018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Donderdag 4 november
Circulair Gebruik(er)

  

Programma donderdag 4 november - Circulair Gebruik(er)

Benieuwd naar de sprekers op donderdag 4 november op het podium Circulariteit?

Host: Wytze Kuijper

10.30 - Aftrap

Anke Verhagen Jan Willen van de Groep Yvette Watson

10.35 - 11.15 - Circulariteit, gebruik(er) & koppelkansen

Hoe gaat het met Nederland? Welke ontwikkelingen hebben zich de afgelopen jaren voorgedaan na de klimaatconferentie in Parijs 2015?
We staan namelijk voor een enorme (ver)bouwopgave in Nederland. De uitspraak van Damian Hirst typeert ieder van de sprekers deze morgen op het podium:
“ik wil twijfel zaaien in je hoofd, zodat je de wereld waarin we leven opnieuw overdenkt”.

 

Sprekers: Yvette Watson, Anke Verhagen, Ruud Koornstra en Jan Willem van de Groep

Cirkelstad wordt blij van mensen zich vrij voelen om conventies en tradities los te laten. Hoe maken we dat elk onderwerpen dat ertoe doet mee wordt genomen in iedere opgave? Onderwerpen zoals: energie, waarde creatie voor de gebruiker en eigenaar, biobased bouwen en leiderschap. Deze holistische benadering van de bouwopgave gaat gepaard met botsingen en besmettingen. Kortom: wees erbij als deze ‘bouwers aan de toekomst’ met elkaar in gesprek gaan en hoe jij ook kan bijdragen aan onze toekomst!

Yvette is mede-eigenaar van PHI Factory en The 2B Collective en ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun duurzame en circulaire ambities en participeert zij actief in programma’s die verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen zoals de Green Deal Circulaire Gebouwen, Circkelstad, Gideon’s Tribe, het Deltaplan Duurzame Renovatie en Stichting EWF-Lab.

Anke heeft Duurzame Energie Technologie en Innovatie Management gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven. Binnen Rabobank focust ze op de energietransitie, duurzaam vastgoed en circulair bouwen. Ze neemt zitting in diverse werkgroepen over duurzaam vastgoed en is lid van het Transitieteam Circulaire Bouweconomie.

Belangenbehartiger | Belang: het nakomen van de Parijse klimaatafspraken | Doel: 1,5 graden | Middel: Radicale transitie van de bouwpraktijk | Maakt beginnen voor energie- materialentransitie (energiepositief en biobased), cultuurverandering en sociale innovatie, innovatie, digitalisering en industrialisatie.

Oscar Vos

11.30 -12.15 - Het creëren van toekomstwaarde

Hoe zorgen we ervoor dat alle belangrijke zaken worden meegenomen in onze enorme (ver)bouwopgave? Op het podium:

  • Een architect die twee maatschappelijke opgaven combineert: Sociaal en Circulairiteit
  • Een innovator die in Almere laat zien hoe het anders kan: energiezuinige, vraaggericht en betaalbare zelfbouw woningen
  • Een publieke opdrachtgever die volhardend is in het realiseren van een houten hoogbouw als werkomgeving.

Deze ‘bouwers aan de toekomst’ delen hun ervaring hoe je komt tot andere besluitvorming als je een ander vertrekpunt neemt en ambities hebt die verder reiken dan alleen circulariteit.

 

Sprekers: Oscar Vos, Vincent Muller en Fokke van Dijk  

Na in traditionele setting met ontwikkelaar/ aannemer bij een groot architectenbureau veel ervaring opgedaan te hebben op grotere projecten, is als zelfstandig architect (Ontwerpburo Muller) een groeiende interesse ontstaan voor de vooruitstrevende en experimentele kant van het vak. De fascinatie voor open source, digitalisering en democratisering van het bouwproces heeft geleid tot het (mede-)oprichten van Stichting WikiHouseNL.

Als architect voor het Rijksvastgoedbedrijf leg ik me toe op het creëren van de juiste visie in de initiatief- en definitiefase van complexe huisvestingswensen: rechtbanken, musea, kantoren. Het vastleggen van de juiste uitgangspunten betekent ook in belangrijke mate het mógelijk maken van de juiste uitgangspunten. Naast de opdrachtdefinitie is intern verder doorontwerpen aan de plannen soms de beste ontwikkelstrategie: zo hebben we als RVB architecten onder meer het EMA hoofdkantoor ontworpen en nu ook de houten hoogbouw Monarch IV.

12.30 -13.15 - #hoedan? Cirkelstad helpt je verder

Cirkelstad is hét platform voor koplopers in de circulaire en inclusieve bouwsector. Ruim 200 partners en 30 gemeenten doen al mee. We helpen elkaar onder meer met praktische programma’s en tools om verder te komen. We nemen je mee in de Juridische Helpdesk, De Nationale Product Catalogus (NPC) en de Buyer Group. Hét gereedschap om vandaag nog in te stappen! #meedoenisnognooitzomakkelijkgeweest

 

Sprekers: Fanauw Hoppe, Kelly Ruigrok en Michiel van Dalen

Kelly Ruigrok is oprichter van het National Sustainability Institute of the Netherlands, Global Sustainable Enterprise System en Data for Good. Haar missie is om een goede, transparante en vrije wereld te creëren voor onze kinderen en toekomstige generaties.

13.30 - 14.15 - Top 10 meest gestelde hulpvragen

Hulp bij de circulaire en inclusieve bouwpraktijk. Eenmaal per jaar brengt Cirkelstad samen met het Transitieteam Circulaire Bouweconomie en Platform CB’23 alle hulpvragen over circulair en inclusief bouwen samen in één overzicht. Het resultaat: een top 10 met 5 praktische vragen en 5 systeemvragen. In dit blok krijg je antwoord op een aantal van die vragen.

 

Sprekers: Menno Brouwer, Edwin van der Wel en Floris van Haagen

14.30 -15.15 - Alles moet anders

Voor transities is het nodig om anders te organiseren, anders samen te werken en anders te doen. Circulair bouwen heeft dan ook impact op het gehele systeem. Wat vraagt dat van medewerkers in een organisatie en tussen partijen in de keten die gezamenlijk werk maken van circulaire (bouw)projecten? Wie zijn de leiders van morgen? En welke sturingsmechanismen zijn er?

 

Sprekers: Martje Fraaije, Elonie Kooter & Manon Eikelenboom

Elonie Kooter is antropoloog en PhD kandidaat aan de Vrije Universiteit Amsterdam, en in haar vrije tijd een enthousiaste klusser

15.30 - 16.15 - Balans en samenhang voor gebruiker, gebouw en gebied

Hoe zorg je dat het belang van de (eind)gebruiker het vertrek punt is en blijft? Welke afwegingen maak je in het in de verschillende fasen van het besluitproces? Dit vergt een sterke visie en een heldere aanpak, waarin iedereen leiderschap kan tonen. Maar ook een gretige nieuwsgierigheid naar slimmere samenwerking. Laten we integraal naar de potentie van onze gebouwde omgeving kijken. Balans en samenhang voor gebruiker – gebouw en gebied.

 

Sprekers: Yvette Watson en Aron Bogers

Yvette is mede-eigenaar van PHI Factory en The 2B Collective en ondersteunt organisaties bij het realiseren van hun duurzame en circulaire ambities en participeert zij actief in programma’s die verduurzaming van de gebouwde omgeving versnellen zoals de Green Deal Circulaire Gebouwen, Circkelstad, Gideon’s Tribe, het Deltaplan Duurzame Renovatie en Stichting EWF-Lab

16.30 - 17.00 - Wrap-up

Ik zie ik zie wat jij niet ziet, en wat jij weer ziet, zie ik weer niet!
Samen met Rutger Büch, deelnemers van Cirkelstad Jong, de toevallige passant, een eerdere spreker van de dag of een deelnemer die nog iets kwijt wil, nemen we de dag nog een keer door. Wat heb jij gezien op de beursvloer of op de innovatie boulevard, wat heb jij gehoord op een ander podium? Wat heeft ons verrast? Wat nemen we mee?

11.00 - 11.30 uur - Paul Greving

Technologie, vakmanschap, mindset. Wat is er nodig voor een Paris Proof gebouw?

De energietransitie heeft impact op iedereen; in lijn met de huidige energieverdragen wil je jouw organisatie naar een hoger duurzaamheidsniveau brengen. Zo ook jouw gebouwen. Maar hoe bereik je Paris Proof?

De energietransitie heeft impact op iedereen; in lijn met de huidige energieverdragen wil je jouw organisatie naar een hoger duurzaamheidsniveau brengen. Zo ook jouw gebouwen. Maar hoe bereik je Paris Proof? Je bedrijfs-continuïteit mag hierdoor niet in gevaar komen en de eindgebruikers mogen hier geen hinder van ondervinden. Jouw bedrijf is uniek. Hoe vind je de juiste strategische partner die proactief acteert om jouw uitdagingen te doorgronden en op te lossen?

Tijdens deze presentatie zetten wij uiteen wat de uitdagingen op het gebied van klimaat met zich meebrengen voor de gebouwde omgeving in de zorg, onderwijs en commercieel vastgoed. En hoe technologische ontwikkelingen én een betrouwbare partner ervoor gaan zorgen dat jouw gebouwen Paris Proof worden en blijven. Waardoor jouw organisatie in staat is om te floreren én een steentje bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, een combinatie om trots op te zijn.

Als divisiedirecteur Utiliteit maakt Paul impact met zijn visie op de leefwereld van klanten en de vraagstukken van morgen. Hij weet zich als geen ander te verplaatsen in de uitdagingen van de klant en deze samen door te vertalen naar een integrale oplossing. Met meer dan 15 jaar ervaring in Maintenance & Projecten weet Paul te inspireren met innovatieve maintenance- en projectconcepten en contractvormen. Met het doorgronden van de uitdagingen van de klant weet Paul complexe vraagstukken te vertalen naar contractvormen als ‘as-a-service’, en naar prestatie- en exploitatiecontracten. Thema’s als duurzaamheid, energie, compliance en comfort zijn hiervan de basis.

Charlotte Griffioen

11.30 - 12.00 uur - Charlotte Griffioen

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Binnenkort bekend

Kim van der Leest

12.00 - 12.30 uur - Kim van der Leest

Het Levende Gebouw als jouw inspiratiebron - Goed voor (het herstel van) mens, natuur, klimaat en economie

Auteur en groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest neemt je mee in een inspirerende reis mee langs vele praktijkvoorbeelden.
Ook slimme gebouwen waar groen en techniek samenwerken komen aan bod, naast een aantal succes- en faalfactoren.

Het Levende Gebouw is de grote inspiratiebron voor de vele mogelijkheden van groen op, aan, bij en in gebouwen.
Prettige groene gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

Auteur en groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest neemt je mee in een inspirerende reis mee langs vele praktijkvoorbeelden.
Ook slimme gebouwen waar groen en techniek samenwerken komen aan bod. Naast een aantal succes- en faalfactoren.
Je krijgt handvatten hoe dit integrale concept in de praktijk toe te passen.

Kim houdt zich bezig met prettige, groene gezonde leefomgevingen en gebouwen.


Ze werkt in projecten vaak samen met ontwerpers en architecten.
In opdracht van de branchevereniging Koninklijke VHG ontwikkelde zij de handleidingen De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte.


Hierin zijn wetenschappelijk onderzoek, praktische informatie en meer dan 1200 inspirerende en integrale groene praktijkvoorbeelden handig geordend. Deze handleidingen worden veel gebruikt als inspiratiebron door overheid, opdrachtgevers, onderwijs tot in het buitenland.

Anke Verhagen

13.00 - 13.30 uur - Anke Verhagen

Met een circulaire weg naar Parijs

 Anke Verhagen, sinds 2017 vanuit Rabobank Real Estate Finance betrokken bij de energietransitie en de overgang naar een circulaire bouweconomie, houdt een pleidooi voor een meer holistische benadering van Parijs in de gebouwde omgeving.

Door alle aandacht voor Paris Proof focussen we allemaal sterk op energiegebruik tijdens de levensduur van een pand. Maar een groot deel van de oplossing zit ook in circulaire toepassingen. Anke Verhagen houdt een pleidooi voor een meer holistische benadering van Parijs in de gebouwde omgeving.

Anke Verhagen heeft een Master in Duurzame Energietechnologie en Innovatie Management van de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2017 is zij vanuit Rabobank Real Estate Finance betrokken bij de energietransitie en de overgang naar een circulaire bouweconomie.

Zij is jurylid van de Rabobank Innovation Challenge op Building Holland en neemt zitting in verschillende markt- en netwerkgroepen waaronder het Transitieteam Circulaire Bouweconomie. 

Wilfred van der Plas

14.00 - 14.30 uur - Wilfred van der Plas

Digital Twin: van pionieren naar waarde

De Digital Twin, een digitale tweeling van het gebouw, komt eraan.  De Digital Twin kan voor een grote verduurzamingsslag zorgen.

We staan aan vooravond van de ontwikkeling van een Digital Twin, een digitale tweeling van het gebouw. Hoe ziet dat er uit volgens ons en welke niveaus zijn er?

 

Als je bedenkt met welke onderwerpen je aan de slag wilt ten behoeve van de gebruiker, dan kun je daar sensoren en platforms op inrichten. Daarmee is de Digital Twin wat Wilfred van der Plas betreft het optimum: DWA heeft van ons hoofdkantoor in Gouda ook een digital twin gemaakt en we digitaliseren op dit moment onze kennis en diensten.

