018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | 2 tot en met 4 november 2021 – RAI Amsterdam

De power van kennisoverdracht

De ontwikkelingen bij TVVL stonden afgelopen jaar bepaald niet stil. TVVL ontwikkelde veel nieuwe producten en tools, vertelt algemeen directeur John Lens. De vereniging wil de maatschappij helpen om een ‘positieve voetafdruk’ op de aardbol achter te laten en doet dat door verbinding, kennisdeling én stapels cursussen.

John Lens

“Wij zijn al zes jaar partner van Building Holland en dat is heel waardevol geweest. Op Building Holland Live ontmoeten wij veel mensen die wij normaal gesproken niet tegenkomen. Op die manier kunnen zij kennismaken met alles wat er binnen TVVL gebeurt en wij halen daar weer verrassende dingen uit. Zo kom je er potentiële docenten tegen of er lopen mensen rond die ideeën hebben voor kennisontwikkeling. We kunnen ons daar focussen op nieuwe aspecten en technieken en veel netwerken.

Het is ook een prachtige plek om onze leden tegen te komen. Wij worden erg blij van dat soort dagen. Ik ben benieuwd hoe zich dat na corona weer ontwikkelt. Onze opleidingen zijn ondertussen online enorm gegroeid, we hebben een eigen webinarstudio gebouwd en we blijven ons op dat terrein ontwikkelen. Als enige in het vakgebied kunnen wij met onze 110 vakdocenten ongelooflijk snel schakelen om nieuwe kennis over te dragen. Of het nou gebouwenautomatisering betreft, samen met het mbo en hbo, of opleidingen op elektrotechnisch en klimaatgebied. Ons netwerk zorgt er zelf voor dat de dingen die gebeuren actueel blijven.

TVVL

TVVL is een personenvereniging met ongeveer 1000 leden en 480 aangesloten bedrijven. Zij sturen hun medewerkers naar de cursussen, evenementen en kennisontwikkelingsprojecten van TVVL. Maar ook niet-leden zijn welkom om deel te nemen. Anders dan een branchevereniging gaat het bij TVVL louter om kennisdelen. Dat wordt bereikt met een groot gedeelte van de mensen uit het vakgebied: installateurs, technisch adviesbureaus, producenten, leveranciers, architecten, gebouwbeheerders en gebouweigenaren.

TVVL Connect

Een ander belangrijk aspect van TVVL is ons open kennisplatform TVVL Connect, waar ook andere organisaties en verenigingen zich graag op aansluiten. We hadden een paar jaar geleden een vooruitziende blik toen we hiermee begonnen. Er zijn nu ruim achttienhonderd mensen aan verbonden, van wie meer dan de helft geen lid van TVVL is. Hier willen we nog meer op gaan inzetten om zo nieuwe community’s te bouwen. We willen mensen daarmee de mogelijkheid geven om nieuwe initiatieven op te pakken en met elkaar aan de slag te gaan.

Zo is de community ‘circulaire installaties’ vanuit TVVL Connect doorgegroeid naar een volwaardige expertgroep. Wat weer nieuwe producten als de circulariteitsschijf oplevert, een ontwerptool voor circulaire installaties. Op die manier activeert TVVL de innovatiekracht. Dat is ook het mooie van TVVL. De bedrijven die hier bijvoorbeeld in een expertgroep-meeting bij elkaar aan tafel zitten, zijn bedrijven die in het dagelijks leven elkaars concurrenten zijn. Maar bij ons aan tafel wordt er gewoon samengewerkt en kennis gedeeld. Zo helpt men elkaar vooruit.

 

Corona

John Lens: “In coronatijd hebben wij veel specifieke producten ontwikkeld, zoals de corona helpdesk voor technische vragen, samen met ISSO, Wij Techniek, Techniek Nederland, VCCN en Binnenklimaat Nederland. In het begin was er nog veel onbekend over corona. Het vraagstuk was hartstikke complex. Daar is ook het Masterplan Ventilatie uit voortgekomen, gedragen door VCCN, Binnenklimaat Nederland, ISSO en TVVL. Dat leverde diverse tools op en we publiceren ook nog een document over de Belgische aanpak van het bewaken van je binnenklimaat. Daarin wordt het onderwerp in heel begrijpelijke taal uitgelegd en heb je een handelingsperspectief om aan de slag te gaan. Hopelijk levert dat een veilig gevoel op als mensen weer terugkomen naar kantoor.


