Woensdag 3 november
Programma Mainstage Building Holland

  

Programma woensdag 3 november Mainstage

Benieuwd welke sprekers op woensdag 3 november op het Mainstage staan?

Bekijk hieronder het programma. 

Mark Kemna
Irma Thijssen

10.30 - 11.00 uur - Mark Kemna en Irma Thijssen

Woningbouw in hout neemt een vlucht, zorg dat je erbij bent!

Ondanks urgentie en alle voordelen voor het klimaat wordt slechts 2% van de woningen in hout gebouwd. Waarom? Welke kansen en belemmeringen ziet de bouwsector? Wij proberen je vragen te beantwoorden en gaan graag de discussie aan.

De interesse van woningcorporaties, overheden en bouwbedrijven voor houtbouw neemt een enorme vlucht. Houtbouw biedt een oplossing voor CO2-reductie en CO2-opslag, versnelling van de woningbouw, stikstofproblematiek en een circulaire bouweconomie. Hout is een hernieuwbare grondstof en met houtbouw dragen we bovendien bij aan gezond en duurzaam bosbeheer. Hoog tijd voor duurzamere keuzes.

Ondanks urgentie en alle voordelen voor het klimaat wordt slechts 2% van de woningen in hout gebouwd. Waarom? Welke kansen en belemmeringen ziet de bouwsector? Wij proberen je vragen te beantwoorden en gaan graag de discussie aan.

Mark Kemna laat zien dat houtbouw en gezond bos prima samen gaan en licht het EU LIFE project Timber in housing toe, dat FSC Nederland uitvoert met vooruitstrevende houtbouwers en negen Nederlandse woningcorporaties.

Irma Thijssen gaat in op kosten, milieu-impact, bouwtechnische aspecten en op de vragen en ervaringen van Brabantse woningcorporaties die deelnamen aan de Buyer Group Houtbouw.

Mark Kemna werkt bij FSC Nederland, keurmerk voor goed bosbeheer. Hij stimuleert de toepassing van duurzaam hout in de bouwsector en door gemeenten, woningcorporaties en andere opdrachtgevers. Hij werkte hiervoor bij het Wereld Natuur Fonds.

Irma Thijssen is senior adviseur duurzaam bouwen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, RVO. Zij werkt ook voor het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en begeleidt de PIANOo Buyer Group Houtbouw woningbouw.

Mantijn van Leeuwen

11.00 - 11.30 uur - Mantijn van Leeuwen

Bouwen binnen een koolstofbudget noodzakelijk om Parijs akkoord te halen.’.

Mantijn van Leeuwen laat aan dse hand van onderzoeken zien met welke budgetten per m2 we zouden moeten bouwen om kans te maken het Parijs akkoord te halen als bouwsector in Nederland.

Het klimaatakkoord van Parijs dwingt ons goed na te denken hoe we met het ons resterende budget voor uitstoot van broeikasgassen omgaan. Parijs hanteert als richtlijn dat we de opwarming willen beperken tot 2 graden Celsius en het liefst 1,5 graad. Daarvoor rest de wereld een budget aan nog maximaal uit te stoten broeikasgassen. Uit dit wereldwijde budget heeft NIBE een Nederlands budget bepaald en daaruit weer een budget voor de bouw. Vervolgens heeft NIBE scenario’s gemaakt om te onderzoeken hoe de bouw binnen haar budget zou kunnen blijven. Mantijn neemt ons mee door het onderzoek en laat zien met welke budgetten per m2 we zouden moeten bouwen om kans te maken het Parijs akkoord te halen als bouwsector in Nederland.

Mantijn van Leeuwen zet zich als Algemeen Directeur van het NIBE in voor verduurzaming van de bouw. NIBE is gespecialiseerd in het kwantitatief maken van duurzaamheid op basis van wetenschappelijk onderbouwde methoden (www.nibe.info) en  actief betrokken bij verschillende initiatieven op gebied van de circulair economie. Zo is het NIBE partner van DGBC, het Urban Mining Collective, Cirkelstad, Madaster en New Horizon en zet zich actief in om circulaire prestaties meetbaar te maken, zodat deze kunnen worden gebruikt in ontwerp- en aankoopbeslissingen. Mantijn is momenteel voorzitter van het actieteam “meetmethode” binnen CB’23 (www.platformcb23.nl) en ambassadeur voor Buildinglife.

