Dinsdag 2 november
Programma Mainstage Building Holland

  

Programma dinsdag 2 november Mainstage

Benieuwd welke sprekers op dinsdag 2 november op het Mainstage staan?

Bekijk hieronder het programma. 

Francesco Veenstra

10.30 - 11.00 uur - Francesco Veenstra

Opening's key note Building Holland 2021

Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. En dat alles in een land dat uit zijn voegen barst: alle claims en eisen passen simpelweg niet meer, we zullen anders met onze ruimte om moeten gaan.

Om nu goede beslissingen te nemen over onze leefomgeving, moeten we weten waar we naar toe willen. Hoe ziet Nederland er in de toekomst uit? Dat vraagt om een andere manier van denken en werken, waarbij we ver vooruit durven te kijken om vervolgens nu de juiste keuzes te kunnen maken. Keuzes waar we later geen spijt van krijgen. Alles wat we nu doen heeft immers impact op de hele lange termijn. Kortom: de 22e eeuw begint nu!

Francesco Veenstra is sinds 1 september 2021 Rijksbouwmeester en als zodanig voorzitter van het College van Rijksadviseurs. De Rijksbouwmeester adviseert aan minister van Binnenlandse Zaken en Directeur-Generaal van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij bewaakt en bevordert de architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit van rijksprojecten. Ook afstoot en herontwikkeling van rijksvastgoed zijn belangrijke aandachtsgebieden van de Rijksbouwmeester.
Samen met de Rijksadviseurs voor de fysieke leefomgeving Jannemarie de Jonge en Wouter Veldhuis adviseert de Rijksbouwmeester het Rijk bovendien gevraagd en ongevraagd over kwesties van ruimtelijke kwaliteit. Ook speelt hij een belangrijke rol in het aanjagen van het vakdiscours.
Francesco Veenstra (1973) is sinds 2017 partner bij Vakwerk architecten in Delft. Daarvoor werkte hij bij Mecanoo, waar hij van 2007 tot 2017 mede-eigenaar was. In deze periode heeft hij aan veel maatschappelijke opdrachten gewerkt zoals de Library of Birmingham, Stadskantoor en stationshal Delft, Kaap Skil op Texel en cultuurcomplex Home in Manchester. Francesco Veenstra heeft veel ervaring in projecten voor culturele organisaties, hoger onderwijs, commercieel vastgoed en infrastructuur. Francesco is opgeleid aan de Rotterdamse Academie van Bouwkunst. Tot juli van dit jaar was hij voorzitter van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA).
Veenstra zal de komende jaren het Rijksbouwmeesterschap combineren met het werken binnen Vakwerk.

11.00 - 11.30 uur - Jos van Dalen

Programma aardgasvrije wijken: oogst van 3 jaar leren in de praktijk.

In 2018 is het programma aardgasvrije wijken opgezet. Nu dat er nog een derde ronde in 2022 start heeft Jos van Dalen al aardig wat leerervaringen waarover hij kan vertellen. 

Het Programma aardgasvrije wijken is in 2018 gestart om te leren hoe de wijkgerichte aanpak van de energietransitie kan worden ingericht en opgeschaald. Inmiddels doen we dat met 50 proeftuinen in heel Nederland en wordt nog een derde ronde uitgevoerd waarmee begin 2022 nog 10-12 proeftuinen worden toegevoegd. Hiermee wordt in de praktijk geleerd wat werkt en wat niet werkt. De leerervaringen worden ontsloten voor alle gemeenten en andere betrokkenen bij de wijkgerichte aanpak. Jos van Dalen zal aangeven wat de leerervaringen en knelpunten zijn en wat ervoor nodig is om tot verdere opschaling te komen.
Jos van Dalen is geboren en getogen Rotterdammer en woont al bijna 30 jaar in de omgeving van Den Haag. Jos studeerde Scheikundige Technologie aan de Technische Universiteit Delft. Na zijn studie heeft hij 5 jaar gewerkt bij Unilever om erna over te stappen naar de Rijksoverheid. Hij heeft 20 jaar gewerkt op het gebied van watermanagement. Sinds 2012 is hij betrokken bij het energiebeleid voor de gebouwde omgeving en vanaf 2018 als directeur van het Programma aardgasvrije wijken. Het programma is sinds 2018 opgezet om middels gemeentelijke proeftuinen en een kennis- en leerprogramma te leren op welke wijze de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. De proeftuinen bevinden zich in heel Nederland zowel in stedelijk gebied als op het platteland. Jos vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen met de energietransitie en dat we de tijd nemen om te leren op welke wijze het in de praktijk werkt. Voor een volgende kabinetsperiode zet hij zich in voor opschaling van de energietransitie in de wijken, buurten en dorpen liefst in samenhang met andere opgaven die er spelen. 
Anne Marie Rakhorst

