018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

Woensdag 3 november
Programma podium Energietransitie

  

Programma podium Energietransitie

Benieuwd welke sprekers op woensdag 3 november op het podium Energietransitie staan?

Bekijk hieronder het programma.

Rudy Grevers

11.00 - 11.30 uur - Rudy Grevers - Alklima BV – Mitsubishi Electric

Van Scepsis naar Lof!

In onze presentatie geven we een beeld van de ontwikkelingen en de stappen die we gezet hebben met de Lucht Water warmtepomp om de scepsis weg te nemen, maar geven ook een realistisch beeld van de uitdagingen waar we nog mee bezig zijn.

De verduurzaming van de gebouwde omgeving is momenteel het meest zichtbaar in de woningbouw. In 2013 is voorzichtig gestart met kleine initiatieven zoals `De Stroomversnelling` en aansluitend is er snel opgeschaald. Ingegeven door de noodzaak om op een duurzame manier de CO2 uitstoot van ons land te verlagen en het stopzetten van de gaswinning.

In ca. acht jaar tijd is de woningbouwmarkt getransformeerd van pilots en incidentele projecten tot seriematige trajecten waarin “All Electric” de nieuwe bewezen standaard is geworden.

Gedurende deze periode waarbij veel partijen moeten innoveren is er uiteraard ook scepsis. Vaak door onwetendheid, soms door het verliezen van marktposities, maar ook door het gebrek aan expertise t.a.v. innoverende oplossingen.

Hoe mooi is het dan om te beschikken over een bewezen techniek waarmee we in het afgelopen decennia scepsis hebben weggenomen en waarbij de markt overtuigd is geraakt van de nieuwe standaard; De warmtepomp!

In onze presentatie geven we een beeld van de ontwikkelingen en de stappen die we gezet hebben met de Lucht Water warmtepomp om de scepsis weg te nemen, maar geven ook een realistisch beeld van de uitdagingen waar we nog mee bezig zijn.

Rudy Grevers werkt sinds 2011 bij Alklima BV, exclusief leverancier van Mitsubishi Electric Living Environment klimaatsystemen in Nederland. Het betreft hier een breed programma duurzame klimaatconcepten (warmtepompen) voor utiliteit en woningbouw. Vanuit zijn rol als manager woningbouw ondersteund hij consortia (installateurs, aannemers, architecten, ontwikkelaars en opdrachtgevers) in trajecten waarbij de lucht-water warmtepomptechniek van Mitsubishi Electric wordt toegepast. Door een proactieve rol vanuit Alklima kan een bijdrage worden geleverd aan de technische en budgettaire wensen van de betrokkenen. Met name in deze tijd van transitie waarbij veel partijen in de bouwkolom moeten schakelen is deze meerwaarde, in combinatie met een kwalitatief hoogwaardig product, van groot belang.

Peter Musters

11.30 - 12.00 uur - Peter Musters VBI

Platform voor opschaalbare woningbouw, vandaag al toepasbaar!

Er is in Nederland een enorm en groeiend tekort aan woningen. Daarom is het juist nu belangrijk om sneller, slimmer, schoner en duurzamer te bouwen. Peter zal uitleggen op welke wijze VBI hieraan wil bijdragen met de vandaag al toepasbare oplossing: De Nieuwe Blauwdruk. Hèt betaalbare grondgebonden woningcasco, in 1 dag gemonteerd, incl scheidingswanden, trap, installatie- en leidingsystemen.

Peter Musters, Adviseur Bouwconcepten VBI

Peter Musters is sinds 1998 werkzaam bij VBI, en vanaf 2010 actief als Adviseur Bouwconcepten met Nederland als werkgebied. Hij is de contactpersoon voor opdrachtgevende partijen en diens adviseurs, denk hierbij bijvoorbeeld aan de architect, de constructeur, ontwikkelaar, woningcorporatie, installatieadviseur en bouwfysisch adviseur.

Zijn specialisme zit in het brede spectrum van Duurzaamheid, met name op het gebied van de Circulaire Economie en CO2-reductie. Vanuit de levensduurbenadering zijn thema’s als Circulariteit en Losmaakbaarheid, Duurzame Scholen, Gezonde Gebouwen, Thermisch Actieve Gebouwen en (Klimaat-)Adaptiviteit onderdeel van dit duurzaamheidsdenken.

