Optivent Ultra VAV Klep

Description

FläktGroup OPTIVENT® is een vertrouwde productiereeks van VAV-luchtdebietregelkleppen die geoptimaliseerd
zijn met de nieuwste geavanceerde innovatie.
Met een geavanceerde luchtstroomanalyse gebaseerd op UltraSound
technologie presenteren we nu een nieuwe doorbraak voor vraaggestuurde ventilatie.
Een mijlpaal van innovatie die traditionele uitdagingen voor VAV-luchtdebietregelkleppen oplost: geluid, turbulentie en drukverliezen in de luchtstroom.
Stofophoping wat de meetnauwkeurigheid beïnvloedt en bevuilde lucht die een verhoogd onderhoud vereisen.

OPTIVENT® ULTRA biedt ook in meerdere opzichten unieke voordelen voor bouwbedrijven, eigenaars en installatiebedrijven.
Het vermijdt traditionele risico’s en nadelen in VAV-systemen en leidt tot een vereenvoudigd ontwerp, vereenvoudigde installatie en inbedrijfstelling, waardoor de werkingskosten van de levenscyclus dalen en het luchtcomfort een ongekend niveau bereikt.

Media

Gallery

Website

Downloads

    Scroll to Top