Vincent Gruis

11.30 - 12.00 uur - Vincent Gruis

Klaar voor de Klim: Contouren Basiskamp Transitieteam Circulaire Bouweconomie’.

In zijn presentatie zal Vincent Gruis, hoogleraar Housing Management aan de TU Delft, de contouren schetsen van het ‘basiskamp’ voor een circulaire bouweconomie. 

In zijn presentatie zal hij de contouren schetsen van het ‘basiskamp’ voor een circulaire bouweconomie. Het Transitieteam wil in 2023 de voorwaarden gecreëerd hebben om in 2050 daadwerkelijk de ‘top van de berg’ zijnde een volledig circulaire bouweconomie berg’ te kunnen bereiken.

Vincent Gruis is hoogleraar Housing Management aan de TU Delft. Hij houdt zich bezig met de vraag hoe beheerders en -ontwikkelaars hun woningvoorraad en activiteiten op de woningmarkt kunnen afstemmen op maatschappelijke opgaven en richt zich daarbij in het bijzonder op de wijze waarop we de woningvoorraad circulair kunnen inrichten. Daarnaast is hij voorzitter van het landelijke Transitieteam Circulaire Bouweconomie, een team van deskundigen dat adviseert over overheidsbeleid en stimulerende acties in gang zet om de overgang naar een circulaire bouwsector te bespoedigen.

Pim Peters

12.00 - 12.30 uur - Pim Peters

“Materiaaltransitie” mogelijk in de bouw

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ heeft de bewustwording over het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw nadrukkelijk op de agenda gezet. Dat dit erg actueel is laat de huidige druk op de houtindustrie zien door de grote vraag uit Amerika en China. We moeten veel zorgvuldiger met het materiaal in de gebouwen omgaan en beter nadenken waar we welk constructie materiaal voor inzetten.

Het Rijksbrede programma ‘Nederland Circulair in 2050’ heeft de bewustwording over het gebruik van primaire grondstoffen in de bouw nadrukkelijk op de agenda gezet. Dat dit erg actueel is laat de huidige druk op de houtindustrie zien door de grote vraag uit Amerika en China. We moeten veel zorgvuldiger met het materiaal in de gebouwen omgaan en beter nadenken waar we welk constructie materiaal voor inzetten. Het gebruik van een Donorskelet is de pilotfase voorbij en biedt ook goede mogelijkheden om bij nieuwbouw de primaire grondstoffen voor constructie te reduceren. Door in het ontwerp gebruik te maken van het Bouwwaardemodel, opgesteld in het Betonakkoord door de uitvoeringstafel Circulair Ontwerpen, kunnen bewuste keuzes nu ook daadwerkelijk gemaakt worden.

Peters is als constructeur pionier op het gebied van diverse duurzaamheidsinitiatieven. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de rekenregels voor de MPG (Milieu Prestatie Gebouw)-berekening én ontwikkelde in opdracht van de Technische Commissie Duurzaamheid de DuCo-rekentool, die sinds 2013 beschikbaar is.

 

Als initiator heeft hij met afstudeerders van TU Delft meerdere onderzoeken gedaan naar het bewuster omgaan met grondstoffen, om de milieulast van constructies te verlagen. Onder andere door onderzoek naar duurzame hoogbouwconstructies, beïnvloeding van constructieve uitgangspunten op de levensduur van het bouwwerk en naar de ontwikkeling van de ontwerptool Duurzame Constructies.

 

Momenteel is hij betrokken bij projecten waar constructieve elementen voor de tweede keer worden ingezet. Peters is bedenker van dit zogenaamde ‘donorskelet’, waarbij constructieve elementen uit te slopen gebouwen daadwerkelijk in nieuwe gebouwen worden hergebruikt. De toepassing van het eerste grootschalige donorskelet is werkelijkheid geworden, bij de transformatie van winkelpanden aan de Hoogstraat in Rotterdam. Als primeur in Europa is hij momenteel betrokken bij de toepassing van een betonnen donorskelet bij het Hof van Cartesius in Utrecht. In het werk gestorte kantoorvloeren worden verzaagd tot “nieuwe prefab” wand- en vloerelementen.

