Robert Koolen

Drs. Robert Koolen MBA (1968) is werkzaam als directeur Strategie & Beleid bij Heijmans. Daarbij is hij al enkele jaren verantwoordelijk voor het duurzaamheidsprogramma van Heijmans. Binnen dit programma worden nieuwe innovatieve concepten ontwikkeld maar wordt ook de verduurzaming van de bedrijfsvoering van Heijmans opgepakt.
Na zijn studies natuurwetenschappelijke milieukunde (Radboud Universiteit) en bedrijfskunde (MBA) startte hij zijn carrière bij ingenieursbureau Oranjewoud. Voor zijn periode bij Heijmans, is hij enige jaren werkzaam geweest als senior consultant bij onder meer EY.

Bij Heijmans ligt de nadruk op het in kaart brengen en analyseren van trends, het tot stand laten komen van visies op specifieke onderwerpen en opstarten van innovatieve initiatieven. De interactie tussen overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven staat daarbij centraal.
Robert Koolen is tevens voorzitter van de Beleidsadviescommissie Duurzaamheid van Bouwend Nederland, jurylid van de Duurzaam Bouwen Awards, Commissaris bij Goed Wonen Gemert, Lid va de commissie Transformatie & Duurzaamheid van de NEPROM, en voorzitter van de Green Business Club Eindhoven.

Scroll naar top