018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Donderdag 9 September
Programma Building Holland Digital

  

Programma

De zesde editie van Building Holland Digital is er weer! 9 September gaan we van start met als onderwerp circulariteit. We hebben weer prachtige sprekers voor je klaar staan! Deze zijn te vinden in het programmaoverzicht hieronder.

Dit kun je allemaal doen

De mainstage is yours. De video laat zien hoe het er in september en oktober aan toeging. Keynotes, break-out sessies, kennis en netwerken. Tussendoor kun je natuurlijk op de digitale beurs contact leggen met onze standhouders, stuk voor stuk voorlopers in innovatie. Stel je eigen programma samen en pik jouw eigen highlights eruit. 

8.45 uur - Yvette Watson en Jim Teunizen

Dagvoorzitters
Aftrap Building Holland Digital

Yvette Watson en Jim Teunizen trappen samen Building Holland Digital af. Na afloop van elke sessie op het hoofdpodium gaan ze het gesprek aan met de keynote sprekers.

Wytze Kuijper

9.00 - 9.20 uur - Wytze Kuijper

Spreker
Meedoen is nog nooit zo makkelijk geweest!

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulaire bouwen en tot hoever moeten we gaan en kunnen we al gaan?’ En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’ ‘Welke circulaire materialen kunnen we inzetten?’ ‘Wat is de waarde van een circulair gebouw?’ De bouwopgave is groot en dat kan niemand alleen! De titel laat natuurlijk zien dat iedereen die wil versnellen mee kan doen. Dat kan ook met tal van programma’s en tools die onder regie van Cirkelstad in samenwerking met partners worden aangeboden: Samen Versnellen.

9.30- 9.50 uur - Kelly Ruigrok

Spreker
Meten is weten! Maar hoe dan?

Het belang van harmonisatie en werken vanuit gelijke grondslagen is in de markt momenteel erg duidelijk. De Stichting NMD, Cirkelstad en GSES System geven invulling aan dit streven door de gemeenschappelijke indicatoren van de prestatieverklaringen bouwproducten en bouwwerk installaties op een gelijke grondslag te baseren!

10.00 - 10.20 uur - Ruud Koornstra en Tanja Nolten
Tafelgesprek
Klimaatpositief circulair bouwen

In een ronde tafel gesprek zullen Ruud Koornstra en Tanja Nolten vertellen hoe zij de markt uitdagen en ervoor zorgen dat hun doel werkelijkheid wordt: een betere, klimaatbestendige wereld voor iedereen. 

10.50 - 11.10 uur - TVVL - Olaf Oosting

Spreker
Energie- of materiaaltransitie?

Olaf Oosting, directeur van installatieadviesbureau Valstar Simonis, gaat spreken over zijn ervaringen en visie hoe de installatiebranche in 2050 energieneutraal en circulair kan zijn. Hij zal vragen beantwoorden zoals: Waarom lijkt de installatietechniek toch achter te blijven bij andere branches? En welke parallellen zijn er te trekken? Wat is er nodig en wat kunnen we van leren van deze branches om sneller stappen te zetten?

11.20 - 11.40 uur - COOPLINK - Koen de Kruif en Bernard Smits

Hoe voer je een circulair en duurzaam sociaal huurplan uit binnen financiële randvoorwaarden en binnen de verwachting van het collectief.

Koen en Bernard gaat samen in een duo-presentatie het hebben over ecologische leefgemeenschappen.  In Nijmegen is in maart 2021 een collectief wooninitiatief gerealiseerd door woningcorporatie Talis, de WBVG en CVEG. Dit is een sociaal huur-project van 46 grotendeels circulaire woningen met een flink aantal collectieve voorzieningen.

11.00 - 11.30 uur - MTC - Gophinathan

Malasyia Timber

11.20 - 11.40 uur - Spreker

11.50 uur - 12.10 uur - Daan Bruggink

Spreker
Biobased, gezondheid en hout

Daan vertelt over hoe biobased materialen, meer groen en biophilic architectuur ons gezonde gebouwen brengen, maar ook financieel een no-brainer zijn. Hoe meer natuur in onze gebouwde omgeving, hoe gezonder wij ons allen voelen. Bovendien hebben natuurlijke en biobased materialen ‘carbon-storage’ waardoor we met meer houtbouw zelfs het milieu kunnen redden.

12.20 uur - 12:40 uur - Kim van der Leest

Spreker

Groene conceptontwikkelaar, belevingsspecialist en bioloog

Kim van der Leest neemt ons mee in een integrale benadering, een combinatie van wetenschap en ervaringen, langs inspirerende gerealiseerde praktijkvoorbeelden. En bespreekt succes -en faalfactoren.  Aan het eind van deze bijeenkomst is men geïnspireerd hoe te komen tot meer integrale en haalbare groene oplossingen voor betere, prettige en gezonde gebouwen en locaties.  

Scroll naar top