018-3680680 | info-buildingholland@easyfairs.com | RAI Amsterdam | 27, 28 & 29 oktober 2020

Madaster, Cirkelstad en Xedes winnen prijsvraag

De vele gegevens die steeds vaker in Madaster terechtkomen, moeten ook weer slim ontsloten worden om de circulaire economie te stimuleren. Met een omgevingsregister komt die optie een stuk dichterbij, zeker nu dit plan van Madaster, Cirkelstad en Xedes een omvangrijke prijs heeft gewonnen. Cirkelstad is partner van Building Holland dat van 27 t/m 29 oktober wordt gehouden in RAI Amsterdam.

Medaster

Metropoolregio Amsterdam en Amsterdam Economic Board schreven vorig jaar een prijsvraag uit voor het beste idee voor een open, eerlijke en betrouwbare datamarkt. Madaster en Cirkelstad gaven aan een omgevingsregister te willen realiseren om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. Dexes schreef in om het delen van data door publieke, private en publiek-private organisaties te faciliteren door technische en juridische drempels weg te nemen. Samen hebben zij de prijsvraag gewonnen en mogen met een investering van 750.000 euro hun grootse ambities realiseren.

Prijsvraag

Organisaties op het gebied van digitale technologie werden uitgenodigd om aan de prijsvraag mee te doen. Het was een zoektocht naar instellingen die thuis zijn op het gebied van digitale technologie en hun kennis – eventueel samen met partners – willen inzetten voor een slimme, groene en gezonde regio. Aan de prijsvraag is een beloning van 750.000 euro verbonden, zodat de beste ideeën ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd.

Materialenpaspoort

Madaster wil, net als het Kadaster voor grond, dé databank voor de gebouwde omgeving worden. Samen met Cirkelstad, een coöperatie die organisaties en steden met circulaire ambities in de bouw bij elkaar brengt, ziet Madaster dat alle gebouwen in Nederland een materialenpaspoort zouden moeten krijgen om daarmee waarde toe te kennen aan (bouw)materialen.

 

“Met behulp van technologie en data”, vertelt Pablo van den Bosch, board member Madaster Foundation, “maakt Madaster de transitie naar de circulaire economie mogelijk. Met onze databank kunnen wij echter ook een omgevingsregister realiseren. Zo kunnen we bijvoorbeeld marktplaatsen voorzien van informatie over vrijkomende materialen uit gebouwen, zodat zij vraag en aanbod bij elkaar kunnen brengen. Die informatie zegt ook veel over bijvoorbeeld de veiligheid en toegankelijkheid van een gebouw, wat weer relevant is voor de brandweer en overheid. Wij willen dat andere partijen de data op een nette manier kunnen gebruiken, op basis van de TADA-principes.”

Veel waardevolle data

Madaster is daarmee een specifieke toepassing van wat Dexes wil realiseren. Als expert op het gebied van datatechnologie wil Dexes het delen van data door publieke, private en publiek-private organisaties faciliteren door diverse soorten drempels weg te nemen. Hayo Schreijer, oprichter en directeur Dexes: “Er is heel veel waardevolle data, maar er zijn nog te veel technische en juridische drempels om deze slim te delen. En daar willen wij met Dexes verandering in brengen. Op ons platform kun je straks zelf aangeven onder welke condities je bepaalde data toch wilt delen en met wie. Zo ontstaat er een datadeal. We laten een enorme economische en maatschappelijke waarde liggen als we dit niet faciliteren. Met Madaster willen we samen laten zien dat het werkt.”
Scroll naar top