FAAY maakt milieuprestaties van haar producten inzichtelijk

Beschrijving

FAAY gebruikt het Environmental Management Systeem van Ecochain om de Levenscyclusanalyse (LCA) van een groot aantal van hun producten te digitaliseren en te beheren. Hierbij is op basis van 26 impactcategorieën (thema’s als CO2, energie, water en toxiciteiten die zijn toe te schrijven aan de productie van een product) een duurzaamheidscijfer berekend. De LCA is berekend door het bedrijf Ecochain middels de methode Activity Based Footprinting.

Duurzaam bouwen is kijken naar de toekomst
Met door Faay aangeleverde gegevens kan aan de hand van rekenmodellen de milieuprestatie van wanden inzichtelijk worden gemaakt en vastgesteld. Zo wordt voor bedrijven snel inzichtelijk waar in de productieketen de grootste milieu-impact tot stand komt. Milieuprestaties van de producten zijn hierdoor direct inzichtelijk en op deze wijze kan er ook worden aangestuurd op verbeteringen.

De LCA’s zijn opgesteld voor onderstaande producten:

Voorzetwanden:
GP22, VP35, PG40, PG50, PG 60, PG70, PG80 en PG90.

Scheidingswanden:
VP54, VP70, SP54, HV84.

Overige:
spaanplaatveer en vinyl.

Nationale Milieudatabase
De milieueffecten van het materiaalgebruik spelen een steeds belangrijkere rol bij het terugdringen van de totale milieubelasting van gebouwen en bouwwerken Zeker nu woningen en kantoren/utiliteitsgebouwen steeds energiezuiniger worden en er daardoor minder milieuwinst (CO2 -reductie) te realiseren is met alleen energiebesparing bij verwarming en koeling van gebouwen. Door inzicht te krijgen in de milieueffecten van het materiaalgebruik kan een verdere reductie van de milieubelasting in de bouw worden bereikt.

Media

Gallery

Website

Downloads

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin