Programma The Green Zone

  

2 november

11:00 - 11:30 uur | Koen de Kruif, Jan Walrecht & John van Mourik

Industrieel Biobased Bouwen: een groeiende zaak

We overschrijden de draagkracht van de aarde. De belangrijkste bron van nieuwe materialen is de zon. Die maakt nieuwe biomassa, waar we ook in de bouw gebruik van kunnen maken. Een belangrijke vraag die we op deze speakers’ corner aan de orde laten komen: “kan bouwen met biomassa ook op industriële schaal en betaalbaar”. Een tipje van de sluier: er zijn een aantal mooie biobased projecten in Nederland gerealiseerd waarbij ook sociale huurwoningen zijn gebouwd.

Koen de Kruif (GEN_NL). Koen werkt ruim tien jaar aan de ontwikkeling van ecodorpen en is bestuurslid bij GEN-NL, het ecodorpen netwerk in Nederland. Hij werkte op universiteiten en overheden aan het verduurzamen van ondernemingen. Hij is een van de initiatiefnemers binnen de vereniging ecodorpen in Gelderland. In maart van dit jaar is door deze vereniging in Nijmegen hun eerste circulaire ecodorp Zuiderveld opgeleverd, met daarin een ecologische leefgemeenschap van 46 woningen met veel gemeenschappelijke voorzieningen.

Jan Walrecht (STROTEC). Jan is partner in Strotec, dat 8 jaar geleden is opgericht om betere woningen te realiseren. Beter in de zin van een beter binnenhuisklimaat, met betere materialen en zonder CO2 uitstoot. Strotec is daarbij uitgekomen op het prefab HSB snelbouwsysteem Ecococon, dat voor 98% uit biobased materialen bestaat. Jan is van oorsprong opbouwwerker, stadsvernieuwer en oprichter/ eigenaar van bureau Bouwen In Eigen Beheer, dat zich uitvinder van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) mag noemen en zo’n 130 woningbouwprojecten ontwikkelde en realiseerde, waarbij de toekomstige bewoners -collectief- opdrachtgever waren. Juist dit soort projecten hebben hem gestimuleerd om zich meer en meer te richten op opschaling van woningbouw met een lage footprint -in zowel productie als gebruik- in combinatie met een hoge leefkwaliteit binnenshuis.

John van Mourik (ECO+BOUW). Met de nodige traditionele ‘bouwjaren’ op de teller, stortte John zich in 2015 samen met Patrick Schreven op de ontwikkeling van de mHome. Vervolgens stortte de wereld van biobased en circulair bouwen zich op John, en liet hem niet meer los. Met zijn ervaring en enthousiasme leidt hij de productie in goede banen en deinst er niet voor terug om ook op andere vlakken zijn steentje bij te dragen. ECO+BOUW is in 2013 door Patrick Schreven opgericht vanuit een heldere visie: de toekomst van bouwen is groen. Problemen als de uitputting van grondstoffen en klimaatverandering leiden onontkoombaar tot een overstap naar ecologische, biobased en circulaire methodes en bouwmaterialen. Het gebruik van natuurlijke materialen brengt bovendien onderbelichte voordelen met zich mee zoals extra comfort en significante gezondheidswinst.

13:30 - 14:00 uur | Kim van der Leest

Het Levende Gebouw als jouw inspiratiebron - Goed voor (het herstel van) mens, natuur, klimaat en economie

Het Levende Gebouw is de grote inspiratiebron voor de vele mogelijkheden van groen op, aan, bij en in gebouwen.
Prettige groene gebouwen die bijdragen aan het integraal aanpakken van de maatschappelijke uitdagingen op het gebied van wateroverlast, hittestress, energie, gezondheid, biodiversiteit en circulariteit.

 

Auteur en groene conceptontwikkelaar Kim van der Leest neemt je mee in een inspirerende reis mee langs vele praktijkvoorbeelden. Ook slimme gebouwen waar groen en techniek samenwerken komen aan bod. Naast een aantal succes- en faalfactoren. Je krijgt handvatten hoe dit integrale concept in de praktijk toe te passen.

Kim houdt zich bezig met prettige, groene gezonde leefomgevingen en gebouwen.


Ze werkt in projecten vaak samen met ontwerpers en architecten.
In opdracht van de branchevereniging Koninklijke VHG ontwikkelde zij de handleidingen De Levende Tuin, Het Levende Gebouw en De Levende Openbare Ruimte.


Hierin zijn wetenschappelijk onderzoek, praktische informatie en meer dan 1200 inspirerende en integrale groene praktijkvoorbeelden handig geordend. Deze handleidingen worden veel gebruikt als inspiratiebron door overheid, opdrachtgevers, onderwijs tot in het buitenland.

14:00 - 14:30 uur | Manon Schouten-Tolboom & Geert-Jan Derksen

Duurzaam ondernemen met een groen dak

“Waarom begeeft de grootste particuliere en zakelijke schadeverzekeraar van Nederland zich op het vergroenen van daken? En hoe kunnen we samen een stap zetten naar het vergroenen van Nederland?”

 

Het klimaat verandert. Hevige neerslag, hogere temperaturen en periodes van droogte wisselen elkaar af. Dit heeft effect op het milieu en onze leefomgeving. Doen we niks, dan wordt dat effect alleen maar groter. De biodiversiteit vermindert. We krijgen vaker met overvolle riolen en waterschades te maken. En de hittestress in steden neemt toe. Interpolis zoekt constant naar slimme, duurzame oplossingen die zorgen voor morgen. Een groen dak is er zo een.

Manon Schouten-Tolboom is adviseur groene daken bij Interpolis. Sinds geruime tijd begeeft zij zich op de zakelijke markt om ondernemers te adviseren met het vergroenen/verduurzamen van hun bedrijf.  Mede door haar ervaringen en netwerk op het gebied van duurzaamheid weet ze wat er speelt in de markt en kan ze haar advies dan ook goed inzetten. Voor Interpolis zet zij zich in om Nederland groener te maken en op ieder mogelijk bedrijf minimaal een groen dak te leggen.

 

Manon is met een team van Business Developers bij Interpolis al geruime tijd bezig om samen met partner Joosten Ecodak oplossingen aan te bieden aan ondernemers, die helpen om risico’s op vervelende schades te voorkomen óf te verkleinen.

 

Laat je verrassen door mogelijkheden die een groen dak (wellicht in combinatie met een zonnepanelen) voor je bedrijf kan doen!

Geert-Jan Derksen is adviseur bij Joosten Ecodak, dat zich inzet voor het vergroenen van stedelijk gebied. Zijn expertise is breder dan alleen groene daken met vegetatie. In de vorm van totaalconcepten combineert Geert-Jan groen met blauwe daken voor watermanagement, gele daken voor het opwekken van energie, witte daken voor gunstige invloed op het Urban Heat Island-effect, grijze daken voor verkeer en rode daken om dure vierkante meters optimaal te benutten voor recreatie.

 

Zijn roots liggen in de kunststoffen en het watermanagement. Met deze kennis werkt hij mee aan onderzoek naar de technische, ecologische en economische voordelen van ecodaken, onder meer in samenwerking met de TU/e. Daarnaast gaf Geert-Jan les aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Vlaamse Ingenieurs Kamer. Op ROC’s en via de eigen Joosten Academy maakt hij de jonge generatie vakmensen enthousiast voor zijn specialisme. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Roofupdate en lid van de technische commissie van Groenkeur.

 

Samen met Interpolis overtuigt Joosten Ecodak de zakelijke markt van de maatschappelijke en financiële voordelen van het vergroenen van bedrijfspanden.

14:30 - 15:00 uur | Koen de Kruif & Ad Vlems

Industrieel biobased en circulair bouwen in de praktijk: dromen, denken en doen

In de wereld is een beweging die werkt aan het herstellen van de draagkracht van de aarde. In Nederland bestaat dat onder meer uit GEN-NL, het ecodorpen netwerk met ruim 70 initiatieven. In de praktijk zijn er bijna tien ecodorpen in Nederland. Twee van de leden hebben hun ecodorp in dit jaar gerealiseerd. De initiatiefnemers ervan presenteren wat er voor nodig is om die woning­bouw­projecten uit te voeren, en vertellen graag over de oorspronkelijke dromen en hoe dat in samen­werking met architecten, aannemers en bouwers tot stand is gekomen. In het tweede deel van het gesprek komt ook de financiële haalbaarheid aan de orde.

Koen de Kruif (Vereniging Ecodorpen Gelderland). Koen werkt ruim tien jaar aan de ontwikkeling van ecodorpen en is bestuurslid bij GEN-NL, het ecodorpen netwerk in Nederland. Hij werkte op universiteiten en overheden aan het verduurzamen van ondernemingen. Hij is een van de initiatiefnemers binnen de vereniging ecodorpen in Gelderland. In maart van dit jaar is door deze vereniging in Nijmegen hun eerste circulaire ecodorp Zuiderveld opgeleverd, met daarin een ecologische leefgemeenschap van 46 woningen met veel gemeenschappelijke voorzieningen.

Ad Vlems (Ecodorp Boekel). Ad is een inspirerend spreker met een kleine ambitie: Zijn zoon dezelfde kansen geven die hij had toen hij kind was; gezonde woonomgeving, gezond eten en een stabiel klimaat. Dat stabiel klimaat redt hij niet door zelf duurzaam te leven, dat kan hij alleen bereiken door anderen mee te nemen op het pad dat hij gaat. Daarom heeft hij de klimaatpositieve, 100% circulaire woonwijk Ecodorp Boekel opgericht, dat zich dit jaar de Meest duurzame organisatie van Nederland mag noemen, dankzij de Duurzaam Bouwen Award. Samen met overheden, innovatieve bedrijven, onderwijsinstellingen en andere ambitieuze burgerinitiatieven bewijst Ecodorp Boekel dat mensen kunnen leven met een positieve impact op hun omgeving, zonder dat het ten koste gaat van anderen of toekomstige generaties.

3 november

10:30 - 11:00 uur | Daan Bruggink​

Biobased, gezondheid en hout​

Daan vertelt over hoe biobased materialen, meer groen en biophilic architectuur ons gezonde gebouwen brengen, maar ook financieel een no-brainer zijn. Hoe meer natuur in onze gebouwde omgeving, hoe gezonder wij ons allen voelen. Bovendien hebben natuurlijke en biobased materialen ‘carbon-storage’ waardoor we met meer houtbouw zelfs het milieu kunnen redden. In zijn verhaal vertelt hij over zijn toonaangevende projecten: de Wildopvang Avolare, stikstofvrije bouwmethode midden in Natura 2000. De biofilische tandartspraktijk Middenmeer, die in de VS internationaal genomineerd werd voor de Stephen Kellert Biophilic Award.Tot slot zijn basisschool De Verwondering winnaar van de Duurzaam Bouwen Award 2021: de Gouden Kikker de prijs voor het meest duurzame bouwproject van Nederland gewonnen.

Daan is architect en oprichter van ORGA architect en speelt al bijna twee decennia een belangrijke, visionaire rol in de transitie naar architectuur zonder fossiele grondstoffen. Hij daagt de bouwwereld als een van de meest vervuilende industrieën, uit om biobased te gaan bouwen. Zijn toonaangevende gebouwen zijn onder andere de Wildopvang Avolare die landelijke aandacht trok vanwege zijn stikstofvrije bouwmethode midden in Natura 2000. Zijn ontwerp voor de biofilische tandartspraktijk Middenmeer, die in de VS internationaal genomineerd werd voor de Stephen Kellert Biophilic Award als een van de gebouwen waar de natuur maximaal is geïntegreerd. Tot slot is zijn basisschool De Verwondering een van de beste voorbeelden waar de natuur in, om en op het gebouw een leerzame werking heeft. De basisschool won de Duurzaam Bouwen Award 2021, de Gouden Kikker de prijs voor het meest duurzame bouwproject van Nederland gewonnen.

11:30 - 12:00 uur | Lianne Bongers & Laura Vaessen

Biophilic design; De verbluffende effecten van een natuurlijk en duurzaam interieur

Biobased bouwen met natuurlijke materialen is uiterst belangrijk voor de toekomst van onze aarde. In deze sessie willen we het graag hebben over welke (economische) voordelen er nog meer verbonden zijn aan het gebruik van natuurlijke materialen en verblijven in een natuurlijk gebouwde omgeving. Voordelen waar nog weinig mensen van weten, maar wat voor veel bedrijven het verschil kan maken. Wat is biophilic design en hoe kun je het voor je laten werken?

Founder van Studio Lime & Biophilic Design Agency (BDA). Wij ontwerpen interieurs waar mens en plant duurzaam kunnen groeien. Dit doen we voor ondernemers in de horeca, zorg, kantoorsector of het onderwijs. Wij helpen ze bij het bedenken en uitwerken van een concept dat leidend is voor het verhaal dat het interieur moet gaan vertellen. Door te werken met duurzame materialen, vanuit liefde voor de natuur, creëren wij interieurs waar een positieve energie hangt. Plekken waar je graag wilt zijn…omdat het van nature goed voelt!

