Bouwgroep Dijkstra Draisma presenteert op Building Holland Droogstapelwoning

Bouwgroep Dijkstra Draisma laat op Building Holland de 92% circulaire Droogstapelwoning zien. Daarnaast geeft de bouwgroep podium aan het dronebedrijf Aeroscan, koploper in het inmeten van gebouwen. Directeur Biense Dijkstra, die vorig jaar Koningin Máxima ontving in zijn bedrijf, is duidelijk als het om klimaatdoelstellingen gaat. “Als we vandaag niet veel ambitieuzere doelstellingen formuleren, krijgen we daar morgen spijt van. De minimale norm vanuit de wetgever lijkt de maximale norm voor de sector. Daaruit spreekt geen ambitie. Wij maken andere keuzes.”

Biense Dijkstra

Wat kunnen bezoekers zien op de stand van Dijkstra Draisma?

“We tonen onze oplossingen voor de wijkaanpak. Deze dragen bij aan een gezonde, comfortabele en aardgasvrije wijk. Alle oplossingen hierin zijn gericht op CO2-besparing in de gebouwde omgeving. Geïndustrialiseerd vervaardigde elementen zijn cruciaal om snelheid te bereiken in nieuwbouw en overlast te beperken in renovatieprojecten. We laten tijdens Building Holland vooral onze geïndustrialiseerde en duurzame, 92% circulaire Droogstapelwoning zien.”

 

“Op onze stand kun je ook kennismaken met Aeroscan, het dronebedrijf voor de bouw dat koploper is in het inmeten van gebouwen, maar vooral ook voorop loopt op het gebied van het verzamelen en efficiënt genereren van data voor beheer en onderhoudsmaatregelen. Onlangs heeft Aeroscan ook Monuscan gelanceerd dat zich meer toespitst op het bepalen van de onderhoudsstaat van het monumentale bezit.”


Onlangs heeft u een subsidie van 15 miljoen euro toegezegd gekregen voor de Future Factory. Wat is de future factory?

“Om de verduurzaming van de gebouwde omgeving betaalbaar te maken is schaalvergroting nodig. De subsidie is een geweldige stimulans om de aanbodzijde van de renovatiemarkt voldoende schaal te geven om ook daadwerkelijk tot efficiency te komen. We hebben de subsidie niet alleen ontvangen, maar samen met belangrijke ketenpartners zoals Factory Zero, Rc Panels, Itho Daaldrop, Hogeschool Arnhem Nijmegen en nog 9 partners om te komen tot schaalvergroting en innovatie.”


Met welke innovatie hoopt Dijkstra Draisma grote stappen te maken op het gebied van circulariteit?

?
“Circulariteit is een belangrijke doelstelling voor ons, tegelijkertijd is het erg complex voor een bedrijf dat elke dag in de weer is met tonnen aan grondstoffen. Voor ons staan vier basisregels centraal. 1: Kennis van gebouwen en de inhoud van de gebouwen; 2. Demontabel bouwen om de hoofdelementen apart te demonteren;
3. Toeleveranciers integreren in de keten, eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid creëren en 4. Garanderen van de circulariteitsketen: nieuwe bedrijfsmodellen ontwikkelen die passen binnen de circulaire economie.”

Wat betekent dit concreet?

“Wij zijn met verschillende innovaties bezig. Zo hebben we een kennisdeler geschreven die ingaat op onze stappen richting circulariteit. We hebben onze Droogstapelwoning volledig remontabel gemaakt en zijn trots dat we deze nu op grote schaal plaatsen. We zijn in gesprek met toeleveranciers als het gaat om ontwikkeling en levering van circulaire materialen, bijvoorbeeld lisdodde als isolatiemateriaal. Daarnaast kijken we ook naar de bredere toepassing van hout of zelfs CLT. En zijn we tot slot bezig met nieuwe bedrijfsmodellen zoals ‘wonen as a service’.

Voor ons is het belangrijk dat circulariteit ‘bottum-up’ in het DNA van het bedrijf en de producten komen. Dit betekent een redesign van product en toeleveringsketen, wat misschien nog wel een van de grootste uitdagingen is van circulariteit. Ook hier geldt: alleen ga je sneller, samen kom je verder.”

Ik heb het idee dat het voor u allemaal niet snel genoeg gaat…….

“Het punt is dat wanneer we nu nog bezig zijn om de BENG-eisen ter discussie te stellen, er vooral koplopers zijn die die norm veel te weinig ambitieus vinden. Met deze eisen wordt de sector niet gestimuleerd om betere producten te maken, die aansluiten bij een duurzame samenleving. Dat meestribbelen heeft geen enkele zin. De basis wordt namelijk gelegd door een zeer energie-efficiënte woning te realiseren, die past in de wijk. Daarna moet de duurzame opwekzijde haar werk (kunnen) doen, ongeacht de toegepaste duurzame bron of relevante techniek.”


“De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij onze branche, maar wordt vaak niet gepakt. Vaak is de minimale norm vanuit de wetgever, de maximale norm voor de sector. Als we nu al zuiniger kunnen bouwen dan de wetgever vraagt, waarom zouden we dat dan ook niet gewoon doen?”

Halen we de milieudoelstellingen?

“Als we samen ambitieus genoeg zijn wel. Ons motto: maak vandaag de juiste – veel ambitieuzere – keuze, zodat je morgen geen spijt krijgt.”

Scroll naar top