 

Peters geeft gastcolleges aan Universiteiten en Hogescholen om duurzaam construeren onder de aandacht te brengen bij de nieuwe generatie constructeurs. Hij publiceert regelmatig in diverse vakbladen. Zo publiceerde hij samen met mede-directeur ir. Remko Wiltjer onder meer de inmiddels bekende vijf belangrijkste criteria voor duurzaam construeren.

 

Van het in 2017 gelanceerde Madaster; het ‘kadaster’ voor materialen, is Peters één van de zogenaamde Kennedy’s. Vanuit het Madaster kan van elk vastgoedobject een digitaal materialenpaspoort, dan wel een constructiepaspoort, gegenereerd worden.

 

Peters werd in 2017 uitgeroepen tot Constructeur van het Jaar. Hij zet zich vol in voor de optimalisatie van duurzaam bouwen; een voorvechter van échte circulaire economie.

Duncan Baker Brown

12.30 - 13.00 uur - Duncan Baker Brown

Design in the Age of Emergency

These are utterly incredible times for everybody. Governments all over Planet Earth are responding to the Coronavirus pandemic like no other human-made event in history. So as we approach COP26 in Glasgow UK, wouldn’t it be wonderful to think that this ability to pass legislation, to mobilise people and resources for good, could lead to a similar effort to tackle the climate emergency and the construction industry’s part in it?

These are utterly incredible times for everybody. Governments all over Planet Earth are responding to the Coronavirus pandemic like no other human-made event in history. So as we approach COP26 in Glasgow UK, wouldn’t it be wonderful to think that this ability to pass legislation, to mobilise people and resources for good, could lead to a similar effort to tackle the climate emergency and the construction industry’s part in it?

However, before we get back to some new form of ‘business as usual’, can I please ask you to pause and think back to 2019. 2019 was the year that 90% of UK local authorities pledged to be Net-Zero Carbon by 2030, and around the world over 820million people now live in regions that have declared a Climate & Ecological Emergency. So how do you square this philosophical and ethical position with the practice of architecture when the built environment is responsible for about 50% of all global CO2e emissions, consumes 50% of all raw materials harvested annually around the world, and is responsible for 60% (120 million tonnes) of the UK’s annual waste? Duncan Baker-Brown will attempt to consider some solutions to these existential problems is his 45-minute presentation as part of Building Holland in 2021.

Climate Literacy Champion at the School of Architecture & Design University of Brighton , Founder of BakerBrown
Duncan is a practicing architect, academic and environmental activist. Author of ‘The Re-Use Atlas: a designer’s guide towards a circular economy’, he has practised, researched, and taught around issues of sustainable development and closed-looped systems for more than 25 years. He recently founded BakerBrown, an architectural practice and consultancy created to address the huge demands presented by the climate and ecological emergency as well as the challenges of designing in a post-COVID world. Over the years Duncan’s practices have won numerous accolades including RIBA National Awards and a special award from The Stephen Lawrence Prize for the Brighton Waste House – the prize money has since been used to set up a student prize for circular, closed loop design at the University of Brighton where Duncan teaches.

Duncan has worked on projects as diverse as ‘The Greenwich Millennium Village’ in London, the RIBA’s ‘House of the Future’, the multi-award-winning ‘Brighton Waste House’ and recently he designed a new building for Glyndebourne Opera that will be constructed from waste flows and organic materials grown on site. Duncan is currently working on schemes for Net-Zero Carbon social housing with Brighton & Hove District Council, where he has recently lead on the drafting of their soon to be published Circular Economy Route Map.

Duncan is currently the Principal Investigator for two EU Interreg research programmes focussing on the re-use of construction waste, building deconstruction and re-construction. He is curating a summer school for August 2021 that will be based in Brighton. It will ask teams of students from across Northern Europe to focus on re-working material from de-constructed buildings in the neighbourhood. Called the ‘School of Re-construction’, Duncan is working on this project with Rotor DC from Brussels, Bellastock from Paris, together with Brighton & Hove City Council.

