Smart WorkPlace

Over ons

HR, IT, Mobiliteit, Vastgoed en Facility Management integreren door digitalisering steeds beter en sneller in een virtuele wereld. In deze wereld met nieuwe generaties vervagen steeds meer de scheidslijnen tussen werkplek, werkomgeving, gebouw, huis en stad. Steeds meer wil en kan de eindgebruiker zelf de locatie en het moment van productie bepalen. Een werkomgeving moet dan overal beschikbaar en cognitief zijn. In een vorm die past bij de doelstellingen van een organisatie en de individuele behoeften en competenties van haar medewerkers, klanten en partners. De disruptieve impact van technologie op sociale en economische structuren is dus groot.

Workplace Management

Deze ontwikkeling leidt naar integraal management waar diverse disciplines bijeen komen: Workplace Management. De functionaris die uitvoering geeft aan dit integrale beleid is dan vanzelfsprekend een Workplace Manager.

Workplace Management staat voor een gezonde, productieve, fysieke, virtuele en mentale werkomgeving. Een werkomgeving ook die onder andere continue inzicht geeft in het gebruik van de werkomgeving en het binnenklimaat. Zo kunnen via dashboards werkplekconcepten efficiënt en eenvoudig worden beheerd en verbeterd. Vergaande integratie van diensten kan een verhoging van het werkplezier geven en tegelijkertijd een verlaging van het ziekteverzuim. Daarbij komt dat de verschillende werkprocessen, in samenhang met de nieuwste technologische ontwikkelingen in de werkomgeving, op basis van circulaire uitgangspunten ten dienste worden gesteld van de eindgebruiker. Dit alles in het belang van de gezondheid en het geluk van de eindgebruiker die optimaal kan functioneren in een circulaire werkomgeving.

Kennisplatform

Vanuit deze integrale visie is het kennisplatform Smart WorkPlace ontstaan en waar innovaties, inzichten en onderzoeken bijdragen leveren aan het realiseren van een gezonde werkomgeving. Het kennisplatform Smart WorkPlace communiceert, verbindt en activeert. Marktpartijen ontmoeten elkaar bij Smart WorkPlace waar ze van elkaar leren, elkaar vragen stellen en in projecten samenwerken. Dat alles in het belang van de eindgebruikers van de werkomgeving.

Gemarkeerd product

Vacatures

Neem contact met ons op