Cirkelstad

Cirkelstad Coöperatie U.A. staat voor een systeemaanpak om doorbraken te forceren naar een blijvende nieuwe (markt)logica in de bouw. Deelnemende partijen zoeken elkaar op rondom projecten, behalen resultaat, delen kennis en borgen de resultaten om een volgende keer, weer met nieuwe partijen te blijven werken aan steden zonder afval, zonder uitval. Met het rijk, provincies, gemeenten, bedrijven, instellingen en onderwijs en onderzoek werkt Cirkelstad toe naar een circulair Nederland. Een immense en complexe opgave! De Nationale werkconferentie op Building Holland is er op gericht om kennis en ervaringen door te gegeven. Zodat we kunnen versnellen. Dat doen we op het circulaire sprekers-podium, in dialoog op het Cirkelstad paviljoen, middels matchmaking van innovaties en opdrachtgevers en tijdens verdiepings- en verbredingssessies in verschillende online sessies. 

Registreer je nu!

Scroll naar top