Side events Building Holland 2021

  

In samenwerking met Duurzaam Gebouwd vinden er naast de beursvloer verschillende seminars en workshops plaats die toegespitst zijn op specifieke thema’s.

Bekijk hier het programma.

2 november

Hoe helpt de constructeur verduurzaming en energietransitie mogelijk te maken?

10:15-12:00 uur

Wij, VNconstructeurs, KPE en het HTI samen, hosten op de dinsdagochtend een side event waar een aantal interessante sprekers een lezing zullen geven over gevarieerde onderwerpen. Wij willen de bezoeker laten zien dat verduurzaming en energietransitie alleen kan worden gerealiseerd door een andere, nieuwe, intensieve samenwerking in de gehele keten. We laten zien dat dit ook direct kansen biedt voor alle spelers om de eigen kennis en meerwaarde tijdig in te brengen en daarmee de positie te versterken. Wij informeren je graag over welke kennis men hiervoor nodig heeft en welke eventuele competenties dat vraagt.

Het side event vindt plaats in zaal F004.

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Bewonersparticipatie en gedragsverandering

10:00 – 12:30 uur

Het beeld wordt steeds scherper. Een succesvolle energietransitie valt of staat bij de acceptatie en participatie van burgers. Wat gebeurt er achter de voordeur, hoe krijg je bewoners mee en wat bepaalt hun gedrag? In dit seminar delen experts hun kennis en ervaringen. Profiteer hiervan en oordeel zelf: wat betekent dit voor jou of jouw organisatie? Hoe speel ji­j in op de nukken of juist kracht van de burger? Moet jouw aanpak, dienstverlening of product wijzigen? Wat kunnen we van elkaar leren en hoe kunnen eigenaren, beheerders en het bedrijfsleven samen optrekken richting de burger en gebruik maken van hun kracht?

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Waterstof en CO2-reductie

10:00 – 12:30 uur

Kan waterstof ons helpen om de klimaatdoelen te halen en hoe? Wordt het een dominante oplossing in de gebouwde omgeving, ook om de vrijkomende ruimte in het gasnet te benutten? Wordt het in de energietransitie een belangrijke tussenoplossing of moeten we de investeringen anders besteden en waterstof vooral toepassen voor vervoer en de industrie? Experts uit verschillende branches laten hier hun licht op schijnen.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side-event

Constructeur en talent van het jaar 2021

12:15 – 13:00 uur

Aansluitend op het side event zal ook dit jaar de uitreiking plaatsvinden van de award voor de Constructeur van het jaar en het Talent van het jaar. Deze feestelijke uitreiking zal plaatsvinden op het hoofdpodium. Juryvoorzitter Noortje de Geus zal de winnaars bekendmaken en Marijn Bruurs en Arjan Habraken blikken terug op hun ervaringen als Constructeur en Talent van het jaar 2020. Daarna zal er met hen aansluitend een gesprek plaatsvinden aan de grote tafel in onze stand.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Houtbouw is de toekomst

13:00 – 15:30 uur

Sommigen weten het zeker. Houtbouw is het ei van Columbus en gaat de bouwsector drastisch veranderen. En stelt ons in staat om onze circulaire doelen te halen. Biobased, slaat CO2 op, hernieuwbaar en herbruikbaar. Maar wat zijn nou eigenlijk de feiten en hoe zit het met andere eigenschappen van hout, kan het staal en beton echt vervangen? Wat zijn de voordelen in termen van bouwlogistiek en bouwtijd, bijvoorbeeld door het gebruik van prefab? En hoe kun je de toepassing in de woningbouw echt opschalen, is het ook al betaalbaar? Laat je inspireren door experts en voorbeelden uit de praktijk.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar SDG's

13:00 – 15:30 uur

Nederland staat aan de vooravond van een watertransitie met als doel een nieuw watersysteem dat duurzaam en circulair met water omgaat. Zo kunnen we de drinkwatervoorziening in de toekomst veiligstellen en dat is noodzakelijk omdat er waterschaarste ontstaat, zelfs in ons waterrijke land. Een duurzaam en circulair watersysteem resulteert in meer decentrale, gebouwgebonden watervoorzieningen. Systemen voor het gebruik van regenwater, hergebruik van grijs water en zelfs afvalwater zullen de nieuwe standaard worden.

 

Werk aan de winkel voor alle bouwpartijen, maar hoe doe je dat?

 

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit sideevent

De energietransitie van jouw wijk, zonder gedoe

13:00 – 15:15 uur

We buigen ons over de wijktransities die nu aanstaande zijn en waarvoor de routes naar Rome zijn bepaald. In het event wordt duidelijk dat de energietransitie soepeltjes is in te vullen met all-electric, dankzij een totaaloplossing die zowel het energie- als het gezondheidsvraagstuk aanpakt.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

3 november

Seminar: Innovatie in de gevel

10:00-12:30 uur

Hoe evolueert de gevel? Welke innovaties in de gevel zorgen voor een energie neutrale en circulaire gebouwde omgeving? Tijdens dit seminar laten we innovatieve projecten zien waarvan de gevel energie levert of op andere manieren een grote bijdrage levert aan duurzaamheid.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Totaalconcepten voor all-electric

10:00-12:30 uur

De all-electric route naar de energietransitie: de totaalconcepten. Bij deze concepten zie je een totaaloplossing terug, die zowel energieopslag, -opwekking en installaties met elkaar verbindt. In feite is het alles dat je nodig hebt om in één klap te verduurzamen. Welke voordelen zijn er en welke concrete uitwerkingen (projecten) zien we in de markt?

