Circulair bouwen leer je door te doen

Het Rijksvastgoedbedrijf heeft een stevige opgave op het gebied van circulariteit. Voormalig vliegkamp Valkenburg in Katwijk waar de komende jaren een nieuwe woonwijk verrijst biedt volop ruimte voor circulair en energieneutraal bouwen. In het hart van het vliegkamp staat een verzameling gebouwen dat de afgelopen jaren is gerenoveerd voor bedrijfshuisvesting: met veel aandacht voor hergebruik. Eén gebouw wordt het Kantoor vol Afval (KaVA). Het Rijksvastgoedbedrijf wil deze gedateerde kantooromgeving circulair renoveren met zoveel mogelijk hergebruik zoals bouwmaterialen en installaties die nu nog vaak worden gezien als afval.

 

Ecologisch verantwoorde keuzes maken, optimaal en hoogwaardig hergebruik van materialen en inzetten op minder materiaalgebruik. Deze verschillende strategieën komen samen in circulair bouwen. Jille Koop is adviseur integrale duurzaamheid bij het RVB en houdt zich bezig met het uitvoeren van leerprojecten. ‘Circulariteit raakt allerlei technische disciplines: van architectuur, veiligheid en installaties, tot bouwfysica en bouwkunde. Bovendien raakt het hoe we omgaan met bouwkosten en inkopen. Op al deze vlakken is er veel kennis en ervaring aanwezig binnen het RVB. Toch blijkt dat het ontwikkelen van circulaire kennis een forse uitdaging is. Met het ‘Kantoor Vol Afval’ willen we hier een stevige impuls aan geven door kruisbestuiving en kennisontwikkeling. Goede afspraken en kennisdeling zijn hierbij essentieel’, maar vooral Learning by doing! aldus Koop.

Het Kantoor Vol Afval dient als voorbeeld voor volgende circulaire renovaties in rijkskantoren. Schaalbaarheid is daarom een belangrijk uitgangspunt. Het RVB is op zoek naar een marktpartij of marktcombinatie om het Kantoor Vol Afval te ontwerpen, realiseren en in gezamenlijkheid de grenzen van hergebruik verder te verkennen. Koop geeft op donderdag 4 november op Building Holland een inkijkje in het project.