13.00 - 13.30 uur - Martijn van Leerdam

Van Scepsis naar Lof!

In zijn presentatie geeft Rudy Grevers een beeld van de ontwikkelingen en de stappen die we gezet hebben met de Lucht Water warmtepomp om de scepsis weg te nemen, maar geeft hij ook een realistisch beeld van de uitdagingen waar we nog mee bezig zijn. 

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is momenteel het meest zichtbaar in de woningbouw. In 2013 is voorzichtig gestart met kleine initiatieven zoals `De Stroomversnelling` en aansluitend is er snel opgeschaald. Ingegeven door de noodzaak om op een duurzame manier de CO2 uitstoot van ons land te verlagen en het stopzetten van de gaswinning.
In ca. acht jaar tijd is de woningbouwmarkt getransformeerd van pilots en incidentele projecten tot seriematige trajecten waarin “All Electric” de nieuwe bewezen standaard is geworden.
Gedurende deze periode waarbij veel partijen moeten innoveren is er uiteraard ook scepsis. Vaak door onwetendheid, soms door het verliezen van marktposities, maar ook door het gebrek aan expertise t.a.v. innoverende oplossingen.
Hoe mooi is het dan om te beschikken over een bewezen techniek waarmee we in het afgelopen decennia scepsis hebben weggenomen en waarbij de markt overtuigd is geraakt van de nieuwe standaard; De warmtepomp!
In onze presentatie geven we een beeld van de ontwikkelingen en de stappen die we gezet hebben met de Lucht Water warmtepomp om de scepsis weg te nemen, maar geven ook een realistisch beeld van de uitdagingen waar we nog mee bezig zijn.

13.30 - 14.00 uur - Onno Dwars

De mensheid staat onderdruk en toch kunnen we allemaal langer leven.

Duurzaamheid gaat niet meer over duurzaamheid, het gaat over het voortbestaan van de mens op vele plekken op deze aarde. Aldus Onno Dwars, CEO van Ballast Nedam Development.

Duurzaamheid gaat niet meer over duurzaamheid, het gaat over het voortbestaan van de mens op vele plekken op deze aarde. Het gaat niet over hoe wij ons moeten aanpassen aan klimaatverandering het gaat erom hoe wij ons handelen zo gaan veranderen dat er geen klimaatverandering meer plaats vindt.

 

En juist dit gaat ervoor zorgen dat wij als mens dichterbij onszelf komen te staan en meer in balans met de natuur gaan leven. De komende 10 jaar zal onze gebouwde omgeving drastisch moeten gaan veranderen, met de natuur en mens als winnaar. Uiteindelijk zal leven in balans met de natuur ervoor zorgen dat we allemaal ouder worden.

Onno Dwars verlegt grenzen als CEO van Ballast Nedam Development met als ultiem doel de wereld tot een betere plek te maken. Zijn morele kompas is leidend in alles wat hij doet waardoor leefomgevingen gevormd worden waar mens en natuur in harmonie kunnen samenleven.

 

Gebiedsontwikkeling gaat volgens Onno verder dan alleen vastgoedontwikkeling, gebiedsontwikkelaars ontwikkelen de leefomgeving van morgen en zijn het verlengstuk van de preventieve gezondheidszorg. Het gaat om het ontwerpen van een holistische leefomgeving, waardoor mensen uiteindelijk langer gezond en gelukkig kunnen leven.

 

Onno maakt onderdeel uit van een vooruitstrevende generatie groene leiders en won in 2019 de ABN-AMRO ‘Duurzame 50 award’. In de jaren daarvoor ontving hij onder meer ‘de Groene Pen’ 2018, ‘Goudhaantje’ 2017, de ‘Cruquiuspenning’, de ‘Green Leader Award’ en de ‘Yardi Young Talent Award’. Aan de Delft University of Technology behaalde hij in 2004 Msc. in Civil Engineering.

