018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Biomaterialen gaan grote vlucht nemen als gevolg van industrialisatie

Het gebruik van biomaterialen binnen de bouw gaat een grote vlucht nemen. Hard nodig als je CO2 uitstoot wilt beperken. Daarvan is Jan Willem van de Groep, founder van ARXlabs, Factory Zero & Challenge the future overtuigd. De weg daar naartoe ontvouwde hij op Building Holland Digital eind oktober. Niemand twijfelt aan de mogelijkheden van hout, maar ook beperkt beschikbaar. “We moeten kijken naar de basis van biomaterialen: vezels, cellulose lignine en schimmels.”

Jan Willem van de Groep

“Om de potentie van biobased aan te geven: hennep is wereldspul, om daarvan 40 duizend huizen te bouwen heb je een oppervlakte nodig vergelijkbaar met dat van de gemeente Coevorden. Dat is dus vrij beperkt. Tegen degene die zegt dat we zo’n gebied nodig hebben voor de landbouw, zeg ik dat we de meeste landbouwproducten exporteren. We hebben in Nederland genoeg start-ups die bezig zijn met het ontwikkelen van de meest uiteenlopende biomaterialen. Met pilots en voorbeeldprojecten zal het ze niet lukken op te schalen. Daarvoor is de traditionele bouwsector te conservatief en ingedeeld in nen-normen.”

Industrialisatie

Volgens Van de Groep ligt de oplossing voor opschaling van biobased in industrialisatie binnen de bouwsector. Start-up’s moeten niet naar de traditionele aannemer gaan met hun product, maar zorgen dat ze onderdeel worden van de supply chain. “Dat is superbelangrijk. Die industrialisatie zet door, omdat de arbeidsproductiviteit in de bouw omhoog moet. Fabrieken positioneren zich heel anders in de markt dan aannemers. Als je als toeleverancier hierin terecht komt, word je onderdeel van de keten en ga je schaal maken.”

 

“Als onderdeel van het proces helpt de fabrikant mee met de doorontwikkeling van het product, waardoor de prijs omlaag gaat. Er is een duidelijke regel. Naarmate je gaat verdubbelen in aantallen, halveert de prijs. Dat zul je ook zien in de bouw.”

Waarschuwing

Jan Willem van de Groep heeft ook nog een waarschuwing aan de start up’s in biobased materialen. “Wacht niet op het moment dat de consument vraagt om jouw product. Dat moment komt niet. De consument vraagt naar wat hij kent. Wat hebben Steve Jobs, Walt Disney en Henry Ford met elkaar gemeen? Ze hebben altijd gezocht naar wat de klanten niet willen, want dan weet je wel wat hij morgen en overmorgen wil.”

 

Van de Groep toont een foto van Fifth Avenue in New York uit 1900. “Wat valt je op?, vraagt hij zijn toehoorders. “Juist, je ziet alleen maar paard en wagens en één auto die lijkt op een rijtuig. En wat ze je op deze foto, dertien jaar later? Alleen maar auto’s. Henry Ford was erin geslaagd door industrialisatie de auto een factor zevende voordeliger te maken.”

Scroll naar top