11.30 - 12.00 uur - Anne-Marie Rakhorst

'3 thema's - 1 aanpak: de SDGs als routekaart naar een betere toekomst

In 2015 hebben alle VN leden de ‘2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling’ aangenomen. 17 doelen die gezamenlijk de toekomst van onze planeet moeten veiligstellen en vrede en voorspoed voor iedereen moeten brengen.

In 2015 hebben alle VN leden de ‘2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling’ aangenomen. 17 doelen die gezamenlijk de toekomst van onze planeet moeten veiligstellen en vrede en voorspoed voor iedereen moeten brengen. Vandaag staan 3 thema’s centraal: Klimaatadaptatie, de energietransitie, en Slim en gezond. Maar eigenlijk kunnen deze thema’s niet van elkaar los gezien worden. Juist door de doelen in samenhang aan te pakken kunnen we ze bereiken, onze steden en leefbaarheid vergroten, en een mooie en betaalbare toekomst voor iedereen tegemoet gaan.

‘De uitdaging zit in het zien en grijpen van kansen. Positieve impact hebben op de omgeving waarin we leven.’ Voor Anne-Marie Rakhorst, die opgroeide in een ondernemersgezin, is het de kern van ondernemerschap.

Anne-Marie Rakhorst is ondernemer, investeerder en publicist. Ze is oprichter van het onafhankelijke platform Duurzaamheid.nl, dat samen met betrokken bedrijven, maatschappelijke organisaties en experts Nederland verder wil verduurzamen. Ook stond ze aan de wieg van het initiatief ’17 doelen die je deelt’, dat Nederland kennis liet maken met de Sustainable Development Goals. Eerder richtte ze het succesvolle Search Ingenieursbureau op.

Anne-Marie publiceerde verschillende boeken, waaronder ‘Nieuwe Energie; Nederland na het fossiele tijdperk’ en ‘Geld stuurt de wereld; jij bepaalt de koers’. In 2000 werd Anne-Marie uitgeroepen tot Zakenvrouw van het jaar. Vanaf dat moment is zij een veelgevraagd spreker over (circulair) ondernemen, de Sustainable Development Goals, de energietransitie, innovatie en duurzaam geld.

Anne-Marie is actief in verschillende besturen, commissariaten en initiatieven zoals de Koning Willem I Prijs, Transitieagenda Consumptiegoederen, Milieu Centraal, CBS, SDG Charter, MVO Nederland en Slum Dwellers International.

Logo

12.30 - 13.00 uur - Bob Gieskens

Uitreiking constructeur van het jaar

Dagvoorzitter Esther van der Voort opent de uitreiking met een kort interview met één van de organisators over de achtergrond van deze verkiezing. Hierna volgt een korte reflectie door de constructeur van het jaar 2021 Arjan Habraken en Talent Marijn Bruurs over hun ervaring als houders van de titel. De kandidaten van 2021 worden bekend gemaakt waarna de bekendmaking en prijsuitreiking plaats vind door juryvoorzitter Noortje de Geus

Jan Engels
Claudia bouwens

13.00 - 13.30 uur - Jan Engels en Claudia Bouwens

Koeling verandert razendsnel van luxeproduct in bittere noodzaak

 In deze presentatie wordt, aan de hand van de ‘ladder voor duurzame koeling’ toegelicht hoe belangrijk samenwerking in de keten (van gemeente en projectontwikkelaar tot installateur en eindgebruiker) is om oververhitting in gebouwen te voorkomen.

In de gebouwde omgeving is koeling lang benaderd als luxeproduct. Voor woningen geldt dat nog steeds. Tegelijkertijd neemt de verkoop van airco’s aan particulieren heel snel toe. Volgens gegevens van Essent ligt het elektriciteitsverbruik tijdens een hittegolf zomaar 30% hoger dan in een ‘gewone’ zomerweek, en dat met het huidige nog relatief bescheiden marktaandeel. In deze presentatie wordt, aan de hand van de ‘ladder voor duurzame koeling’ toegelicht hoe belangrijk samenwerking in de keten (van gemeente en projectontwikkelaar tot installateur en eindgebruiker) is om oververhitting in gebouwen te voorkomen, en tegelijkertijd welke kansen dat oplevert voor de vervanging van aardgas in de warmtetransitie.

“Ik ben 52 jaren jong en woon met mijn vrouw in de mooie Achterhoek. Wij hebben 3 zoons, die inmiddels alle drie studeren. Ik ben opgeleid als bedrijfskundige en heb het eerste deel van mijn carrière financiële rollen vervuld.

 

Duurzaamheid, of liever: een volhoudbare (sustainable) manier van leven is een steeds grotere rol in mijn denken en doen gaan spelen. Toen ik in 2014 de kans kreeg om wethouder te worden (in Bronckhorst) werd Duurzaamheid dus ook een belangrijk onderdeel van mijn portefeuille. Zo ben ik in 2019 bij Klimaatverbond Nederland terecht gekomen. Vanuit Klimaatverbond Nederland ben ik betrokken (geweest) bij allereerst het koeltebeleid en daarnaast o.a. het Gelders Energie Akkoord (GEA) als programma-regisseur gebouwde omgeving. Sinds dit jaar richt ik me ook op de ontwikkeling van (maatschappelijke) Energie Dienstenorganisaties die bewoners (collectief) ondersteunen in het verduurzamen van de gebouwde omgeving.

 

Naast mijn werk bij Klimaatverbond ben ik nog steeds politiek actief als raadslid, en als bestuurslid van de duurzaamheidsafdeling van mijn politieke partij. Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Commissarissen van de Agem (de Achterhoekse Groene Energie Maatschappij).
Zo vormt duurzaamheid echt de ‘groene’ draad in mijn leven!”

Ir. Claudia Bouwens (1965) is bouwkundige en expert op het gebied van klimaatadaptief & natuurinclusieve bouw  en zeer energiezuinige woningbouw. Claudia is programmabegeleider Energie en Duurzaamheid bij NEPROM.

Klimaatadaptief bouwen mét de Natuur (KAN Bouwen)

Sinds 2020 geeft Claudia namens NEPROM, Bouwend Nederland, WoningBouwersNL, RVO/DuurzaamDoor en het ministerie van BZK leiding aan het programma Klimaatadaptief Bouwen mét de Natuur (KAN). Doel van het programma is om kennis te ontwikkelen en ervaring te delen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde. Het KAN platform richt zich daarbij expliciet op nieuwbouw. Projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten zijn deelnemers in het platform.

Lente-akkoord / Zeer Energiezuinige Nieuwbouw

Van 2008 tot herfst 2021 is Claudia namens NEPROM, NVB, Aedes en Bouwend Nederland het gezicht van het Lente-akkoord (Zeer Energiezuinige Nieuwbouw). Het ZEN-platform heeft bouwpartijen geholpen de woningbouw stap voor stap energiezuiniger te maken. Door kennis en ervaring van voorlopers voor de hele sector toepasbaar te maken, slagen bouwpartijen erin te voldoen aan de regelgeving voor bijna energieneutraal (BENG) bouwen. Sommigen zetten inmiddels de stap naar energieleverend bouwen. Met het ZEN-programma zoekt Claudia een positieve insteek door de bewoner centraal te stellen. De uitdaging is om woonplezier en comfort te verhogen en tegelijk de energierekening te verlagen.

Achtergrond

Claudia kreeg als aannemersdochter de bouwwereld met de paplepel ingegoten. De studie Bouwkunde aan de TU Delft was een logische keuze. Ze studeerde in 1990 met eervolle vermelding af op het onderwerp milieubewust binnenstedelijk ontwerp voor winkels en woningen. Ze werkte enkele jaren als ontwerper voor respectievelijk Atelier Roland Rainer Wenen, Bureau Appel, BEAR Architecten, BOOM en Gerwen Architecten. Daarna was ze zes jaar als adviseur verbonden aan milieukundig adviesbureau BOOM. Van 2000 tot 2008 werkte ze bij de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en begeleidde ze VROM-programma’s StIR (Stimuleringsprogramma Intensief Ruimtegebruik) en IPSV (Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing). Van 1991 tot 2000 was ze tevens gastdocent aan de TU Delft en van 1996 tot 2004 redactielid van het tijdschrift Duurzaam Bouwen.

Publicaties

Claudia initieerde en redigeerde verschillende publicaties over energiezuinig bouwen, gezond bouwen, duurzame stedenbouw, intensief ruimtegebruik en stedelijke vernieuwing. Al deze publicaties helpen professionals om te leren van voorbeeldprojecten en ervaringen uit de praktijk. De rode draad in haar werk is de uitdaging om te zorgen dat nieuwe kennis op grote schaal in de praktijk wordt toegepast.

Meer lezen: https://www.kanbouwen.nl/https://www.lente-akkoord.nl/Woningbouw volgens BENG en TOjuli (2020), Woonbelevingsonderzoek bij bewoners van ZEN nieuwbouwwoningen (2019).

Gideon Maasland

13.30 - 14.00 uur - Gideon Maasland

Toekomst van de Stad

Bouwen we het hele Groene Hart vol, of gaan we verdichten? Met academische studies vanuit de TU Delft legt Gideon Maasland, director bij MVRDV, uit dat verdichting ook op een goede manier gedaan kan worden.

De druk op het bouwen van meer woningen neemt hand over hand toe. Er wordt gesproken over 1 miljoen nieuwe woningen, nog los van alle voorzieningen en andere behoeften. De vraag is hoe dit op een duurzame wijze is in te passen. Bouwen we het hele Groene Hart vol, of gaan we verdichten? Met academische studies vanuit de TU Delft legt Gideon Maasland, director bij MVRDV, uit dat verdichting ook op een goede manier gedaan kan worden. Dat verdichting opener kan, toegankelijker, socialer, duurzamer, voor jong en oud en bovendien veel mooier. Via diverse projecten wordt uiteindelijk Valley als case study besproken. Hoe is Valley ontstaan? Wat zijn de achterliggende ideeën? En wat zegt dit over een duurzame toekomst?

Director and Architect Gideon Maasland (NL) joined MVRDV in 2016. With extensive experience acquired over a 15-year career at several high profile Dutch offices, Maasland leads MVRDV’s Studio 8, which is responsible for large-scale, complex buildings.

 

Renowned for his detailed and dedicated approach (which is due to his diverse educational and professional background that not only includes extensive architectural practice, but also carpentry and construction methodology), Maasland’s work is hands-on. This proved invaluable to the success of his studio in the design and construction of multiple complex, large-scale projects, which meet design expectations in the completed building, and in consistently managed processes. To ensure the highest quality, Maasland is often on the construction site directly overseeing building processes.

He leads all projects in his studio under development and construction, including the Valley, a 75,000m2 mixed-use building in Amsterdam, as well as the construction of a 61,800m2 residential tower project in The Hague, and the transformation of Jaarbeurs in Utrecht, a trade fair of 170,000m2. In addition, Maasland is working on various projects in Eindhoven, Poland, and the UK. Other exceptional projects include The Crystal Houses in Amsterdam, Shenzhen Terraces in China, and competition designs for Schiphol’s Terminal A and the Theater aan de Parade in Den Bosch.

 

“I love to work on great buildings that make a difference to the people using them or living close to them. Nothing is impossible with the help of a great team of experts, full integration of the latest BIM/scripting techniques and dedication to relationship management. But we can never make good projects without good clients.”

Thomas Wellink
Selina Roskam

14.00 - 14.30 uur - Selina Roskam en Thomas Wellink

De duurzame metamorfose van vastgoed Nederland

Wat kan de commerciële en maatschappelijk vastgoedsector verwachten, waar liggen de kansen en hoe zorg je ervoor dat je vastgoed toekomstbestendig is? 

De nationale opgave naar CO2 arm vastgoed laat het begin van een totale metamorfose oplichten. Een duurzame metamorfose die al in gang is gezet en zich de komende drie decennia over al het bestaande vastgoed zal uitstrijken. Wat kan de commerciële en maatschappelijk vastgoedsector verwachten, waar liggen de kansen en hoe zorg je ervoor dat je vastgoed toekomstbestendig is? Op deze vragen en meer zullen Selina Roskam en Thomas Wellink antwoord geven gedurende de sessie.
Selina Roskam is een enthousiaste netwerker, ondernemende ambtenaar en vrijwel altijd gericht op samenwerken. Selina heeft van 2008 tot 2021 bij RVO gewerkt en is in 2021 overgestapt naar het Ministerie van BZK.

Ze werkt als coördinerend beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK aan de energietransitie in de utiliteitsbouw. Als enthousiaste verbinder brengt ze partijen bij elkaar die problemen in kaart brengen, knelpunten adresseren en vervolgens gaat ze, zover het in haar mogelijkheden ligt, aan de slag met het oplossen van de knelpunten in samenwerking met anderen.

Verder is ze ondernemende ambtenaar die graag nieuwe kansen en uitdagingen benut. Ze gebruitk social media om het netwerk te laten weten wat belangrijk of informatief is. Selina heeft van 2008 tot 2021 bij RVO gewerkt en is in 2021 overgestapt naar het Ministerie van BZK. Met deze ervaring brengt ze uitvoering en beleid dichtbij elkaar, zodat dit elkaar wederzijds kan versterken.

 

Thomas Wellink is senior Adviseur Duurzaam & Innovatief Bouwen @ Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Waar het duurzaamheidsvraagstuk de gebouwde omgeving raakt wordt Thomas enthousiast en is hij onverzadigbaar. Hij werkte tien jaar als architect om nationaal en internationaal bouwopgaves per locatie gestalte te geven. Het combineren van schoonheid met duurzaamheid en efficiency waren randvoorwaarden voor het creëren van hoogwaardige leefomgevingen.
Met de overstap naar RVO is het schaalniveau van het werkveld veranderd en hebben de duurzaamheidsvraagstukken de prioriteit gekregen. Met verbeeldingskracht, nauwe samenwerkingen en vol passie werkt Thomas aan de duurzaamheidsvraagstukken van morgen en de uitvoering van beleid.   

14.30 - 15.00 uur - Elizabeth Nelson

Why Health work is SMART

Smart has the ability to help create creative solutions from data to make our buildings more functional, sustainable, cost effective and healthier, more collaborative spaces for the people inside.

The author of The Healthy Office Revolution, Elizabeth C. Nelson is a research, writer, and disruptor. Named one of Futureproof’s Top 10 Women of 2020, Elizabeth has made a name for herself challenging the norm. Her PhD in biomedical engineering focuses on our complex relationship with technology and a better way of living and working. Her unconventional keynotes discusses everything from sex and drugs to happy hormones and designing spaces for each unique individual. Now the Co-Founder of Smart Building Certification, Elizabeth is bringing a diverse group of experts to help move the evolution of smart buildings forward. Smart has the ability to help create creative solutions from data to make our buildings more functional, sustainable, cost effective and healthier, more collaborative spaces for the people inside.