In België moet een horecaondernemer met een CO2-meter laten zien dat ze onder een bepaald niveau blijven. Ik kan me niet voorstellen dat dat hier in Nederland afgedwongen gaat worden, maar je kunt wel de bewustwording helpen. Dat doen we hier op kantoor ook, waar in alle ruimtes CO2-metertjes hangen. Die laten op grote schermen zien wat de situatie is. Dat houden we live nauwlettend in de gaten. Met een QR-code kun je de waarden ook aflezen op je eigen telefoon. We zijn er trots op dat bezoekers hier kunnen zien dat ze in veilige ruimten bijeen zijn.”

TVVL Kantoren

PvE Gezonde Kantoren

Van het Programma van Eisen (PvE) Gezonde Kantoren is begin dit jaar een nieuwe versie uitgekomen en daarvan komt ook een online tool. Dan kan een opdrachtgever samen met de adviseur online het PvE samenstellen. Ook ontwikkelden we het platform Binnenklimaattechniek in samenwerking met Binnenklimaat Nederland, met daarin alle tools die we beschikbaar hebben. Zoals de opleiding Expert Binnenklimaattechniek, het PvE, de certificering, álle aspecten. Het is een heel belangrijke ontwikkeling, waarbij we samen met de markt en de wetenschap alle kennis bij elkaar brengen. De opleiding op dit gebied gaan we opsplitsen, één voor facilitair managers, gebouweigenaren en gebouwbeheerders en één voor gebruikers. In een dagdeel snap je dan hoe je een PvE opzet.

Een andere belangrijke ontwikkeling is het platform WEii, Werkelijke Energie intensiteit indicator, een mooie samenwerking met DGBC op het gebied van het werkelijke energieverbruik. Vorig jaar heette dat nog WENG. Het gaat er hierbij om dat je het verbruik niet berekent met een rekentool, zoals met BENG. Dat laatste heb je nodig om een gebouw te ontwikkelen, maar na realisatie kun je met WEii op basis van het werkelijke energiegebruik kijken hoe je gebouw echt scoort.

Dit gaat de komende jaren een ongelooflijk belangrijk onderwerp worden. Met onze tool kun je de vierkante meters inlezen vanuit het Kadaster en binnen niet al te lange tijd ook het energieverbruik. Met correcties voor bijvoorbeeld het aantal zonnepanelen en laadpalen kun je dan de WEii-klasse bepalen. Het bevoegd gezag is hierin ook erg geïnteresseerd. Hiermee kunnen omgevingsdiensten heel gericht gebouwen bezoeken en controleren of label C gehaald wordt.

Cursussen

Met ons aanbod aan cursussen proberen wij steeds op de actualiteit in te spelen. Zoals, na de overname van het cursusaanbod van de Warmtepomp Academy, de warmtepompcursussen, incompany en voor gemeenten, woningcorporaties of niet-technici. Er zijn ook drie energiecursussen bijgekomen, de cursussen Energiecoördinator, Europese Energie-Efficiency Richtlijn en Warmtenetten in 2 dagen. Door deze belangrijke aanvulling op ons programma verbinden we de energiewereld met de wereld van de installaties in gebouwen. Verder blijft er natuurlijk de belangrijke opleiding Basiscertificaat Aardgasvrije Gebouwde Omgeving, die wij samen hebben opgezet met Nieman Raadgevende Adviseurs en Duurzaam Gebouwd.

Er zijn ook enkele tonnen geïnvesteerd in de ontwikkeling van twee nieuwe post-hbo geregistreerde cursussen. Er moest op dit terrein iets gebeuren om technisch personeel te bereiken. We hebben drie prachtige leerlijnen ontwikkeld en die starten allemaal met toegepaste wis- en natuurkunde. Daarna kan men kiezen uit de leerlijnen elektrotechniek, werktuigkunde en gebouwautomatisering. Dit is bedoeld voor de mensen van mbo niveau-4, dus de groeiparels die in elk bedrijf rondlopen. Als zij het programma succesvol doorlopen, kunnen ze binnen anderhalf jaar op hbo-niveau in het vakgebied acteren.


Wij zijn ten slotte ook altijd bezig met nieuwe cursussen, zoals een waterstofcursus. Daarbij ontwikkelen we ook een heel waterstof kenniscentrum in het Intechnium gebouw in Woerden, het bedrijfsverzamelgebouw waar TVVL is gehuisvest. Genoeg reden dus om ook weer eens langs te komen, hier of op Building Holland.”`

Scroll naar top