Roelant van der Putten

“Elk gebouwontwerp begint bij de ambities van de gebruiker. Wie goed naar zijn gebruiker luistert en de juiste vragen stelt, weet precies wat de gebruiker wil. Zo ontstaat voor elk project een unieke balans tussen kwaliteit, duurzaamheid en levenscycluskosten. Het is mijn vak om de ambities van de gebruiker te vertalen in integrale oplossingen. Oplossingen die voldoen aan de geformuleerde eisen. Niet alleen op papier in het ontwerp, maar ook in de gebruiksfase. Hierbij probeer ik altijd van grof naar fijn het ontwerpproces in te gaan, waarbij vanuit heldere conceptkeuzes de details worden uitgewerkt. Zo weet iedereen continu waar hij of zij aan toe is en waar we financieel staan. De ontwikkeling van modulaire standaardisatie en bijbehorende kostenmodellen helpen je in dit proces. Om de afgesproken kwaliteit van de installatie te waarborgen moet je al vroeg nadenken over validatieplannen. Een ontwerp is pas geslaagd als de installatie aantoonbaar voldoet aan het PvE.”

Scroll naar top