De circulaire stad is een digitale stad

28 oktober 2020 - 16.45 uur - 17.30 uur

In deze sessie komen drie invalshoeken aan de orde die toegelicht worden door drie sprekers.

De stad digitaliseren, data ontsluiten, helpt om circulaire projecten te realiseren. Passen daar ook andere waardemodellen bij?

Gerard Roemers

Gerard Roemers

Stofstromen op stadsniveau in beeld

Wanneer de stofstromen van een stad in beeld komen, wordt het mogelijk om er op te gaan sturen. Een gemeente maakt beleid, bedrijven zien hier marktkansen in.

 

Gerard is binnen Metabolic de aanspreekpersoon wanneer het gaat over strategisch advies of projectmanagement binnen de transitie naar een circulaire economie voor steden voor regio’s, steden en corporaties.

 

Pablo van den Bosch

Pablo van den Bosch

De waarde van een digitaal stadsregister

Om circulair bouwen mogelijk te maken, is het wenselijk dat de bebouwde omgeving digitaal is vastgelegd. Welke waarden ontstaan er nog meer wanneer de stad eenmaal digitaal is?

 

Pablo is een van de grote drijvende krachten achter Madaster, een nationaal Kadaster alleen dan voor Materialen.

 

Kelly Ruigrok

Kelly Ruigrok

Certificeren van steden

Bij een gedigitaliseerde stad wordt het ook mogelijk om de stap te zetten naar certificering. Maar hoe doe je dat voor een hele stad?!

 

Kelly heeft vanuit haar idealen het Nationaal Duurzaamheids Instituut opgericht om te komen tot eenduidige certificering waarbij alle bestaande certificaten onder kunnen vallen.

Registreer je nu!

Scroll naar top