Leontien de Waal

14.00 - 14.30 uur - Leontien de Waal

Hoe te ontsnappen aan Groundhog day in de bouw-en vastgoedsector

Markeert het recente IPCC rapport ook een duidelijke wending in bouw- en vastgoed land ? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat over een paar jaar met trots kunnen zeggen.

Groundhog day is een wat oudere, tragikomische film waarin de hoofdrolspeler telkens dezelfde dag opnieuw beleefd. Hij probeert van alles om uit de time loop te komen. Je zou kunnen stellen dat hij door verschillende fasen van een rouwproces gaat, voordat het hem na jaren lukt. In analogie met de gebouwde omgeving, wat is er de afgelopen jaren gebeurd in de bouw-en vastgoedsector t.a.v. duurzaamheid in brede zin en hoe kunnen we ervoor zorgen dat we niet alleen maar blijven praten, maar vooral meer gaan doen? Markeert het recente IPCC rapport ook een duidelijke wending in bouw- en vastgoed land ?Hoe gaan we ervoor zorgen dat we dat over een paar jaar met trots kunnen zeggen.

Leontien de Waal is sectorbanker Bouw. Zij volgt de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de gebouwde omgeving en de sub sectoren. Daarmee is ze een klankbord voor ondernemers, investeerders en andere stakeholders. Een persoonlijke uitdaging haalt ze uit het dichter bij elkaar brengen van de business cases van klanten en de kennis, het netwerk en de financieringsmogelijkheden die ABN AMRO heeft. In het bijzonder op het snijvlak van duurzaamheid, circulariteit innovatie en digitalisering.
Vanuit een financieel-bedrijfskundige achtergrond werkte Leontien eerder bij Rabobank, waar ze betrokken is geweest bij diverse strategische projecten, onderzoeken en de inrichting en uitbouw van de bouwexpertise binnen de bank. Vervolgens heeft ze de stap gemaakt naar Van Wijnen, een ontwikkelende bouwer. Daar was ze verantwoordelijk voor het domein continu verbeteren met interne verbeterprogramma’s op het vlak van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.
Haar gecombineerde ervaring en netwerk, aangevuld met kennis uit de studie Master City Developer (gebiedsontwikkeling), brengt ze in bij ABN AMRO om kansen en toegevoegde waarde te creëren voor klanten van ABN AMRO. Leontien geeft lezingen en publiceert met enige regelmaat analyses en columns.

Merijn Everaarts

14.30 - 15.00 uur - Merijn Everaarts

Elke stap telt  

Van het tandenpoetsen in de ochtend tot op je kussen in de nacht, elke stap die jij zet kan onderdeel zijn van de verandering die nodig is.

Van het tandenpoetsen in de ochtend tot op je kussen in de nacht, elke stap die jij zet kan onderdeel zijn van de verandering die nodig is in deze wereld. Dit klinkt misschien wat ver van je bed, maar de oplossingen en handvaten liggen misschien wel dichterbij dan je denkt.
Laat je inspireren door serial & social entrepreneur Merijn Everaarts, o.a. de oprichter van Dopper, de duurzame waterfles met een missie.

Merijn Everaarts, oprichter van Dopper
Mr. Dopper himself, de man achter de oceaan-reddende fles, de entrepreneur. Merijn heeft niet alleen een bijzonder verhaal, hij kan ook bijzonder goed vertellen. Over hoe de clash tussen zijn groene opvoeding en zijn werk in de evenementen-business de geboorte van Dopper veroorzaakte. Hoe je een commercieel succes maakt van een Social Enterprise. Hoe alles draait om gewoontes doorbreken en hoe hij met Dopper een wereldwijde verandering op gang brengt. Hij is een spreker, maar ook een katalysator. Hij is aanjager van verandering, innovatie en nieuwe ideeën. Wanneer je hem hebt horen spreken, ben je vastberaden om jouw denken om te zetten in doen.

15.00 - 15.30 uur - Folkert Linnemans

π als innovatiefactor in de bouw

Het telen van eigen lisdoddeplanten voor isolatie. Het boren naar warmte op bijna drie kilometer diepte. Het testen van warmtepompen in een eigen laboratorium. Folkert Linnemans spreekt over de innovaties van het bedrijf en de lessons learned. En verteld wat de factor Pi in innovatie inhoudt.

