NEN 3140 inspectie | Periodieke inspectie en van uw elektrische installatie

Beschrijving

Omschrijving
Periodiek inspectie van uw installaties is belangrijk aangezien elektrische installaties aan wijziging, beschadiging en veroudering onderhevig zijn. Hierdoor kunnen risico’s voor mensen (elektrocutie) en het gebouw (brand) ontstaan. De Inspectie SWZ kan boetes opleggen, en verzekeraars kunnen ingeval van brand- of letselschade de schade-uitkering (deels) onthouden, indien uw installatie niet aantoonbaar voldoet aan de normeringen. Tijdens een NEN 3140/1010 inspectie wordt uw installatie geïnspecteerd om beschadigingen, overbelasting en onjuist gebruik vast te stellen. Naast een visuele inspectie van de installatie vindt onder meer een groot aantal metingen, tests van aardlekschakelaars en een thermische controle van overbelasting in meterkasten plaats. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de staat van uw installatie en eventuele risicovolle punten welke dienen te worden verholpen ten einde de veiligheid te waarborgen en aan de wettelijke norm te voldoen. Dit wordt vastgelegd in een inspectierapport met hierin duidelijk omschreven, en geïllustreerd middels (thermische) foto’s, wat de eventuele tekortkomingen zijn en welke aanpassingen benodigd zijn om de tekortkoming weg te nemen. Na het oplossen van eventuele gebreken kunt u middels het rapport, en de eventuele herstelverklaring van de reparateur, aantonen dat uw installatie voldoet aan de normeringen. De frequentie van de inspectie kan uiteenlopen van eens per jaar tot eens per vijf jaar en is afhankelijk van een aantal factoren (waaronder gebruik, omvang & ouderdom van de installatie). Over het inspectie-interval voor uw bedrijf informeren onze adviseurs u graag in een persoonlijk gesprek.

Financiële aspecten
De kosten van de inspectie zijn afhankelijk van de omvang van uw gebouw en het aantal meterkasten. Onze adviseur bieden u graag vrijblijvend een offerte aan voor een NEN 3140/1010 inspectie van uw elektrische installatie.

Media

Deel op Social Media

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin