Rick Bruins

Als werktuigbouwkundig ingenieur is Rick sinds 1999 werkzaam in de installatie techniek. In eerste instantie in technische georiënteerde functies, later als verbinder tussen tussen techniek en klant. Rick heeft bijgedragen aan diverse normcommissies en publicaties, en wordt regelmatig gevraagd voor congressen en bijeenkomsten om zijn visie over verduurzaming in de gebouwde omgeving te delen. Ook heeft hij zijn sporen verdiend in diverse nationale, en internationale brancheverenigingen.

 

Toegevoegde waarde levert hij daar, waar techniek en de klant bij elkaar komen. Graag treed hij op als verbindende factor door goed naar de klant te luisteren en de wensen van de klant te vertalen naar strategie en actie. In zijn rol als Business Development manager is Rick continu op zoek naar nieuwe wegen naar de klant. Samenwerking met diverse stakeholders is hierbij randvoorwaardelijk. Deze samenwerking kan ik drie kernpunten worden samengevat;

1) definieer een gezamenlijke ambitie
2) zeg wat je doet
3) doe wat je zegt

De ambitie die Rick samen met partners waar wil maken is de volgende; “we moeten zo goed gaan bouwen als we kunnen, in plaats van zo slecht als we mogen”

 

Scroll naar top