Het telen van eigen lisdoddeplanten voor isolatie. Het boren naar warmte op bijna drie kilometer diepte. Het testen van warmtepompen in een eigen laboratorium. Met robots gevels en daken bouwen. Allemaal aspecten die nodig zijn om de bouw te vernieuwen en verduurzamen. Energietransitie en circulariteit zijn kaderbegrippen. Dijkstra Draisma gelooft in een aanpak ‘met de voeten in de klei’. Doen is geloven. Het praten over groene grondstoffen is één ding. Het telen van eigen isolatiemateriaal is toch wat anders. Folkert Linnemans spreekt over de innovaties van het bedrijf en de lessons learned. En verteld wat de factor Pi in innovatie inhoudt.

Folkert Linnemans is innovator bij Bouwgroep Dijkstra Draisma (BGDD). Hij werkt aan de vernieuwing van de bouwsector en houdt zich bezig met groene grondstoffen binnen de industriële bouw. Voorbeelden van initiatieven waar Folkert bij betrokken is zijn de Droogstapelwoning uit de fabriek van BGDD, Dreamhûs (fieldlab duurzame innovatie in samenwerking met WoonFriesland), lisdodde als isolatiemateriaal in het consortium Better Wetter en Geothermie in de Geocombinatie Leeuwarden.

Leonie van der Steen

15.30 - 16.00 uur - Leonie van der Steen

Radicale verandering: eigenlijk heel simpel

Leonie van der Steen betoogt dat het juist de focus op meetbare, kortere termijn resultaten is die in de weg zit van radicale verandering. Leonie deelt de inzichten uit internationale publicaties die ons doen inzien dat wij zelf moeten veranderen om radicale verandering mogelijk te maken.

Ja, het moet anders. Maar hoe precies? Veel van ons zijn onderweg om met het realiseren van innovaties of het opstellen van inspirerende vergezichten te komen tot zoveel mogelijk duurzame Watts of Joules, of CO₂-besparing. Wat de beste route is, daarover twisten we nog wel eens; hergebruik van fossiele grondstoffen of biobased materialen, warmtenetten of all electric oplossingen? Hoe maken we de meeste meters om de doelstellingen voor 2030 of 2050 te halen?

 

Leonie betoogt dat het juist de focus op meetbare, kortere termijn resultaten is die in de weg zit van radicale verandering. Wat is dan wel de goede denkwijze? In deze key note deelt Leonie de inzichten uit internationale publicaties die ons doen inzien dat wij zelf moeten veranderen om radicale verandering mogelijk te maken.

Tot het bedrijf begin dit jaar ‘steward owned’ werd, was Leonie directeur van Squarewise. Nu is ze daar ‘one of the people’: het bedrijf is van zichzelf en kent geen hiërarchie meer. Squarewise is een impactorganisatie die de nieuwe wereld helpt vormgeven. Het team van transitiemakers werkt aan oplossingen voor maatschappelijke issues, zoals energietransitie in de gebouwde omgeving, de landbouwtransitie en circulaire economie. Uit liefde voor de aarde, met aandacht voor de samenleving.

 

Leonie heeft publiek-private samenwerkingen helpen ontstaan, zoals Reimarkt Enschede, Groene Cirkels Heineken en de Green Deal MVO netwerk beton. Recent is ze betrokken geweest bij diverse aardgasvrije wijken, zoals Utrecht Overvecht, Van der Pek in Amsterdam en Groenoord in Schiedam.
Steeds vaker uit ze zich als uitdager van de status quo in de bouwsector. Deze tijd van radicale veranderingen vraagt volgens haar radicaal ander gedrag. Zo moeten 55+’ers niet meer op de bestuurdersstoel blijven zitten, maar ernaast gaan staan. En zet ze de discussie over nieuwe bouwnormen in perspectief met de uitspraak dat die er zijn voor achterblijvers; koplopers kunnen beter alle remmen los gooien.

 

Leonie heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de Universiteit Twente en is haar carrière gestart bij adviesbureau Boer&Croon. Ze is een van de enthousiaste aanjagers van de recent ontstane Gideon beweging in de bouw.