Circular Biobased Delta

Om uitputting van natuurlijke rijkdommen te voorkomen en negatieve gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan is een transitie noodzakelijk naar een duurzame, CO2 neutrale economie waarin fossiele grondstoffen een minder grote rol spelen. Deels een circulaire biobased economie dus. Dit kunnen we realiseren als bedrijven, overheden en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken. Stichting Circular Biobased Delta versnelt de transitie richting een circulaire biobased economie door projecten te initiëren en bedrijven te inspireren richting vergroenen en verdienen.

Registreer je nu!

Scroll naar top