Rijksvastgoedbedrijf

Over ons

Het Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf is de vastgoedorganisatie van en voor de Rijksoverheid en is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij zijn verantwoordelijk voor het beheer en de instandhouding van de grootste en meest diverse vastgoedportefeuille van Nederland. Onze portefeuille bestaat onder andere uit gevangenissen, rechtbanken, kazernes, vliegvelden, defensieterreinen, ministeries, havens, belastingkantoren, monumenten, musea en paleizen. Deze gebouwen en terreinen stellen wij ter beschikking voor de realisatie van rijksoverheidsdoelen.

Als Rijksvastgoedbedrijf willen wij met ons vastgoed bijdragen aan het realiseren van maatschappelijke doelen. Het terugdringen van de CO2-uitstoot van Nederland is zo’n maatschappelijk doel. Met verschillende maatregelen en innovaties vermindert het Rijksvastgoedbedrijf het gebruik van energie en milieubelastende materialen. Bijvoorbeeld door kantoren efficiënter te gebruiken en klimaatinstallaties te optimaliseren. Het Rijksvastgoedbedrijf streeft ernaar om projecten circulair aan te pakken, waarbij we afval in bouwactiviteiten nu en in de toekomst minimaliseren en hergebruik van materialen stimuleren. We werken samen met de markt stapsgewijs aan vastgoed zonder afval, dat veilig, duurzaam en vooruitstrevend is, met oog voor de omgeving en overdraagbaar aan de toekomst.

www.rijksvastgoedbedrijf.nl

Gemarkeerd product

Products

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op

Scroll naar top