GroenLeven

Over ons

Wij maken ons oprecht zorgen over klimaatverandering.
Daarom werken wij elke dag gepassioneerd aan onze
missie: de wereld voorzien van schone energie.
Dit doen we niet alleen. Samen met overheden,
netbeheerders, bedrijven, het onderwijs en innovatieve
ondernemers creëren we zonne-energiebronnen
op daken, kassen, parkeerplaatsen, vuilstorten,
industrieterreinen en water. ‘Dubbelfunctie’ noemen
we dat. Zo geven deze plekken duurzame energie terug
aan de wereld en nemen wij onze verantwoordelijkheid
voor de komende generaties. Wij bestaan sinds 2012,
zijn marktleider en blijven groeien.

Gemarkeerd product

Nieuws

Vacatures

Neem contact met ons op