018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | RAI Amsterdam | 27, 28 & 29 oktober 2020

Groeitempo bouwproductie fors omlaag- lees het in de nieuwe Rabo Bouwupdate

De nieuwe Rabobank Bouw Update juli 2019 uit. In deze publicatie gaan we in op actuele ontwikkelingen in de Bouwsector en geven we prognoses m.b.t. bouwproductie. 

De kernpunten van de Bouw Update zijn:

  • De bouwproductie blijft groeien (5% in 2019, 3% in 2020), maar dit jaar en volgend jaar gaat het groeitempo wel fors omlaag. Nog steeds belemmeren problemen aan de aanbodzijde een meer uitbundige groei. Sinds enkele weken is daar een uitdaging bij gekomen: de stikstofproblematiek. In het beste scenario ondervinden veel projecten hinder van het opnieuw toetsen of herijken van plannen. In een slechter scenario zullen sommige projecten helemaal geen doorgang kunnen vinden. Het is afwachten of het kabinet met noodwetgeving komt of een andere procedure om vertraging niet te veel te laten oplopen.

“De stikstofproblematiek vertraagt mogelijk 200 bouw- en infraprojecten.”

  • Het fundament van de woningbouw is nog steeds stevig: er is veel vraag naar nieuwbouwwoningen (huishoudensgroei) en het klimaatakkoord en de energietransitie zetten aan tot verduurzaming van de bestaande voorraad. Ondanks de woondeals van minister Ollongren en de verruiming van flexibel bouwen, blijven de woningtekorten tot en met 2030 zeer fors. (figuur laat zien dat de uitdagingen in de Randstedelijke woningmarktgebieden het grootst blijven.)
  • In onze vorige Rabobank Bouw Update maart 2019 belichtten we al dat woningen erg duur zijn geworden. Er wordt momenteel in de markt geroepen dat de hogere duurzaamheidseisen (gasloos maken) de kosten en daarmee de prijzen van nieuwbouwwoningen opdrijven. Dat is maar een deel van de oorzaak. Sommige ontwikkelaars en bouwers hebben zich bewust gericht op het neerzetten van duurdere woningen om een deel  van de gestegen bouwkosten te compenseren. Dat is op zich verklaarbaar, maar het is wel jammer. Aandacht voor industrialisatie en betaalbaar wonen is noodzaak. We zien bedrijven zich sterker richten op conceptueel bouwen, industrialisatie en project overstijgende samenwerking.

“In het merendeel van de Randstad neemt het woningtekort iets af.”

  • De groei in de utiliteitsbouw drijft sterk op de nieuwbouw van logistiek vastgoed. We zien de nieuwbouw van logistieke panden de komende jaren stagneren op een hoog niveau. Daarnaast zorgen ook in de utiliteitsbouw de hoge bouwkosten ervoor dat projecten soms moeilijk van de grond komen. Zeker als de aanbestedings- en/of contractvorm weinig ruimte laat voor flexibiliteit. Een algemene trend is de toename van slimme technologie in gebouwen. Dit drijft installatiebedrijven in toenemende mate om op zoek te gaan naar overnames van partijen die specifieke kennis in huis hebben.

“De concurrentie voor het infra middenbedrijf neemt toe.”

  • Op korte termijn wordt de groei in de infrabouw afgeremd doordat prioriteiten van nieuwe infrastructuur en onderhoud met elkaar concurreren. Los hiervan wordt er nog onvoldoende gekeken naar extra investeringen die nodig zijn voor klimaatadaptatie (voorzieningen voor  hittestress, wateroverlast) en de energietransitie (o.a. kabels in de ondergrond). Specifiek bij de grotere infraprojecten zien we momenteel veel aanbestedingen en projecten in de opstartfase mislukken. Het kost moeite om tot overeenstemming over projectrisico’s i.r.t. de aanneemsom te komen. De grote infrabouwers zoeken daarom hun heil in kleinere en minder complexe projecten van regionale overheden. De concurrentie voor het middenbedrijf neemt hierdoor toe.
Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Scroll naar top