 

De digital twin is nu nog ‘pionieren’ en is nog niet denkbaar voor alle gebouwen in Nederland. Toch kan dit evenbeeld, waarin ontwerp tot exploitatiefase worden uitgelicht voor een grote verduurzamingsslag zorgen.

Wilfred van der Plas, Business Development Manager bij DWA. Hij is werkzaam bij DWA sinds 2001 in diverse rollen. Wilfred is écht een bouwer en ontwikkelaar. Hij combineert kennis en netwerk voor de verslimming van de gebouwde omgeving, en hij staat altijd open voor omvangrijke vraagstukken.

 

Wilfred zoekt graag de verbinding op – zowel met mensen als systemen – en zet daarbij de ander centraal. Contact met mensen, samenwerken en kennisdeling geven hem veel energie. Zijn compassie is vastgoed en digitalisering.

 

Wilfred houdt ervan om zich vast te bijten in kennisthema’s zoals, gebouwbeheersystemen, sensoring, verbindingen, data-acquisitie, slimme data (tagging en standards), monitoring, rule based analyse, machine learning, reporting (webtools en BI), digital twins en smart contracts (blockchain). In zijn huidige functie werkt Wilfred vanaf 2020 onder andere voor het Rijksvastgoedbedrijf aan de verslimming van het Herman Gortercomplex in Utrecht. 

Robert Jan van Egmond

14.30 - 15.00 uur - Robert Jan van Egmond

‘Zomercomfort’ is hefboom in energietransitie

Het energiegebruik voor koeling gemeten in zgn. ‘Cooling Degree Days’ neemt in alle door het KNMI opgestelde scenario’s hard toe. Er zijn al kantoren die meer energie verbruiken voor het koelen in de zomer dan voor verwarming in de winter.  

Nu de zomers warmer worden en de winters milder, begint onze energiebehoefte voor verwarmen en koelen te veranderen. Het energiegebruik voor koeling gemeten in zgn. ‘Cooling Degree Days’ neemt in alle door het KNMI opgestelde scenario’s hard toe. Er zijn al kantoren die meer energie verbruiken voor het koelen in de zomer dan voor verwarming in de winter. En het vele thuiswerken in coronatijd geeft ook koeling in woonhuizen een boost. Robert Jan laat in deze presentatie zien hoe ‘zomercomfort’ weleens dé hefboom zou kunnen zijn in de energietransitie.

Na 20 jaar als ondernemer actief te zijn geweest heeft hij zich de afgelopen jaren verdiept in de energietransitie. Hij deed ervaring op in de breedte van deze maatschappelijke uitdaging: van grootschalige zon-op-dak en LED-projecten tot en met het verduurzamen van de warmtevraag in de utiliteitsbouw.

 

Met zijn achtergrond als technisch bedrijfskundige en passie voor de energietransitie, draagt Robert Jan bij TKI Urban Energy bij aan de verduurzamingsopgave van de gebouwde omgeving. Zijn focus ligt op het stimuleren van innovatieprojecten en bijbehorende consortia rondom warmte- en koudevraagstukken en het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving.

15.00 - 15.30 uur - Peter Musters

Waardecreatie en waardebehoud door circulair ontwerpen en bouwen

Hoe zijn uw gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en creëert u waarde? Hoe zijn uw gebouwen remontabel en herbruikbaar te ontwerpen met optimaal waardebehoud tot gevolg? En kan dit opschaalbaar en industrieel bereikt worden?

Hoe zijn uw gebouwen toekomstbestendig te ontwerpen en creëert u waarde? Hoe zijn uw gebouwen remontabel en herbruikbaar te ontwerpen met optimaal waardebehoud tot gevolg? En kan dit opschaalbaar en industrieel bereikt worden?
Het Bouwwaardemodel van het Betonakkoord en de VBI GreenScore-methodiek geven antwoord op deze vragen. Peter zal deze toelichten met praktijkcases zodat u na afloop 4 circulaire handvatten kunt hanteren in uw ontwerpen.

Peter Musters is sinds 1998 werkzaam bij VBI en vanaf 2010 actief als adviseur bouwconcepten. Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee en biedt hij heldere oplossingen op het gebied van slimme draagconstructies of services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Hij is contactpersoon voor opdrachtgevende partijen en diens adviseurs variërend van architecten, constructeurs, ontwikkelaars, installatie- en bouwfysisch adviseurs.

