Partners

Nederland moet de komende 10 jaar 60% minder COâ‚‚ uitstoten om de klimaatdoelen van Parijs te halen. De bouwsector draagt voor de productie van bouwmaterialen zo’n 11% bij aan de totale COâ‚‚-uitstoot van Nederland. Daarnaast is 26% van de COâ‚‚-emissie gekoppeld aan energiegebruik door huizen en gebouwen. De bouwsector heeft een belangrijke rol in het fors reduceren hiervan. Doordat de bouwsector de afgelopen jaren nauwelijks minder COâ‚‚ heeft uitgestoten voor productie van materialen moet de sector geen 60% halen maar 75% in 2030. In het huidige tempo gaat de bouw echter hooguit 10% minder COâ‚‚ uitstoten. Er ligt dus een uitdagende opgave waar we met de hele bouwsector keihard ons best voor moeten doen. Vanuit dat besef en die urgentie is Gideon ontstaan.

Wij willen de noodzakelijke transitie van de bouw versnellen. Wij gaan, met veranderingsgezinde mensen van binnen en buiten de bouw, de juiste condities creëren, zodat we de Parijse klimaatdoelen wél halen. Dit doen we met friskijkers en dwarsdenkers en partijen die écht willen veranderen. Een gecombineerde top-down én bottom-up aanpak. Gideon is een beweging met zelfsturende tribes, die bestaan uit verschillende mensen en verschillende bedrijven en initiatieven. Met elkaar werken we samen om ideeën te realiseren en daadwerkelijke verandering op gang te helpen.

Terug naar boven