Founder van Moodo interieurontwerp, biophilic designer, ontwerper met een missie. Met onze interieurs willen we een positieve bijdrage leveren aan het welzijn van de mens en het milieu. Wij ontwerpen duurzame interieurs waarin mensen meer in contact staan met de natuur, door middel van biophilic design. Dit heeft een gunstig effect op de gezondheid, zowel fysiek als mentaal. Als de mens zich beter voelt in de ruimte, heeft dat een positief effect op heel veel andere vlakken. Toe te passen in elke branche: zorg, woningbouw, bedrijfsleven, onderwijs en hospitality.

12:00 - 12:30 uur | Kai van Gool

Haalbaar, betaalbaar, schaalbaar. Hellende groendaken met zonnepanelen binnen seriematige woningbouw

Klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en het afstappen van fossiele brandstoffen zijn dingen waarmee we steeds meer te maken hebben. Daarom is het belangrijk dat deze factoren meegenomen worden bij het creëren van toekomstbestendige woonwijken. In deze sessie bespreekt Kai van Gool de marktontwikkelingen op het gebied van groene oplossingen, hoe met name het geven van een nieuwe bestemming aan daken hieraan kan bijdragen en hoe dit in de praktijk kan worden gebracht.

 

Kai van Gool is salesmanager DuoRoof en specialist op het gebied van hellende groene daken in combinatie met zonnepanelen. Samen met het team heeft hij de ambitie om elke woonwijk in Nederland (zowel letterlijk als figuurlijk) te vergroenen. Met slimme productmarktcombinaties en partnerschappen brengen zij marktpartijen bij elkaar om deze ambitie te verwezenlijken.

13:00 - 13:30 uur | Jan-Willem van de Groep

De 10-voudige winst van Biobased Bouwen

Door het gebruik van biobased bouwmaterialen kan de CO2-footprint tengevolge van bouwen en renoveren van gebouwen snel en adequaat worden verlaagd. Sterker nog, gebouwen kunnen door middel van Construction Stored Carbon bijdragen aan het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer waarna de koolstof voor zeer lange tijd wordt opgeslagen in bouwwerken. Biobased bouwen biedt ook nieuwe kansen voor agrarische ondernemers die worden geconfronteerd met krimp van de veestapel. Luister naar de redenen waarom we hier gisteren mee hadden moeten starten.

Jan Willem van de Groep werkt onder andere in opdracht van het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit en PIANOo aan het versnellen en opschalen van biobased bouwen. Hij is als overheidsadviseur betrokken bij zowel de energie- als de materialentransitie met een sterke focus op digitalisering en industrialisatie van de bouwsector. Hij was co-founder van de Start-Up Factory Zero en naast opiniemaker in de bouw ook een veelgevraagd spreker over de genoemde thema’s.

 

15:00 - 15:30 uur | Rob Hooijer & Geert-Jan Derksen

Duurzaam ondernemen met een groen dak

“Waarom begeeft de grootste particuliere en zakelijke schadeverzekeraar van Nederland zich op het vergroenen van daken? En hoe kunnen we samen een stap zetten naar het vergroenen van Nederland?”

 

Het klimaat verandert. Hevige neerslag, hogere temperaturen en periodes van droogte wisselen elkaar af. Dit heeft effect op het milieu en onze leefomgeving. Doen we niks, dan wordt dat effect alleen maar groter. De biodiversiteit vermindert. We krijgen vaker met overvolle riolen en waterschades te maken. En de hittestress in steden neemt toe. Interpolis zoekt constant naar slimme, duurzame oplossingen die zorgen voor morgen. Een groen dak is er zo een.

Geert-Jan Derksen is adviseur bij Joosten Ecodak, dat zich inzet voor het vergroenen van stedelijk gebied. Zijn expertise is breder dan alleen groene daken met vegetatie. In de vorm van totaalconcepten combineert Geert-Jan groen met blauwe daken voor watermanagement, gele daken voor het opwekken van energie, witte daken voor gunstige invloed op het Urban Heat Island-effect, grijze daken voor verkeer en rode daken om dure vierkante meters optimaal te benutten voor recreatie.

 

Zijn roots liggen in de kunststoffen en het watermanagement. Met deze kennis werkt hij mee aan onderzoek naar de technische, ecologische en economische voordelen van ecodaken, onder meer in samenwerking met de TU/e. Daarnaast gaf Geert-Jan les aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Vlaamse Ingenieurs Kamer. Op ROC’s en via de eigen Joosten Academy maakt hij de jonge generatie vakmensen enthousiast voor zijn specialisme. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Roofupdate en lid van de technische commissie van Groenkeur.

 

Samen met Interpolis overtuigt Joosten Ecodak de zakelijke markt van de maatschappelijke en financiële voordelen van het vergroenen van bedrijfspanden.

Rob Hooijer is Senior Accountmanager Veiligheid en Duurzaamheid binnen Interpolis. Rob heeft een zeer ruime ervaring binnen de financiële dienstverlening en is momenteel ook als Register Risicomanagement Expert RRE binnen Interpolis werkzaam. Door de ervaringen als Risico adviseur met een bedrijfskundige opleiding weet Rob hoe het is om als ondernemer duurzaamheid als onderdeel te zien in de continuïteit van het bedrijf.

Met de groene daken van Interpolis wil hij Nederlandse daken verder vergroenen. Hiervoor is hij op zoek naar partners die samen met Interpolis de “groene tornado” verder op gang brengen.

4 november

10:30 - 11:00 uur | Kai van Gool

Haalbaar, betaalbaar, schaalbaar. Hellende groendaken met zonnepanelen binnen seriematige woningbouw

Klimaatverandering, hittestress, wateroverlast en het afstappen van fossiele brandstoffen zijn dingen waarmee we steeds meer te maken hebben. Daarom is het belangrijk dat deze factoren meegenomen worden bij het creëren van toekomstbestendige woonwijken. In deze sessie bespreekt Kai van Gool de marktontwikkelingen op het gebied van groene oplossingen, hoe met name het geven van een nieuwe bestemming aan daken hieraan kan bijdragen en hoe dit in de praktijk kan worden gebracht.

Kai van Gool is salesmanager DuoRoof en specialist op het gebied van hellende groene daken in combinatie met zonnepanelen. Samen met het team heeft hij de ambitie om elke woonwijk in Nederland (zowel letterlijk als figuurlijk) te vergroenen. Met slimme productmarktcombinaties en partnerschappen brengen zij marktpartijen bij elkaar om deze ambitie te verwezenlijken.

11:30 - 12:00 uur | Annuska Bloemert Jille Koop & Lars Capota

Kantoor Vol Afval

In het project Kantoor Vol Afval (KaVA) wil het Rijksvastgoedbedrijf zoveel mogelijk hergebruik. Hoever kunnen we komen in deze kantoorrenovatie op voormalig vliegkamp Valkenburg? Het RVB wil met een Opdrachtnemer hands-on aan de slag met oplossingen in dit project en een geschikte aanpak voor toekomstige nieuwbouw- en transformatieprojecten. Er is een voorzet gedaan met ambities en bruikbare randvoorwaarden. Het RVB zoekt een marktpartij, of marktcombinatie, om het Kantoor Vol Afval te ontwerpen, realiseren en in gezamenlijkheid de grenzen van hergebruik verder te verkennen en vervolgens concreet te maken.

Roger Mol is directeur Transacties & Projecten bij het RVB en een echte ambassadeur wanneer het om duurzaamheid en circulariteit gaat. Dit draagt hij onder meer ook uit als ‘wethouder’ van Cirkelstad. Graag vertelt Roger over de ambities van het RVB op het gebied van duurzaamheid en circulariteit.

 

13:00 - 13:30 uur | Peter Fraanje

Opschalen biobased en natuurinclusief bouwen

Wat is er nodig voor opschaling van biobased, natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen? Wat zijn de technische uitdagingen? Hoe ontgroeien biobased producenten hun niche en welke synergie is er mogelijk tussen landbouw, bosbouw en de groene inrichting van onze omgeving. Denk en doe mee met TNO over het opschalen van het gebruik van biobased materialen, het vergroten van de biodiversiteit, de aanleg van bouwbossen, cascadegebruik van biomaterialen, CO2-opslag in houtbouw voor een groene toekomst voor onze delta.

Peter Fraanje studeerde aan de Bosbouwschool in Velp en is als milieukundige gepromoveerd aan de Universiteit van Amsterdam op het bouwen met biobased materialen, zoals hout, hennep, vlas, riet en schelpen. Fraanje is bomenliefhebber en auteur van het boek Natuurlijk Bouwen met Hout, een standaardwerk over 33 boomsoorten die zich thuisvoelen in Nederland en België. Peter Fraanje is consultant circulair en biobased bouwen bij TNO en heeft eerder gewerkt bij BAM, NVTB en Bouwend Nederland.

 

 

14:00 - 14:30 uur | Albin Ferwerda & Geert-Jan Derksen

Duurzaam ondernemen met een groen dak

“Waarom begeeft de grootste particuliere en zakelijke schadeverzekeraar van Nederland zich op het vergroenen van daken? En hoe kunnen we samen een stap zetten naar het vergroenen van Nederland?”

 

Het klimaat verandert. Hevige neerslag, hogere temperaturen en periodes van droogte wisselen elkaar af. Dit heeft effect op het milieu en onze leefomgeving. Doen we niks, dan wordt dat effect alleen maar groter. De biodiversiteit vermindert. We krijgen vaker met overvolle riolen en waterschades te maken. En de hittestress in steden neemt toe. Interpolis zoekt constant naar slimme, duurzame oplossingen die zorgen voor morgen. Een groen dak is er zo een.

Albin Ferwerda is Senior Business developer staat bekend om zijn sterk ontwikkeld conceptueel vermogen. Dit gebruikt hij samen met zijn creativiteit om kansen binnen sales organisaties te ontdekken en benoemen. Zo kijkt hij niet alleen naar de producten en processen. Medewerkers, coaching, cultuur en alle andere bedrijfseconomische aspecten neemt hij hier in mee. Albin heeft al meer dan 20 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, zowel binnen de particulieren en bedrijven markt. De werkzaamheden strekte zich van salesmanagement tot consultancy.

 

Wat betreft de bouwsector heeft hij geen trackrecord opgebouwd, maar heeft hij wel een “groen” hart. Met de groene daken van Interpolis wil hij Nederlandse daken verder vergroenen. Hiervoor is hij op zoek naar partners die samen met hem de “groene tornado” verder op gang wil brengen.

 

Momenteel is Albin werkzaam bij het groene daken team van Interpolis. Hier is hij continue op zoek naar nieuwe markten voor onze “slimme oplossingen en diensten” proposities.

Geert-Jan Derksen is adviseur bij Joosten Ecodak, dat zich inzet voor het vergroenen van stedelijk gebied. Zijn expertise is breder dan alleen groene daken met vegetatie. In de vorm van totaalconcepten combineert Geert-Jan groen met blauwe daken voor watermanagement, gele daken voor het opwekken van energie, witte daken voor gunstige invloed op het Urban Heat Island-effect, grijze daken voor verkeer en rode daken om dure vierkante meters optimaal te benutten voor recreatie.

 

Zijn roots liggen in de kunststoffen en het watermanagement. Met deze kennis werkt hij mee aan onderzoek naar de technische, ecologische en economische voordelen van ecodaken, onder meer in samenwerking met de TU/e. Daarnaast gaf Geert-Jan les aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen en de Vlaamse Ingenieurs Kamer. Op ROC’s en via de eigen Joosten Academy maakt hij de jonge generatie vakmensen enthousiast voor zijn specialisme. Daarnaast is hij voorzitter van de stichting Roofupdate en lid van de technische commissie van Groenkeur.

Samen met Interpolis overtuigt Joosten Ecodak de zakelijke markt van de maatschappelijke en financiële voordelen van het vergroenen van bedrijfspanden.

15:30 - 16:00 uur | drs. Ineke Lemmen

De 10-voudige winst van Biobased Bouwen

Door het gebruik van biobased bouwmaterialen kan de CO2-footprint tengevolge van bouwen en renoveren van gebouwen snel en adequaat worden verlaagd. Sterker nog, gebouwen kunnen door middel van Construction Stored Carbon bijdragen aan het verwijderen van CO2 uit de atmosfeer waarna de koolstof voor zeer lange tijd wordt opgeslagen in bouwwerken. Biobased bouwen biedt ook nieuwe kansen voor agrarische ondernemers die worden geconfronteerd met krimp van de veestapel. Luister naar de redenen waarom we hier gisteren mee hadden moeten starten.

 

Ineke Lemmen is programmamanager van het ministerie van Economische Zaken en betroken bij veel initiatieven die de Agro-Food raken. Ze is ambassadeur en voorzitter van de Buyer Group Biobased Bouwmaterialen welke wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Ineke verbind bedrijfsleven, wetenschap en beleid en de spin in het web van alle biobased initiatieven.

Scroll naar top