Donderdag 4 november
Programma Mainstage Building Holland

  

Programma donderdag 4 november Mainstage

Benieuwd welke sprekers op donderdag 4 november op het Mainstage staan?

Bekijk hieronder het programma. Dag voorzitter is Ilja Werkhoven

Paul de Ruiter

10.30 - 11.00 uur - Paul de Ruiter

Technologie, vakmanschap, mindset. Wat is er nodig voor een Paris Proof gebouw?

Paul de Ruiter studeerde in 1990 Cum Laude af aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij zijn doctorale dissertatie “The Chameleon Skin” begon in 1992.

Informatie volgt binnenkort

Paul de Ruiter studeerde in 1990 Cum Laude af aan de Technische Universiteit in Delft, waar hij zijn doctorale dissertatie “The Chameleon Skin” begon in 1992. In zijn PhD onderzoek stelt hij dat gebouwen energie moeten produceren in plaats van dat ze energie consumeren. In 1994 startte hij zijn architectenbureau om de gebouwen ook daadwerkelijk te gaan realiseren. Duurzaam ontwerpen zit in het DNA van de Ruiter en hij gelooft dat architectuur niet alleen energie moet leveren in technische, maar met name ook in menselijke zin. Waarden zoals geluk, gezondheid en schoonheid zijn net zo belangrijk als energie, circulariteit en biodiversiteit. Duurzame architectuur weet al deze waarde integraal in zich te verenigen.
Paul de Ruiter draagt bij aan de nationale en internationale discussie rondom duurzaamheid, CO2-neutraal ontwerpen en certificeringsmethoden voor gebouwen. Zo is hij actief lid van diverse organisaties die zich inzetten voor een duurzame omgeving waaronder het algemeen bestuur van de Dutch Green Building Council: een stichting die zich bezighoudt met de verduurzaming van de bebouwde omgeving en die het BREEAM-NL keurmerk ontwikkelt en beheert. Daarnaast zit hij in de commissie SIRK met als doel in een vroege fase van stedelijke projecten het Amsterdamse stadsbestuur te attenderen op en te adviseren over de architectonische, stedenbouwkundige, duurzame, landschappelijke en cultuurhistorische kansen en beperkingen van de initiatieven. Hij is sinds 2018 lid van het Q-team van het Havenbedrijf Rotterdam. Daarnaast is hij de opsteller van het beeldkwaliteitsplan van de Afslijtdijk. Een richtlijn voor alle plannen op en rondom de Afsluitdijk tot 2050. Momenteel is hij supervisor van de renovatie van de Afsluitdijk.

11.00 - 11.30 uur - Paul Greving

De slimste route op weg naar een Paris Proof gebouw of portefeuille

Wat is het effect van het Paris Proof commitment op uw gebouw of uw vastgoedportefeuille? Hoe brengt u uw organisatie naar een hoger duurzaamheidsniveau? Hoe neemt u de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van gezondheid en flexibiliteit mee? Hoe integreert u actuele wet- en regelgeving in uw asset management strategie? Kortom, wat is de slimste route naar een Paris Proof gebouw of portefeuille?

Paul Greving licht in zijn presentatie toe hoe een combinatie van data, slimme gebouwtechnologie, industrialisatie en nieuwe samenwerkingsvormen bijdragen aan het realiseren van uw duurzaamheidsambities.

Als divisiedirecteur Utiliteit maakt Paul impact met zijn visie op de leefwereld van klanten en de vraagstukken van morgen. Hij weet zich als geen ander te verplaatsen in de uitdagingen van de klant en deze samen door te vertalen naar een integrale oplossing. Met meer dan 15 jaar ervaring in Maintenance & Projecten weet Paul te inspireren met innovatieve maintenance- en projectconcepten en contractvormen. Met het doorgronden van de uitdagingen van de klant weet Paul complexe vraagstukken te vertalen naar contractvormen als ‘as-a-service’, en naar prestatie- en exploitatiecontracten. Thema’s als duurzaamheid, energie, compliance en comfort zijn hiervan de basis.

Charlotte Griffioen

11.30 - 12.00 uur - Charlotte Griffioen

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Kim van der Leest

12.00 - 12.30 uur - Kim van der Leest

Het Levende Gebouw als jouw inspiratiebron - Goed voor (het herstel van) mens, natuur, klimaat en economie

Auteur en groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest neemt je mee in een inspirerende reis mee langs vele praktijkvoorbeelden.
Ook slimme gebouwen waar groen en techniek samenwerken komen aan bod, naast een aantal succes- en faalfactoren.

Het Levende Gebouw is de grote inspiratiebron voor de vele mogelijkheden van groen op, aan, bij en in gebouwen.
Prettige groene gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Auteur en groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest neemt je mee in een inspirerende reis mee langs vele praktijkvoorbeelden.
Ook slimme gebouwen waar groen en techniek samenwerken komen aan bod. Naast een aantal succes- en faalfactoren.
Je krijgt handvatten hoe dit integrale concept in de praktijk toe te passen.

Kim houdt zich bezig met prettige, groene gezonde leefomgevingen en gebouwen.


Ze werkt in projecten vaak samen met ontwerpers en architecten.
In opdracht van de branchevereniging Koninklijke VHG ontwikkelde zij de handleidingen De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte.


Hierin zijn wetenschappelijk onderzoek, praktische informatie en meer dan 1200 inspirerende en integrale groene praktijkvoorbeelden handig geordend. Deze handleidingen worden veel gebruikt als inspiratiebron door overheid, opdrachtgevers, onderwijs tot in het buitenland.

Anke Verhagen
Foto: Seher Melikoglu

13.00 - 13.30 uur - Anke Verhagen

Met een circulaire weg naar Parijs

 Anke Verhagen, sinds 2017 vanuit Rabobank Real Estate Finance betrokken bij de energietransitie en de overgang naar een circulaire bouweconomie, houdt een pleidooi voor een meer holistische benadering van Parijs in de gebouwde omgeving.

Door alle aandacht voor Paris Proof focussen we allemaal sterk op energiegebruik tijdens de levensduur van een pand. Maar een groot deel van de oplossing zit ook in circulaire toepassingen. Anke Verhagen houdt een pleidooi voor een meer holistische benadering van Parijs in de gebouwde omgeving.

Anke Verhagen heeft een Master in Duurzame Energietechnologie en Innovatie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2017 is zij vanuit Rabobank Real Estate Finance betrokken bij de energietransitie en de overgang naar een circulaire bouweconomie.

Zij is jurylid van de Rabobank Innovation Challenge op Building Holland en neemt zitting in verschillende markt- en netwerkgroepen waaronder het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. 

Caro

13.30 - 14.00 uur - Caro Niestijl en Gerhard Rekvelt

Caro Niestijl en Gerhard Rekvelt van Servicewise laten u zien hoe je omwonenden enthousiast kan maken voor je project. Dat doen zij aan de hand van de succesvolle methode die ze daartoe ontwikkelden en regelmatig inzetten.

 

We staan aan vooravond van de ontwikkeling van een Digital Twin, een digitale tweeling van het gebouw. Hoe ziet dat er uit volgens ons en welke niveaus zijn er?

 

Als je bedenkt met welke onderwerpen je aan de slag wilt ten behoeve van de gebruiker, dan kun je daar sensoren en platforms op inrichten. Daarmee is de Digital Twin wat Wilfred van der Plas betreft het optimum: DWA heeft van ons hoofdkantoor in Gouda ook een digital twin gemaakt en we digitaliseren op dit moment onze kennis en diensten.

 

De digital twin is nu nog ‘pionieren’ en is nog niet denkbaar voor alle gebouwen in Nederland. Toch kan dit evenbeeld, waarin ontwerp tot exploitatiefase worden uitgelicht voor een grote verduurzamingsslag zorgen.

Wilfred van der Plas, Business Development Manager bij DWA. Hij is werkzaam bij DWA sinds 2001 in diverse rollen. Wilfred is écht een bouwer en ontwikkelaar. Hij combineert kennis en netwerk voor de verslimming van de gebouwde omgeving, en hij staat altijd open voor omvangrijke vraagstukken.

 

Wilfred zoekt graag de verbinding op – zowel met mensen als systemen – en zet daarbij de ander centraal. Contact met mensen, samenwerken en kennisdeling geven hem veel energie. Zijn compassie is vastgoed en digitalisering.

 

Wilfred houdt ervan om zich vast te bijten in kennisthema’s zoals, gebouwbeheersystemen, sensoring, verbindingen, data-acquisitie, slimme data (tagging en standards), monitoring, rule based analyse, machine learning, reporting (webtools en BI), digital twins en smart contracts (blockchain). In zijn huidige functie werkt Wilfred vanaf 2020 onder andere voor het Rijksvastgoedbedrijf aan de verslimming van het Herman Gortercomplex in Utrecht. 

Wilfred van der Plas

14.00 - 14.30 uur - Wilfred van der Plas

Digital Twin: van pionieren naar waarde

De Digital Twin, een digitale tweeling van het gebouw, komt eraan.  De Digital Twin kan voor een grote verduurzamingsslag zorgen.

We staan aan vooravond van de ontwikkeling van een Digital Twin, een digitale tweeling van het gebouw. Hoe ziet dat er uit volgens ons en welke niveaus zijn er?

