018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Meedoen is nog nooit zo makkelijk geweest!9 September
9.00 - 9.20 uur

Wytze Kuijper

Wytze Kuijper

Programmamaker Cirkelstad

Meedoen is nog nooit zo makkelijk geweest!

Het Rijk heeft een forse ambitie: Nederland Circulair in 2050. Om deze ambitie te bereiken voor de bouwsector, is versnelling nodig. Versnelling op het inhoudelijke vlak: ‘Wat verstaan we onder circulaire bouwen en tot hoever moeten we gaan en kunnen we al gaan?’ En versnelling op het economische vlak: ‘Gaat deze markt wel ontstaan en zijn er voldoende referenties?’ Welke circulaire materialen kunnen we inzetten? Wat is de waarde van een circulair gebouw?

 

Als vanzelfsprekend komen tal van puzzelstukjes steeds meer samen: circulariteit, energie, klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit, natuur-inclusief bouwen en inclusiviteit! En steeds meer bouwbedrijven en overheden zijn het erover eens dat we anders moeten gaan bouwen. Het blijkt echter nog vaak lastig voor ontwikkelaars, opdrachtgevers, opdrachtnemers en gemeenten om circulariteit een significante rol te laten spelen in het ontwikkelproces. Om echt circulaire (woning)bouw te realiseren, moet vanuit een integrale blik worden gekeken. Circulariteit gaat namelijk verder dan alleen het gebruik van circulaire bouwmaterialen, en vraagt dus ook een andere aanpak.

 

De bouwopgave is groot en dat kan niemand alleen! De titel laat natuurlijk zien dat iedereen die wil versnellen mee kan doen. Dat kan ook met tal van programma’s en tools die onder regie van Cirkelstad in samenwerking met partners worden aangeboden: Samen Versnellen – Op weg naar het Nieuwe Normaal, Citydeal Circulair en Conceptueel bouwen, Versnellen in het MKB, De Nationale Product Catalogus – het circulaire alternatief op één van de Buyergroups bouw waar je morgen zo aan kan gaan deelnemen.

 

Earthovershoot day is inmiddels gepasseerd, het is tijd om samen meer positieve impact te gaan realiseren. Start op 09 september a.s. je dag anders: luister naar de openingstalk van Cirkelstad door Wytze Kuijper.

Registreer je nu!

Scroll naar top