Olaf Oosting

Als technisch vakdeskundige en initiator van circulaire oplossingen en installaties deelt Oosting graag zijn kennis en geeft hij regelmatig lezingen over onderwerpen zoals circulariteit, waar hij een groot voorstander van is. Zijn kennis, passie, creativiteit en ideeën vormen een inspiratie voor veel betrokkenen in de branche. Pionieren is de rode draad in zijn werkzame leven tot op heden. Gestart in 2005 in de opkomende ESCo markt op het gebied van duurzame energie-opwekking en nu alweer geruime tijd actief in het pionieren op het gebied van circulaire installaties.

Naast zijn werk voor Unica en mijn bestuursfunctie bij TVVL ook actief in:

-Expertgroep Circulaire Installaties van de TVVL;

-Werkgroep Circulaire Installaties van Techniek Nederland;

Scroll naar top