018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Het Levende Gebouw over groen op, aan en in gebouwen. Goed voor (herstel van ) mens, klimaat, natuur en economie ​9 September
12.20 uur - 12:40 uur

Kim van der Leest

Groene conceptontwikkelaar, belevingsspecialist en bioloog

Het Levende Gebouw over groen op, aan en in gebouwen. Goed voor (herstel van ) mens, klimaat, natuur en economie

Veel opdrachtgevers en ontwikkelaars zijn bezig met bepaalde aspecten van gebouwen en locaties. Bijvoorbeeld klimaatadaptief, energieneutraal of natuurinclusief. Het Levende Gebouw verbindt al die aspecten, en verbindt ze bovenal met de mens. We zijn vaak geneigd om alles technisch op te oplossen. Groen draagt integraal bij aan het oplossen van allerlei vraagstukken. Groen en techniek kunnen daarbij samenwerken of elkaar zelfs versterken.

 

Kim van der Leest neemt ons mee in een integrale benadering, een combinatie van wetenschap en ervaringen, langs inspirerende gerealiseerde praktijkvoorbeelden. En bespreekt succes -en faalfactoren.

 

Aan het eind van deze bijeenkomst is men geïnspireerd hoe te komen tot meer integrale en haalbare groene oplossingen voor betere, prettige en gezonde gebouwen en locaties.  

 

Kim van der Leest wordt vaak gevraagd door bedrijven, overheid, onderwijs en andere opdrachtgevers bij het realiseren van prettige en gezonde groene leefomgevingen. In opdracht van Koninklijke Branchevereniging VHG ontwikkelde zij de handleidingen De Levende Tuin, De Levende Openbare Ruimte en Het Levende Gebouw. Inspiratiebron met meer dan 400 voorbeelden. En hulpmiddel bij het groen ontwerpen, bouwen en beheren van gebouwen voor projectontwikkelaars, (landschaps-)architecten, facilitair managers en opdrachtgevers. En ook overheden die bezig zijn met (her) ontwikkeling van een gebouw of locatie gebruiken deze concepten in gesprekken en ontwerpfase. Tevens opgenomen bij diverse (bouw)opleidingen waaronder TU Delft.

Registreer je nu!

Scroll naar top