Circulaire waardemodel op Building Holland Digital

Op 25 juni geeft Building Holland Digital een digitaal podium aan sprekers met circulariteit als specialisme. In dit artikel lichten we een presentatie uit over het circulaire Bouwwaardemodel, gebaseerd op de Value Hill van Het Groene Brein.
Circulair waardemodel

De betonsector kan en wil duurzamer worden door meer samen te werken in de keten en met opdrachtgevers. Daarom is het Betonakkoord in het leven geroepen. Een nationaal ketenakkoord voor duurzame groei van de sector. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over welke ketenpartner welke doelen en ambities zal realiseren. In zeven uitvoeringsteams werken de ondertekenaars aan de concrete invulling van de doelen en ambities van de betonketen. Voorzitter van het Betonakkoord in Uitvoering is Jacqueline Cramer.

Afspraken circulair ontwerpen

Jack van der Palen is in het dagelijks leven architect bij Archiview en daarnaast Regisseur van het Uitvoeringsteam Circulair Ontwerpen. Hierin worden afspraken gemaakt om circulair ontwerpen te stimuleren, onder anderen door het ontwikkelen en toepassen van een systematiek die gebaseerd is op de hogere treden van de R-ladder van Jacqueline Cramer. Jack neemt u onder andere mee in het circulaire Bouwwaardemodel, dat gebaseerd is op de Value Hill van Het Groene Brein, het waardemodel van de gemeente Rotterdam, de layers van Stewart Brand en het adaptief denken van Robert Schmidt. Aansluitend zal Peter Musters, Adviseur Bouwconcepten van VBI de vertaalslag maken van het Bouwwaardemodel naar de VBI GreenScore-systematiek.

Profiel Jack van der Palen

Jack van der Palen is in 1995 afgestudeerd aan de academie van bouwkunst in Amsterdam. Van Der Palen wil graag ondernemen met impact en is voorstander van waardecreatie op de lange termijn. Vanuit zijn vak is hij breed maatschappelijk betrokken, en is ook zijn interesse in duurzaamheid gewekt. Thema’s waar Jack zich voor inzet en die hem inspireren zijn: architectuur, innovatie, leefbaarheid, energietransitie, passief bouwen, ketenintegratie, lerende gemeenschappen, biobased- en circulaire economie. In samenwerkingen probeert hij mooie projecten en innovaties te realiseren.

 

Jack van der Palen ziet de opgave als een dynamisch systeem van concepten waarbij het gaat om de mens in al zijn facetten binnen de gebouwde omgeving. Als architect opereert hij zowel in de publieke als private sector, in Nederland, Duitsland, België en Portugal, maar initieert ook projecten, innoveert of neemt deel In private-publieke initiatieven. Dit heeft geleid tot andere zienswijzen in de bouwsector en duurzaamheid die nu in de praktijk worden gebracht. Samenwerken in grotere verbanden en wisselende samenstellingen en disciplines is belangrijk om dynamisch en flexibel te kunnen optreden en inspelen op verschillende vraagstukken en behoeftes.

“De architectuurvisie gaat altijd uit van de filosofie en identiteit van de opdrachtgever en vertaalt dit in een aansprekend gebouw met de uitstraling en beleving die voldoen aan de wensen van de opdrachtgever, maar in zijn architectuur een duidelijke stelling neemt en vloeit in de huidige aanwezige structuur en deze versterkt.


Het gebouw is daarom voor ons een inspirerend instrument bij het vormgeven aan de uiteenlopende activiteiten geworden. Dit komt tot uiting in de inrichting, functionele opbouw van de specifieke gebieden en de materiaalkeuze in relatie tot gebruik. Met het Programma van Eisen als leidraad is de dagelijkse realiteit in beleving van het gebouw vertaald met behulp van thema’s en associaties. Het karakter in relatie tot vrijheid geeft een zintuiglijke en fysieke ervaring waarin licht in relatie tot ruimtelijkheid een belangrijke rol speelt. Hierbij moet grote aandacht worden besteed aan de overgangen, relaties, licht, de route en wijze waarop men hierop inspeelt, denkend vanuit de gebruiker.”

Scroll naar top