Peter heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen binnen werkvormen zoals LEAN en BIM, met een blik op de levensduurkosten en vervult graag een rol bij procesoptimalisatie en ketensamenwerking. Zijn specialisme zit in het brede spectrum van duurzaamheid, met name op het gebied van circulaire economie en CO2-reductie. Hij vertegenwoordigt VBI op vakbeurzen, seminars en overige netwerkbijeenkomsten en gaat graag in gesprek over thema’s als thermisch actieve gebouwen, duurzame scholen, gezonde en comfortabele gebouwen en adaptiviteit.

Gerben Schuurman

15.30 - 16.00 uur - Gerben Schuurman en Djordy van Laar

Samen voegen we meer duurzame waarde toe aan een investering

Hoeveel kost duurzaam bouwen en wat levert het op in de toekomst?  Weet jij welke ontwerpkeuzes randvoorwaardelijk zijn voor circulaire, energieneutrale, gezonde gebouwen? Door vooraf de levensloopscenario’s te verkennen, ontwikkel je meer grip op de duurzame waardecreatie.

Adviesbureau IGG Bouweconomie en onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E adviseurs werken samen voor opdrachtgevers die met hun investering in de gebouwde omgeving maximale duurzame waarde willen bereiken. De circulaire bouweconomie werkt fundamenteel anders dan de traditionele bouweconomie die we gewend zijn. Daarom dient op een andere manier naar waarde en kosten te worden gekeken van projecten. De gunstige effecten van circulaire ontwikkelingen zitten vaak al in de investering, maar op lange termijn speelt gemakkelijk onderhoud en restwaarde van een gebouw een belangrijke rol. Door vooraf met ons de levensloopscenario’s te verkennen, ontwikkel je meer grip op de duurzame waardecreatie. Wil je weten hoe W/E Adviseurs en IGG Bouweconomie duurzame waarde kwantificeren en hoe je dit vervolgens kunt verbinden aan kosten en baten? Schuif dan aan bij deze presentatie!

Gerben werkt bij stichting W/E adviseurs vanuit een bouwkundige achtergrond en met ruime ervaring als planadviseur. Zijn werkterrein omvat zowel nieuwbouw als verbouw/transformatie, woningbouw en utiliteit. Hij adviseert op de schaalniveaus van stedenbouw en bouwplan en staat opdrachtgevers bij vanaf initiatieffase tot en met uitvoering. Vanuit zijn ervaring als planadviseur draagt hij ook bij aan de doorontwikkeling van GPR Gebouw®. Hij is sectorspecialist en bij W/E eerste aanspreekpunt voor project- en vastgoedontwikkelaars en voor architecten. Opdrachtgevers van Gerben zijn onder meer VORM, Heijmans, Synchroon, Sustay, Raumplan, Studio Leon Thier, Bureau Massa en Common Affairs.

Djordy (1989) voltooide in 2015 zijn Master Building Engineering aan de TU Delft. Tijdens zijn afstudeerproject hield hij zich bezig met het optimaliseren van ‘demontabele’ en ‘modulaire’ stadions. Duurzame bouwconcepten die vandaag de dag steeds meer aan populariteit winnen.

Na een korte periode bij Octatube in Delft, begon Djordy in 2016 bij IGG Bouweconomie. Hier droeg hij als bouweconomisch adviseur bij aan diverse woning- en utiliteitsbouw projecten zoals Oosterdokseiland Kavel 5b-6, ook wel bekend als het hoofdkantoor van Booking.com; ‘HAUT’, de – voorlopig – hoogste houten woontoren van Nederland; de renovatie van de ‘Goede Doelen Loterij’ op de Zuidas; en de zoveel mogelijk circulaire ontwikkeling van The Dutch Mountains.

Zowel tijdens zijn studie als in zijn professionele loopbaan wordt Djordy gedreven door innovatie. Binnen zijn projecten probeert hij bestaande grenzen te verleggen en op deze manier maximale waarde te behalen voor de klanten die hij bedient. Die maximale waarde is vaak een samenspel tussen (lifecycle) kosten versus opbrengsten, duurzaamheid en maatschappelijke waarde. De kwaliteiten van Djordy komen het best tot uiting in de strategische ontwerpfase, wanneer de business case van projecten aan bod komt en waarin hij abstracte concepten als ‘innovatief’, ‘duurzaam’, ‘circulair’, ‘energieneutraal’, ‘gezond’ kan vertalen naar concrete waarde en kosten voor zijn opdrachtgevers.

Sinds zijn deelname aan de collegereeksen over Business Development en Big Data (Nyenrode) houdt Djordy zich bezig met de ontwikkeling van IGG op het gebied van (big) data, automatisering en innovatie. Door middel van het opstellen van een strategie; gerichte partnerships; pilots en tools draagt hij bij aan de verandering van IGG naar een zoveel mogelijk data-gedreven organisatie.

Scroll naar top