 

Als je bedenkt met welke onderwerpen je aan de slag wilt ten behoeve van de gebruiker, dan kun je daar sensoren en platforms op inrichten. Daarmee is de Digital Twin wat Wilfred van der Plas betreft het optimum: DWA heeft van ons hoofdkantoor in Gouda ook een digital twin gemaakt en we digitaliseren op dit moment onze kennis en diensten.

 

De digital twin is nu nog ‘pionieren’ en is nog niet denkbaar voor alle gebouwen in Nederland. Toch kan dit evenbeeld, waarin ontwerp tot exploitatiefase worden uitgelicht voor een grote verduurzamingsslag zorgen.

Wilfred van der Plas, Business Development Manager bij DWA. Hij is werkzaam bij DWA sinds 2001 in diverse rollen. Wilfred is écht een bouwer en ontwikkelaar. Hij combineert kennis en netwerk voor de verslimming van de gebouwde omgeving, en hij staat altijd open voor omvangrijke vraagstukken.

 

Wilfred zoekt graag de verbinding op – zowel met mensen als systemen – en zet daarbij de ander centraal. Contact met mensen, samenwerken en kennisdeling geven hem veel energie. Zijn compassie is vastgoed en digitalisering.

 

Wilfred houdt ervan om zich vast te bijten in kennisthema’s zoals, gebouwbeheersystemen, sensoring, verbindingen, data-acquisitie, slimme data (tagging en standards), monitoring, rule based analyse, machine learning, reporting (webtools en BI), digital twins en smart contracts (blockchain). In zijn huidige functie werkt Wilfred vanaf 2020 onder andere voor het Rijksvastgoedbedrijf aan de verslimming van het Herman Gortercomplex in Utrecht. 

Robert Jan van Egmond

14.30 - 15.00 uur - Robert Jan van Egmond

‘Zomercomfort’ is hefboom in energietransitie

Het energiegebruik voor koeling gemeten in zgn. ‘Cooling Degree Days’ neemt in alle door het KNMI opgestelde scenario’s hard toe. Er zijn al kantoren die meer energie verbruiken voor het koelen in de zomer dan voor verwarming in de winter.  

Nu de zomers warmer worden en de winters milder, begint onze energiebehoefte voor verwarmen en koelen te veranderen. Het energiegebruik voor koeling gemeten in zgn. ‘Cooling Degree Days’ neemt in alle door het KNMI opgestelde scenario’s hard toe. Er zijn al kantoren die meer energie verbruiken voor het koelen in de zomer dan voor verwarming in de winter. En het vele thuiswerken in coronatijd geeft ook koeling in woonhuizen een boost. Robert Jan laat in deze presentatie zien hoe ‘zomercomfort’ weleens dé hefboom zou kunnen zijn in de energietransitie.

Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest heeft hij zich de afgelopen jaren verdiept in de energietransitie. Hij deed ervaring op in de breedte van deze maatschappelijke uitdaging: van grootschalige zon-op-dak en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in de utiliteitsbouw.

 

Met zijn achtergrond als technisch bedrijfskundige en passie voor de energietransitie, draagt Robert Jan bij TKI Urban Energy bij aan de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving. Zijn focus ligt op het stimuleren van innovatieprojecten en bijbehorende consortia rondom warmte- en koudevraagstukken en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

Peter Musters

15.00 - 15.30 uur - Peter Musters

Waardecreatie en waardebehoud door circulair ontwerpen en bouwen

Hoe zijn uw gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en creëert u waarde? Hoe zijn uw gebouwen remontabel en herbruikbaar te ontwerpen met optimaal waardebehoud tot gevolg? En kan dit opschaalbaar en industrieel bereikt worden?

Hoe zijn uw gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en creëert u waarde? Hoe zijn uw gebouwen remontabel en herbruikbaar te ontwerpen met optimaal waardebehoud tot gevolg? En kan dit opschaalbaar en industrieel bereikt worden?
Het Bouwwaardemodel van het Betonakkoord en de VBI GreenScore-methodiek geven antwoord op deze vragen. Peter zal deze toelichten met praktijkcases zodat u na afloop 4 circulaire handvatten kunt hanteren in uw ontwerpen.

Peter Musters is sinds 1998 werkzaam bij VBI en vanaf 2010 actief als adviseur bouwconcepten. Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee en biedt hij heldere oplossingen op het gebied van slimme draagconstructies of services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Hij is contactpersoon voor opdrachtgevende partijen en diens adviseurs variërend van architecten, constructeurs, ontwikkelaars, installatie- en bouwfysisch adviseurs.

Peter heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen binnen werkvormen zoals LEAN en BIM, met een blik op de levensduurkosten en vervult graag een rol bij procesoptimalisatie en ketensamenwerking. Zijn specialisme zit in het brede spectrum van duurzaamheid, met name op het gebied van circulaire economie en CO2-reductie. Hij vertegenwoordigt VBI op vakbeurzen, seminars en overige netwerkbijeenkomsten en gaat graag in gesprek over thema’s als thermisch actieve gebouwen, duurzame scholen, gezonde en comfortabele gebouwen en adaptiviteit.

Gerben Schuurman
Djordy van Laar

15.30 - 16.00 uur - Gerben Schuurman en Djordy van Laar

Samen voegen we meer duurzame waarde toe aan een investering

Hoeveel kost duurzaam bouwen en wat levert het op in de toekomst?  Weet jij welke ontwerpkeuzes randvoorwaardelijk zijn voor circulaire, energieneutrale, gezonde gebouwen? Door vooraf de levensloopscenario’s te verkennen, ontwikkel je meer grip op de duurzame waardecreatie.

Adviesbureau IGG Bouweconomie en onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E adviseurs werken samen voor opdrachtgevers die met hun investering in de gebouwde omgeving maximale duurzame waarde willen bereiken. De circulaire bouweconomie werkt fundamenteel anders dan de traditionele bouweconomie die we gewend zijn. Daarom dient op een andere manier naar waarde en kosten te worden gekeken van projecten. De gunstige effecten van circulaire ontwikkelingen zitten vaak al in de investering, maar op lange termijn speelt gemakkelijk onderhoud en restwaarde van een gebouw een belangrijke rol. Door vooraf met ons de levensloopscenario’s te verkennen, ontwikkel je meer grip op de duurzame waardecreatie. Wil je weten hoe W/E Adviseurs en IGG Bouweconomie duurzame waarde kwantificeren en hoe je dit vervolgens kunt verbinden aan kosten en baten? Schuif dan aan bij deze presentatie!

Gerben werkt bij stichting W/E adviseurs vanuit een bouwkundige achtergrond en met ruime ervaring als planadviseur. Zijn werkterrein omvat zowel nieuwbouw als verbouw/transformatie, woningbouw en utiliteit. Hij adviseert op de schaalniveaus van stedenbouw en bouwplan en staat opdrachtgevers bij vanaf initiatieffase tot en met uitvoering. Vanuit zijn ervaring als planadviseur draagt hij ook bij aan de doorontwikkeling van GPR Gebouw®. Hij is sectorspecialist en bij W/E eerste aanspreekpunt voor project- en vastgoedontwikkelaars en voor architecten. Opdrachtgevers van Gerben zijn onder meer VORM, Heijmans, Synchroon, Sustay, Raumplan, Studio Leon Thier, Bureau Massa en Common Affairs.

Djordy (1989) voltooide in 2015 zijn Master Building Engineering aan de TU Delft. Tijdens zijn afstudeerproject hield hij zich bezig met het optimaliseren van ‘demontabele’ en ‘modulaire’ stadions. Duurzame bouwconcepten die vandaag de dag steeds meer aan populariteit winnen.

Na een korte periode bij Octatube in Delft, begon Djordy in 2016 bij IGG Bouweconomie. Hier droeg hij als bouweconomisch adviseur bij aan diverse woning- en utiliteitsbouw projecten zoals Oosterdokseiland Kavel 5b-6, ook wel bekend als het hoofdkantoor van Booking.com; ‘HAUT’, de – voorlopig – hoogste houten woontoren van Nederland; de renovatie van de ‘Goede Doelen Loterij’ op de Zuidas; en de zoveel mogelijk circulaire ontwikkeling van The Dutch Mountains.

Zowel tijdens zijn studie als in zijn professionele loopbaan wordt Djordy gedreven door innovatie. Binnen zijn projecten probeert hij bestaande grenzen te verleggen en op deze manier maximale waarde te behalen voor de klanten die hij bedient. Die maximale waarde is vaak een samenspel tussen (lifecycle) kosten versus opbrengsten, duurzaamheid en maatschappelijke waarde. De kwaliteiten van Djordy komen het best tot uiting in de strategische ontwerpfase, wanneer de business case van projecten aan bod komt en waarin hij abstracte concepten als ‘innovatief’, ‘duurzaam’, ‘circulair’, ‘energieneutraal’, ‘gezond’ kan vertalen naar concrete waarde en kosten voor zijn opdrachtgevers.

Sinds zijn deelname aan de collegereeksen over Business Development en Big Data (Nyenrode) houdt Djordy zich bezig met de ontwikkeling van IGG op het gebied van (big) data, automatisering en innovatie. Door middel van het opstellen van een strategie; gerichte partnerships; pilots en tools draagt hij bij aan de verandering van IGG naar een zoveel mogelijk data-gedreven organisatie.

Scroll naar top