 

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Duurzaam Gebouwd Congres heet je 'Welkom in de Woonfabriek'

10:00-12:30 uur

Sneller, goedkoper, makkelijker, beter en nog circulair ook. Industrialisatie en prefab bouwen lijken het antwoord op alle uitdagingen in de bouw; van woningnood en milieuvraagstukken tot het verbeteren van het woonklimaat van het bestaande vastgoed. Dagvoorzitter Marjet Rutten gaat graag met jou in gesprek over concrete acties om de fikse problemen op de woningmarkt aan te pakken.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Workshop Verborgen innovaties

13:00-15:30 uur

Veel bedrijven innoveren zonder zich ervan bewust te zijn. Medewerkers hebben oplossingen bedacht voor iets waar ze zelf tegenaan liepen. Meestal blijven deze ‘verborgen’ innovaties beperkt tot eigen gebruik en vinden hun weg naar de markt dus niet. Dat is doodzonde want deze innovaties vertegenwoordigen een enorme verborgen (omzet)waarde voor het bedrijf zelf en andere bedrijven. Bovendien is innovatie in de bouwsector hard nodig om te voldoen aan de duurzaamheidsopgave en het klimaatakkoord.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Deelmobiliteit

13:00-15:30 uur

Zonder gebruik van deelmobiliteit kunnen we niet optimaal verdichten en leefbaarheid en gezondheid garanderen aan bewoners van toekomstige stedelijke gebieden. Dat stelt Paul van de Coevering, lector aan de Breda University of Applied Sciences, BUas, in Breda in zijn recente promotieonderzoek naar de relatie wonen en deelmobiliteit. Wat is de impact van het woordje randvoorwaardelijk in zijn stelling? In dit side-event wordt duidelijk dat het op zijn minst betekent dat ruimtelijke ontwikkelaars en (deel)mobiliteitsexperts samen de duurzame stad moeten ontwerpen. In deze bijeenkomst verkennen ruimtelijke en (deel)mobiliteitsexperts de impact van deze randvoorwaardelijkheid en delen hun kennis en visie op duurzame stedelijke woningbouw. 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Houtbouw: To The Next Level (FSC Nederland)

13:30 – 14:30 uur

Binnen vijf jaar naar 15% houtbouw in sociale woningbouw! Samen met partners in de bouwsector start FSC dit najaar een internationaal project met een bijzondere doelstelling: hout in sociale woningbouw vanzelfsprekend maken. Bouwers, opdrachtgevers, architecten en leveranciers zijn onmisbaar om de weg naar sociale houtbouw vorm te geven. In de workshop worden zij daarom uitgedaagd zich uit te spreken over ongeziene kansen en hardnekkige belemmeringen. Het resultaat van de workshop vormt een belangrijke input voor het project.

 

De workshop wordt begeleid door Michelle Stede en Mark Kemna (FSC Nederland) en Irma Thijssen (RVO Nederland)

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

4 november

Seminar: Smart Buildings

10:00-12:30 uur

Hoe slim is jouw gebouw en hoe smart kun je hem maken? Waarom zou je een slim gebouw willen? Die vragen en meer worden beantwoord tijdens het Side Event Smart Buildings. Als je benieuwd bent naar de waarde die een slim en gezond gebouw voor jou kan vertegenwoordigen, dan is het tijd om in te schrijven.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Zonnepanelen: What's next?

10:00-12:30 uur

De markt voor zonnepanelen is oververhit, zeker nu de salderingsregeling weer is verlengd. Ondertussen lijkt er een aantal jaren van bescheiden innovatie achter de rug te zijn en is het de vraag hoe de markt van panelen zal worden opgeschud met nieuwe ontwikkelingen, producten en toepassingen. In-gevel, indak-systemen worden inmiddels steeds vaker gezien, maar wat gaat de wetenschap en de markt ons nog meer brengen? Zijn het de specifieke toepassingen of moeten we het hebben van slimme systemen naast de panelen? Deskundigen laten in dit seminar hierover hun licht schijnen.


Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Is er een kans dat we verzuipen in ons eigen poldermodel? -2 sessies

10:15-11:15 uur

11:30-12:30 uur

Tijdens Building Holland organiseert Stg. HCV een side event op donderdag 4 november in de vorm van het Engelse Lagerhuis waarin we met twee sessies van 44 personen stellingen, dilemma’s, weerstanden en oplossingen in stemming brengen aangaande de verduurzaming van bestaand vastgoed. Met een klein panel van deskundigen dagen we de toehoorders uit mee te doen aan pilots en deel te gaan nemen aan een taskforce die we lokaal oprichten met eigenaren, woningcorporaties, overheid (landelijk, provincie en gemeente) en alle verdere stakeholders.

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event

Seminar Natuurinclusief bouwen op Building Holland

13:00-15:30 uur

Congres Natuurlijk en KANBouwen organiseren samen een middagsessie over Natuurinclusief Bouwen. Met twee inspirerende en leerzame workshops die zowel interessant zijn voor de bezoekers aan Building Holland die hun kennis willen updaten, als voor deelnemers die exclusief deze Natuurinclusief bijeenkomst willen bezoeken.

 

Registreer je hier voor Building Holland

& dit side event