"Klimaatplan valt volledig in het waterstof" - Bouwblog Biense Dijkstra

Zaterdag kwam ik bij de bakker in ons dorp Jacob Klimstra tegen. Hij kwam net terug uit Brussel, waar hij uit had mogen leggen dat het bouwen van een waterstoftrein erg onverstandig is.

 

Tenminste, als het een trein betreft op een spoor met bovenleidingen. Het complete elektrische netwerk is dan immers aanwezig en de treinen kunnen direct gebruik maken van de elektrische energie. Het enige wat dan nog nodig is, is het duurzaam maken van de elektriciteitsbron.

 

Hij verbaasde zich erover dat politici zich niet realiseren dat groene waterstof – dat moet dienen als brandstof voor een brandstofcel in een trein op waterstof – hooguit met een rendement van 60% op calorische onderwaarde gemaakt kan worden uit groene elektriciteit. Vervolgens moet je in de trein veel extra techniek installeren om van dat waterstof weer elektriciteit te maken en de bestaande elektrische aandrijving te voeden. Kortom: je voegt gewicht toe aan de trein voor de waterstoftank en de brandstofcel. Batterijen voor het leveren van extra energie tijdens het optrekken zijn zeer waarschijnlijk ook nodig. De brandstofcel zelf heeft in de praktijk een rendement van misschien 60%. Het totaalrendement komt daarmee op hooguit 35% uit.

 

Oftewel: in dat hele proces van groene stroom naar stroom uit een brandstofcel, gooi je zeker 65% van de kostbare groene energie weg. Je bouwt zo een installatie die de efficiënte bestaande structuur niet meer gebruikt. Voor spoorlijnen zonder bovenleiding is het trouwens veel beter toch zo ’n bovenleiding aan te leggen. Je benut groene stroom veel efficiënter en je maakt de spoorlijn veel flexibeler voor het aanwezige rijdend materieel.

 

Geen toverwoord, maar excuus.
Terug naar onze sector. Waterstof lijkt nu ook het toverwoord voor de gebouwde omgeving. Maar eigenlijk is waterstof een excuus voor mensen die geen goede producten willen ontwikkelen en maken. Wij zien voor waterstof maar een beperkte rol in de woningbouw. Begrijp ons goed, voor de energietransitie zijn er alleen maar goede oplossingen om CO2 te besparen. De één is minder goed dan de ander, maar we hebben alle duurzame bronnen nodig. Op basis van beschikbaarheid en toepasbaarheid. Al deze bronnen zijn nodig om de doelstellingen van 49% CO2-reductie in 2030 te halen. We moeten echter wel eerlijk en realistisch blijven. Waterstof in de gebouwde omgeving is zonde. Een hele hoogwaardige energiedrager gebruik je dan om een gebouw op 21 graden te verwarmen, plus nog wat elektriciteit. Waterstof is vooral handig om de discussie niet aan te hoeven gaan over de kosten voor het isoleren van gebouwen. Lekker makkelijk dus!

 

En ja, we krijgen heel vaak de opmerking: “Dan kun je de bestaande gasleidingen gebruiken en hoeft alleen de brander van mijn bestaande cv-installatie aangepast te worden.” Maar dat is niet waar, de moleculen zijn zó klein, dat het grootste deel van het leidingnet alsnog aangepast moet worden. Nu kun je beargumenteren dat je dit in het kader van de wijkaanpak makkelijk kunt inpassen, omdat daar juist wordt gekeken naar gebieden waar het gasnet technisch al is afgeschreven. Maar vergis je niet, de energie nodig om waterstof te ontsteken is meer dan 10 maal lager dan die voor aardgas. Dat maakt waterstof relatief gevaarlijk. Een woning met een warmtepomp benut groene stroom een factor vier (4!) beter dan een ketel op waterstof.

 

Laten we de waterstof die we eventueel zelf in Nederland kunnen produceren gebruiken om de industrie van een nieuwe brandstof te voorzien. Dat zou volgens ons de meest gewenste toepassing zijn: daar waar hoge temperaturen nodig zijn. Hiermee heeft de industrie een CO2-neutrale brandstof (tenminste als de bron duurzaam is). Jammer dat de realiteit weer wordt ondermijnd door belangen en zienswijzen van mee-stribbelaars.

 

Als we zo door blijven gaan valt het klimaatplan volledig in het waterstof. En voor degene die de feiten willen napluizen: https://www.wattisduurzaam.nl/15443/energie-beleid/tien-peperdure-misverstanden-over-wondermiddel-waterstof/

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn