Ontwikkeling in de circulaire facility-praktijk

29 oktober 2020 - 10.45 uur - 11.45 uur

In deze sessie komen drie invalshoeken aan de orde die toegelicht worden door drie sprekers.

 

Sander Aupperlee

Sander Aupperlee

Naar een duurzaam gebruik van werklocaties

In de aanloop naar de inrichting van het nieuwe stadskantoor in Delft, is door efficient gebruik van ruimtes de stap gemaakt van 9 naar 5 panden.

 

Sander Aupperlee is mede oprichter van Smart Facility Solutions opgericht waaronder verschillende disciplines actief zijn om werkplekken integraal naar een hoger duurzaamheidsniveau te brengen.

Pieter Lems

NN renoveert 100% circulair

Pieter Lems is werkzaam binnen Facility Management van NN Group. Als Portfolio Manager Innovatie vertaald hij de thema’s sustainability, digital en health naar de praktijk van huisvesting en FM. Binnen NN willen we onze verantwoordelijkheid nemen. Bij het renovatieproject NN Workspace 2020 van bijna 50.000 m² hebben we de ambitie om 100% circulair te werken, zonder restafval en een zo laag mogelijke ecologische ‘footprint’. Dat betekent dat we niks weggooien en we niet slopen, maar oogsten. Alle bestaande materialen krijgen een nieuwe bestemming. 

 

Dankzij de gezamenlijke inspanning van NN en alle betrokken partijen is door slim hergebruik ruim 3.000 ton (3 miljoen kilo) aan afval bespaard. Met de behaalde reductie van bijna 70% op de CO2 uitstoot en 89% minder grondstof productie streven we, op projectniveau, de ambities zoals bijvoorbeeld gesteld in het Klimaatakkoord van Parijs en Nederland Circulair 2050 ruimschoots voorbij! En daarbij komen nog winsten in stikstofuitstoot en water- en luchtvervuiling. Met het NN Workspace 2020 project we laten zien hoe je circulariteit in een grootschalige renovatie toepast en objectief meetbaar maakt door het gestructureerd toepassen van de Milieu Kosten Indicator (schaduwprijs).

Building Holland Digital

Cees van der Spek

Buildings en Circulair economie

Registreer je nu!

Scroll naar top