Hét innovatie event voor de bouw en vastgoed

9 t/m 11 april 2019

Wat is Building Holland?

Building Holland: uw verbinding naar business met toekomstwaarde!

Er ligt de komende twee decennia een enorme opgave op het bordje van de bouw- en vastgoedsector. Denk alleen al aan het oplossen van het energievraagstuk van de gebouwde omgeving of de mogelijke problemen die ontstaan door grondstoffenschaarste. En wat te denken van het tekort aan vakmensen de komende jaren. Daar komt dan nog bij dat ontwerpers, engineers en bouwers nog steeds grote moeite hebben om de waarde van duurzaam gezond wonen en werken ook echt in de praktijk waar te maken. Dat moet beter. Al een aantal jaren is daarom het motto van Building Holland (Re) Building the Future. Het bouwen van een nieuwe toekomst in samenwerking met innovatieve partners die zoeken naar maximale waarde voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Duurzaamheid is de afgelopen jaren een leidend thema geweest in de bouw- en vastgoedsector. Ook voor Building Holland. We komen er echter steeds meer achter dat er nogal wat moet gebeuren om versneld adequate en betaalbare oplossingen te bieden voor bewoners, huurders en gebouweigenaren. Dat vraagt om een andere focus. Niet langer staat dan de laagste prijs, beheersing van faalkosten of energiereductie centraal, maar het creëren van maximale waarde voor de klant, eindgebruiker en de maatschappij met een product, concept of dienst. Om dat versneld voor elkaar te krijgen zijn radicalere vormen van innovatie nodig dan we tot nog toe hebben gezien. Innovaties die branche-overstijgend worden ontwikkeld en vermarkt.

Building Holland is hét 3-daagse innovatie event voor de bouw- en vastgoed sector. Dit jaarlijks terugkerende event vindt plaats in de RAI Amsterdam. 15.000 bezoekers en 230 standhouders komen van 9 t/m 11 april 2019 samen om kennis te delen, te netwerken, zaken te doen en het zien & beleven van innovatieve producten en concepten.

Waarom Building Holland?

Building Holland is zelf niet in staat innovaties te initiëren of te bedenken. We kunnen echter wel de verbindingen leggen tussen de innovators, het podium bieden aan de koplopers en het platform zijn voor de snelle volgers. Innovaties tot stand brengen is namelijk de eerste stap. De maatschappelijke en business impact zal pas merkbaar zijn bij een succesvolle marktintroductie.

Innovatie vraagt om het innemen van andere rollen door bestaande partijen. Hierbij is langdurige verbinding met netwerkpartners van groot belang. Ook het delen van een gezamenlijke toekomstvisie is daarbij essentieel. Building Holland is daarbij faciliterend. Zij is hét kennis en netwerkevent dat als geen ander weet welke vraagstukken er leven in de sector. Zij verbindt partijen om te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingsvormen. Building Holland zal de komende jaren haar activiteiten richten op het versterken van alle bewegingen die radicale innovaties stimuleren. Building Holland vormt daarbij enerzijds het podium voor succesvolle marktintroducties en is anderzijds de plek waar de toekomst van de bouw- en vastgoedsector een gezicht krijgt. De plek waar voor bezoekers de puzzelstukjes in elkaar vallen met een zichtbaar handelingsperspectief. Het resultaat is een toonaangevend netwerk van participanten en bezoekers waarmee u waardevolle lange termijn business kunt creëren.

Europese hotspot 

 Building Holland

Inmiddels begint Building Holland uit te groeien tot Europese hotspot voor de bouw- en vastgoedsector. Nederland is internationaal koploper op het gebied van duurzaam bouwen en daar mogen we trots op zijn! De sector begint steeds meer grensoverschrijdend te werken en Building Holland ondersteunt dat.

In 2017 waren er verschillende internationale side events, was er een internationaal match making event en was er een speciale inspiratietour langs onder andere The Edge (foto). 

In 2018 bouwt Building Holland het internationale karakter verder uit zodat alle partijen met internationale ambities tijdens hét driedaagse innovatie event hun toekomstige business partners kunnen ontmoeten. 

Voor wie is Building Holland interessant?

Building Holland brengt alle schakels in de keten samen voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking: architecten, adviseurs, woningcorporaties, ontwikkelaars, overheid, beleggers, installateurs, ingenieurs, aannemers en toeleveranciers.

BEKIJK BEZOEKERSPROFIEL

Onderscheidende opzet


Doelgroepen.

Kwalitatieve bezoekers: 62% van de bezoekers is directie of beslisser


Er worden concrete business opportunities gegenereerd: dit is bij 67% van de partners het geval

Doelgroepen.

Doelgroepen.

Een zeer uitgebreid en actueel kennisprogramma in combinatie met netwerkstands en -pleinen 


Drie Innovation Boulevards waar innovaties en concepten tastbaar worden 


Doelgroepen.

De enige integrale beurs voor de bouw en vastgoed 


Exclusieve gelegenheid voor partners om een inhoudelijke bijdrage te leveren aan het plenaire programma


All inclusive deelname pakketten: inclusief standbouw, leadscanner app en toegangskaarten voor bezoekers

Doelgroepen.

Het exclusieve Green Tie Gala waar alle prominenten uit de branche elkaar ontmoeten


Brede ondersteuning vanuit brancheverenigingen, kennisinstituten, certificeringsinstituten, groothandels, overheden en mediapartners


Doelgroepen.

Kwalitatief hoogstaande standhouders die de bezoeker graag informeren en inspireren over de nieuwste trends, toegangsmogelijkheden, innovaties, inspirerende projecten en producten.  


Unieke mogelijkheid voor een meet & greet met een topexpert tijdens de Innovatietafels


 

Interesse in deelname?

Vraag eenvoudig online informatie aan. U ontvangt binnen 1 werkdag een reactie van ons.

iinformatie aanvragen


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven