Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Comelit Nederland is partner Building Holland 2016

Comelit Nederland is partner Building Holland 2016

Peter van Veen, General Manager van Comelit Nederland, geeft samen met Manager Sales, Moustafa Turky antwoorden op enkele interviewvragen. Samen geven zij hun mening over de deelname van Comelit Nederland aan het Building Holland event.

Wat zijn de kernactiviteiten van uw organisatie?

De 4 kernwaarden innovatie, eenvoud, integratie en duurzaamheid zijn van toepassing op de producten en de visie van Comelit. Onze afzonderlijke producten leggen verbinding, onze huisautomatisering vormt een volledig geïntegreerd systeem en ons ViP-systeem (IP-deurintercom) maakt de koppeling met de buitenwereld mogelijk, waardoor een woning levensloopbestendiger wordt. Onze innovatieve kracht haalt het beste uit de nieuwste technologie. Technologie die installateurs en eigenaren eenvoudig kunnen toepassen en de eindgebruiker verzekert van comfort en veiligheid. De integratie van het deurintercomsysteem in een glasvezel-infrastructuur maakt verduurzaming van (woning)complexen eenvoudig.

Wat is de reden dat uw bedrijf partner is geworden van Duurzaam Gebouwd?

Duurzaamheid is belangrijk voor de huidige bewoners van deze aarde, maar nog meer voor de komende generaties. Onze zorgplicht maakt dat wij van mening zijn dat ieder bedrijf alles dat in haar mogelijkheden ligt moet ondernemen om de toekomst voor volgende generaties zeker te stellen. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt Comelit als familiebedrijf voor al haar medewerkers, maar ook voor iedereen die onze producten en systemen toepast.

In Nederland heeft Comelit ervoor gekozen om partner te worden van Duurzaam Gebouwd, omdat zij gelooft dat dit platform met haar initiatieven inderdaad zorgt dat een moderne en hoogontwikkelde maatschappij als Nederland sterk kan worden verduurzaamd. Comelit verwacht dat participatie haar ook meer kennis oplevert en motivatie geeft om meer en betere duurzame systemen en producten te ontwikkelen.

Wie zie je op Building Holland wel die je op andere evenementen niet treft?

Het voordeel van een evenement als Building Holland is dat het een mengelmoes tussen een congres en een beurs is. Er is de mogelijkheid om nieuwe ontwikkelingen te zien en/of te tonen en met leveranciers te spreken. Daarnaast zijn er verschillende lezingen die kort en krachtig onderwerpen behandelen over het volledige spectrum van de bouw. Het voordeel daarvan is dat ook bezoekers uit iedere hoek van de markt aanwezig zijn. Innovaties en ontwikkelingen hebben het nodig dat beslissers of stakeholders uit de brede markt inzicht en informatie krijgen om deze te kunnen toepassen. Een beurs heeft het nadeel dat alleen de stakeholders uit een marktsegment aanwezig zijn, waardoor de adaptie van vernieuwingen vaak zeer traag verloopt of gewoon niet bekend wordt bij de beslissers.

De aanwezigheid van alle partijen rond de bouw, van investeerders tot installateurs, maakt dat Building Holland een belangrijke vitrine is voor vernieuwingen en de toekomst van duurzaamheid in Nederland.

Kun je een tipje van de sluier oplichten wat je tijdens de volgende editie van Building Holland aan innovaties kunt tonen?

Comelit benadrukt de noodzaak van het toepassen van duurzame data-infrastructuren: het samenvoegen van alle data-dragers in een wooncomplex over duurzame vezel-netwerken. Vaak wordt gesproken over glasvezel maar de ontwikkeling van POF (plastic optical fiber) als kunststof lichtdrager maakt de installatie steeds eenvoudiger. De duurzaamheid komt zeker niet alleen van het materiaal waarvan het kabeltje gemaakt is tegenover het nu gebruikte koper. De invloed van de levensduur waar deze vezel kan worden gebruikt geeft een veel groter voordeel. De integratie van de verschillende datanetwerken in een woning geeft een extra verduurzaming. Telefoon, internet en televisie lijken de eenvoudigste, maar bedenk dat over een niet al te lange tijd er bijna geen vaste aansluitingen voor telefoon meer zullen bestaan en dat televisie geen kabel meer nodig heeft maar geheel over internet zal worden gedistribueerd. De vezel kan ook de snelweg zijn voor alle netwerken in het gebouw: deurintercom, huisautomatisering, camerabewaking (veiligheid) en, zeer belangrijk zorgsystemen.

Deze voorzieningen hebben meer data nodig dan ooit gedacht kon worden. Wat te denken van een 4k televisie? Binnenkort wordt dat zelfs 8k. Zorgsystemen zullen ons meer en meer bewaken, dit heeft data-verkeer nodig. Het data-verbruik neemt nu al jaarlijks met dubbelcijfers toe. Dat zal nog sneller gaan als zorgsystemen ervoor gaan zorgen dat we eenvoudig en beschermd echt langer thuis kunnen gaan wonen. Dit is noodzakelijk om de zorgkosten voor de gemeenschap aaceptabel en beheersbaar te maken.

De angst dat al deze systemen over een vezel voor problemen zorgen is door de huidige ervaring en technieken volledig ongegrond. Er zijn nu al vele complexen waar deze technologie wordt toegepast.

Comelit toont naast de mogelijkheid om eenvoudig systemen te integreren over vezel-netwerken een tweede noodzakelijke ontwikkeling. Omdat de bevolking steeds ouder wordt is het belangrijk daarmee rekening te houden bij het ontwikkelen van nieuwe technologie. Als fabrikant van deurintercom en de integratie van verschillende veiligheids- en comfortsystemen heeft Comelit onderzocht hoe haar systemen kunnen worden bediend door de ouder wordende gebruiker. De nieuwste entree-panelen en monitoren zijn getest met controle-groepen en aangepast naar de ervaring die hier is opgedaan.

Het belang van eenvoudig gebruik werkt veiligheidsverhogend. Uit onderzoek blijkt dat de intercom vaak niet juist wordt gebruikt waardoor iedere ‘aanbeller’ toegang tot het complex krijgt. Door de bediening (user-interface) logisch en ‘direct begrijpelijk' te maken gebruikt de bewoner het systeem intuïtief waarmee direct een hogere veiligheid in en rond het gebouw ontstaat.

Wat vind je van de concept area’s, waarin thema’s als Duurzame Scholen en Gezonde Gebouwen uitgebreid worden gepresenteerd? Wat haalt de bezoeker hieruit?

De focus op de genoemde concept area’s is een logische vanuit de huidige maatschappelijke vragen. In het algemeen geloof ik niet dat Gezonde Gebouwen een zeer aanspreken item zijn binnen het verduurzamings-vraagstuk. Het thema is slechts een onderdeel van verduurzaming van gebouwen. In mijn ogen is er echter nog zeer veel te doen binnen de verdere verduurzaming van gebouwen. Hoewel er veel aandacht aan energieverbruik en het hergebruik van materialen is besteed bij de bouw van gebouwen zijn er vele andere onderdelen die verder verduurzaamd zouden moeten worden. Ik vraag me altijd sterk af hoe duurzaam alle installaties in een gebouw zijn! Hoe duurzaam zijn de gebruikte meubels en materialen? Natuurlijk was er het meest te winnen aan duurzaamheid bij het energieverbruik en de bouw van de schil van het gebouw maar is de volgende stap niet dat ook de gebruikte leidingen, bedrading, schakelmateriaal, sloten, radiatoren en wat al niet meer echt duurzaam worden?

Een onderdeel is altijd dat een gebouw gezond moet zijn.

Wie wil jij tijdens Building Holland 2016 ontmoeten?

Zoals hierboven reeds vermeld is Building Holland het moment om alle stakeholders van de bouw te ontmoeten. Benadrukken wil ik dan dat het niet gaat om de direct betrokkenen bij de bouw maar juist ook de beslissers en de voorschrijvende instanties waartoe ook de overheid behoord. Alleen als ook de gebruiker en investeerder begrijpen welke technologie een gebouw duurzaam maken worden werkelijk stappen gemaakt in verduurzaming.

Wat waren de must see elementen (presentaties, stands, etc) tijdens de voorgaande edities van Building Holland?

De kracht van het evenement is onder andere de korte key-notes van vele verschillende marktpartijen. Dit geeft de mogelijkheid om krachtig de visie van vele verschillende partijen te horen en begrijpen. De combinatie met de stands van de sprekers maakt het mogelijk dieper op onderwerpen in te gaan.

Ik heb niet typisch een presentatie voor ogen die er uitsprong. De mogelijkheid om de overheid, investeerders en bouwen Nederland met elkaar in gesprek/discussie te zien gaan is uniek. Dit maakt het voor vele kleine partijen uit de markt, zoals wij zijn, mogelijk van dichtbij mee te maken wat er speelt. Het bijzondere is dat je op dit evenement zelfs invloed kunt uitoefenen op al deze partijen door alleen deel te nemen. Hierdoor wordt het mogelijk om innovaties uit een niche beter onder de aandacht te brengen.

En is het niet zo dat vele innovaties uit vele verschillende niches van de markt komen!

Wat heb je concreet uit Building Holland gehaald, in het opzicht van nieuwe contacten of nieuwe projecten?

Concreet hebben we verschillende marktpartijen leren kennen waarmee het lastig was in contact te komen. Dit heeft er voor gezorgd dat we in meerdere projecten nu meespelen waardoor onze aanwezigheid in de markt verder is verbreed.

Als onderdeel daarvan geldt dat we samen met partners in de markt nu meer aandacht hebben voor onze stellingname inzake verduurzaming van data-infrastructuren. De waarde van deze extra aandacht is moeilijk in te schatten zoals op elk evenement. Wellicht dat we over enkele jaren kunnen zeggen wat dit precies heeft opgeleverd.

Nu zien we wel dat er aandacht is voor onze verduurzamings-ideeën en ik ben ervan overtuigd dat dit mede komt doordat we vanaf het eerste moment deel hebben genomen aan Building Holland.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven