Verduurzamen op basis van
werkelijk energiegebruik: WEii

3 juni 2021 - 9.00 uur - 9.20 uur

Michiel van Bruggen en Martin Mooij

De Energiemanager namens TVVL (Michiel)
programmamanager DGBC (Martin)

Verduurzamen op basis van werkelijk energiegebruik: WEii

De klimaatdoelstellingen van Parijs zijn uitdagend: in 2050 gebruiken we alleen nog duurzame, hernieuwbare energie. Dutch Green Building Council (DGBC) heeft berekend dat daarvoor 2/3 energie bespaard moet worden: op de meter. Een gebouw is dan Paris Proof. Of beter nog: een gebouw dat werkelijk energieneutraal is. DGBC en TVVL hebben daarom gezamenlijk uitgewerkt, hoe je het werkelijk energieverbruik van je gebouw op een uniforme wijze kunt bepalende WEii (Werkelijke Energie intensiteit indicator).

 

We gaan in op vragen als:

  • Waarom sturen op het werkelijk energiegebruik?
  • Hoe verhoudt WEii zich tot het energielabel en wet- en regelgeving?
  • Wat zijn de klimaatdoelen en wat is Paris Proof?
  • Welke verbruikscijfers moet ik meenemen?
  • Van welke vierkante meters moet ik uitgaan?
  • Welke criteria gelden er voor verschillende sectoren of voorzieningen?
  • Hoe moet ik omgaan met de bezettingsgraad van mijn gebouw?

CV Michiel van Bruggen

Michiel van Bruggen is adviseur op het gebied van energiebeleid, energiemanagement en energiebesparing. Michiel studeerde bouwkunde aan de TU Delft en werkte 15 jaar als adviseur energie in de gebouwde omgeving voor adviesbureau Ecofys. Nu is Michiel zelfstandig adviseur en werkt hij onder de naam De Energiemanager aan projecten voor zakelijke klanten. Michiel is lid van de TVVL Expertgroep Klimaattechniek. Daar helpt hij TVVL graag bij het ontwikkelen en verspreiden van kennis.

Martin Mooi

CV Martin Mooi

Ir. Martin Mooij is programmamanager en manager Certificering bij DGBC. In deze functie is hij verantwoordelijk voor het grootschalige Deltaplan Duurzame Renovatie (Paris Proof) en voor het certificeringssysteem rond BREEAM-NL.

Martin is opgeleid als architect aan de TU-Delft en heeft zich tijdens na zijn studie gericht op flexibele woningbouw. Vervolgens heeft hij 5 jaar als projectontwikkelaar bij systeembouwer Fort Bouw gewerkt, waar hij zowel een woningbouw als een unitbouwsysteem heeft afgestemd op de regelgeving en de certificering van deze systemen heeft verzorgd. In 1998 is hij naar Ecofys gegaan, adviesbureau op het gebied van energiebesparing, duurzame energie en duurzaam bouwen. Binnen Ecofys heeft de unit energie in de gebouwde omgeving geleid en een groot aantal gemeenten, bouwpartijen geadviseerd. Vanuit Ecofys is hij vanaf de beginperiode betrokken geweest bij van DGBC. Voor zijn komst naar DGBC was Martin verantwoordelijk voor het Public en Real Estate segment bij Nuon.

Registreer je nu!

Scroll naar top