Vanuit de businesscase van de opdrachtgever denkt Peter mee in project-mogelijkheden, of het nu gaat om nieuwe oplossingen voor slimme draagconstructies, of nieuwe services waardoor beter, sneller en goedkoper gebouwd kan worden. Ook bij procesoptimalisatie en samenwerking in de keten vervult Peter graag een rol. Hij heeft ruime ervaring in het samen met partners ontwerpen en bouwen, met een blik op de levensduurkosten. Tevens vertegenwoordigt hij VBI op vakbeurzen, seminars en overige netwerkbijeenkomsten.

12.00 - 12.30 uur - Henk den Boer

VerduurSamen. Doe je mee?

  

Bestuursvoorzitter Koninklijke OnderhoudNL en directeur Strategie & Ontwikkeling ROZA Vastgoedonderhoud

Jan Willem Vogels WP1

12.30 - 13.00 uur - Jan-Willem Vogels

Verduurzamen van bedrijventerreinen

Tijdens deze presentatie zal Jan-Willem bespreken waarom bedrijven en bedrijventerreinen moeten verduurzamen en hoe ze dat het beste kunnen doen.

These are utterly incredible times for everybody. Governments all over Planet Earth are responding to the Coronavirus pandemic like no other human-made event in history. So as we approach COP26 in Glasgow UK, wouldn’t it be wonderful to think that this ability to pass legislation, to mobilise people and resources for good, could lead to a similar effort to tackle the climate emergency and the construction industry’s part in it?

However, before we get back to some new form of ‘business as usual’, can I please ask you to pause and think back to 2019. 2019 was the year that 90% of UK local authorities pledged to be Net-Zero Carbon by 2030, and around the world over 820million people now live in regions that have declared a Climate & Ecological Emergency. So how do you square this philosophical and ethical position with the practice of architecture when the built environment is responsible for about 50% of all global CO2e emissions, consumes 50% of all raw materials harvested annually around the world, and is responsible for 60% (120 million tonnes) of the UK’s annual waste? Duncan Baker-Brown will attempt to consider some solutions to these existential problems is his 45-minute presentation as part of Building Holland in 2021.

Jan-Willem is een Rotterdammer die werkt bij de Rabobank voor de afdeling Duurzaamheid. Hij helpt bedrijven met verduurzamen en doet zijn best om bedrijventerreinen toekomstbestendig te krijgen. Het motto: ’Geen woorden maar daden’ is Jan-Willem op het lijf geschreven. Als pragmatische en enthousiaste netwerker sluit Jan-Willem samenwerkingsverbanden om de verduurzaming te versnellen. Op naar een co2 neutrale wereld…

13.00 - 13.30 uur - Daan Bruggink

Biobased, houtbouw en gezondheid in de basisschool De Verwondering, winnaar Gouden Kikker 2021

Daan vertelt aan de hand van het duurzaamste project van Nederland 2021, basisschool De Verwondering, hoe biobased, houtbouw en biofilische architectuur ons gezonde gebouwen brengen.

Biobased, houtbouw en gezondheid in de basisschool De Verwondering, winnaar Gouden Kikker 2021.
Omschrijving van uw sessie:: Daan vertelt aan de hand van het duurzaamste project van Nederland 2021, basisschool De Verwondering, hoe biobased, houtbouw en biofilische architectuur ons gezonde gebouwen brengen. Hoe meer natuur in onze gebouwde omgeving, hoe gezonder wij ons voelen. Bovendien hebben natuurlijke en biobased materialen ‘carbon-storage’ waardoor we met meer houtbouw het milieu kunnen redden. Qua gezondheid, maar ook financieel een no-brainer!

Daan Bruggink is architect van ORGA architect en speelt een belangrijke, visionaire rol in de transitie naar een architectuur zonder fossiele grondstoffen. Hij ontwerpt biobased en in hout en won met de basisschool De Verwondering de Gouden Kikker 2021.

14.00 - 15.00 uur - TVVL mini symposium Gezondheid & comfort

Het RVB wil zijn bouwprojecten schoon en emissiearm gaan aanbesteden. Dit betekent minder stikstof, minder CO2 en minder fijn stof op en naar de bouwplaats. Hoe? Door schoner of elektrisch materieel, lichtere en/of prefab materialen, en efficiëntere bouwlogistiek. Zo dragen we bij aan de opdracht voor de bouwsector uit het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel om 60% stikstof te reduceren voor 2030, en geven we invulling aan onze verplichtingen uit het klimaat en schone lucht akkoord. Dit willen we samen met de markt doen in een ambitieus en ook realistisch tijdspad. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bezoek dan onze presentatie.

Martine Meerburg is sinds september 2019 programmamanager Stikstof bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De afgelopen 2 jaar coördineerde zij het Programma Stikstof, waarin de gevolgen van het PAS arrest voor het RVB in kaart zijn gebracht en is gewerkt aan mogelijke oplossingen en kansen voor onze projecten, panden, complexen en gronden. Hiervoor heeft zij in verschillende functies binnen en buiten de overheid gewerkt aan klimaat en energie vraagstukken in de bouw en industrie.

Sander de Iongh werkt sinds november 2018 voor het Rijksvastgoedbedrijf als senior inkoopadviseur. Sinds augustus 2019 houd hij zich bezig met het verankeren van maatschappelijke thema’s zoals emissiearm en circulair bouwen in de aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het doel is het inzetten van het inkoopvolume om een positief verschil te maken in de maatschappij, bij te dragen aan de doelstellingen van het rijk voor bijvoorbeeld klimaat en grondstoffengebruik én waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille voor de lange termijn. Hiervoor werkte Sander 15 jaar in verschillende, voornamelijk inkoopfuncties voor publieke én private organisaties.

Martine Meerburg
Sander de Long

15.00 - 15.30 uur - Martine Meerburg en Sander de Iongh

Schoon- en emissieloos–arm bouwen in RVB projecten

Het RVB wil zijn bouwprojecten schoon en emissiearm gaan aanbesteden. Dit betekent minder stikstof, minder CO2 en minder fijn stof op en naar de bouwplaats. Hoe? Door schoner of elektrisch materieel, lichtere en/of prefab materialen, en efficiëntere bouwlogistiek.

Het RVB wil zijn bouwprojecten schoon en emissiearm gaan aanbesteden. Dit betekent minder stikstof, minder CO2 en minder fijn stof op en naar de bouwplaats. Hoe? Door schoner of elektrisch materieel, lichtere en/of prefab materialen, en efficiëntere bouwlogistiek. Zo dragen we bij aan de opdracht voor de bouwsector uit het wetsvoorstel Stikstofreductie en Natuurherstel om 60% stikstof te reduceren voor 2030, en geven we invulling aan onze verplichtingen uit het klimaat en schone lucht akkoord. Dit willen we samen met de markt doen in een ambitieus en ook realistisch tijdspad. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Bezoek dan onze presentatie.

Martine Meerburg is sinds september 2019 programmamanager Stikstof bij het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). De afgelopen 2 jaar coördineerde zij het Programma Stikstof, waarin de gevolgen van het PAS arrest voor het RVB in kaart zijn gebracht en is gewerkt aan mogelijke oplossingen en kansen voor onze projecten, panden, complexen en gronden. Hiervoor heeft zij in verschillende functies binnen en buiten de overheid gewerkt aan klimaat en energie vraagstukken in de bouw en industrie.

Sander de Iongh werkt sinds november 2018 voor het Rijksvastgoedbedrijf als senior inkoopadviseur. Sinds augustus 2019 houd hij zich bezig met het verankeren van maatschappelijke thema’s zoals emissiearm en circulair bouwen in de aanbestedingen van het Rijksvastgoedbedrijf. Het doel is het inzetten van het inkoopvolume om een positief verschil te maken in de maatschappij, bij te dragen aan de doelstellingen van het rijk voor bijvoorbeeld klimaat en grondstoffengebruik én waarde toe te voegen aan de vastgoedportefeuille voor de lange termijn. Hiervoor werkte Sander 15 jaar in verschillende, voornamelijk inkoopfuncties voor publieke én private organisaties.

Scroll naar top