Elizabeth Nelson, PhD Candidate, Co-Founder of Smart Building Certification and Head of Research and Innovation

Bram Adema

15.00 - 15.30 uur - Bram Adema

Iedereen kan zijn eigen gebouwen en woning verduurzamen met de platforms van CFP Green Buildings

Gebouwen en woningen kunnen volledig duurzaam, energieneutraal, grondstoffenneutraal en gezond worden. Het mooiste is dat dit winstgevend en op natuurlijke momenten kan gebeuren.

Gebouwen en woningen kunnen volledig duurzaam, energieneutraal, grondstoffenneutraal en gezond worden. Het mooiste is dat dit winstgevend en op natuurlijke momenten kan gebeuren. Bram zal het publiek meenemen in de duurzame toekomst, gefaciliteerd door platforms, big data en duurzame campagnes van aanbieders van geld, techniek en energie.

Bram Adema is oprichter en directeur van CFP Green Buildings. Bram staat bekend als één van de meest vooruitstrevende ondernemers op het gebied van duurzame gebouwen. Met online tools en kundige consultants werkt CFP als een katalysator voor verduurzaming en heeft Bram duizenden organisaties en meer dan 300.000 gebouwen verduurzaamd. Daarnaast vraagt Bram als organisator of spreker op verschillende events aandacht voor de verduurzaming van de bouwsector in binnen en buitenland.

 

Bram is een van de initiatiefnemers van Green Deal Circular Buildings – een Nederlands publiek-privaat samenwerkingsverband – en de Green Buildings-conferentie. Hij is bestuurslid van de Dutch Green Building Council en de Ambitieraad 2020 van MVO Nederland
en gastdocent voor het MSc-programma van Saxion University in Real Estate & Facility Management. Bram en zijn team organiseren twee keer per jaar innovatiebijeenkomsten voor innovatieve startups. Meer dan 250 startups en duizenden professionals hebben de afgelopen jaren deze conferenties en evenementen bijgewoond.

 

Bram heeft een Master in Business Administration en Industrial Engineering. Hij volgde de Harvard Business School en de Kellogg Graduate School of Management voor Advanced Financial Management & Services Strategy.

15.30 - 16.00 uur - Jetske Thielen

Hoe organiseer je de versnelling van houtbouw / 8 woningcorporaties zetten de schouders onder verduurzaming

Meer info volgt binnenkort

Het versnellen van het toepassen van houtbouw, daaraan werken de Lente corporaties samen. Samen zijn zij goed voor meer dan 100.000 sociale huurwoningen. De Lente corporaties zijn: Alwel, Area, BrabantWonen, Casade, Stadlander, Tiwos, WonenBreburg en Zayaz.
Ik zal in deze sessie ingaan op de aanpak binnen Lente om samen te werken aan de realisatie van houtbouw projecten. Wat drijft ons, hoe organiseren we elkaar, welke vraagstukken waren er en hoe hebben we het reisprogramma ingericht. Welke resultaten hebben we bereikt en vooral hoe hebben we dat aangepakt.

Jetske Thielen is bouwkundige en transitiemaker van huisuit, maar noemt zichzelf graag sociaal ingenieur. Samen werken aan innovatie en verduurzaming van de sector is uiteindelijk mensenwerk en teamcoaching helpt daarbij. Met haar eigen bedrijf Duurzaam Vlechtwerk helpt ze organisaties om hun Duurzaamheids-DNA zichtbaar te maken en met de podcast Duurzaamheid Hoedan?! deelt ze inspiratie hoe je duurzaamheid kan versnellen. Daarnaast werkt ze als programmamanager duurzaamheid voor de Lente corporaties. Waar er wordt samengewerkt op thema’s zoals warmtewissel, circulariteit, klimaatadaptatie, sociale duurzaamheid en houtbouw.

Scroll naar top