Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Nieman Groep partner van Building Holland 2017

Nieman Groep partner van Building Holland 2017

Nieman Groep is partner van Building Holland 2017. In een interview laat de organisatie welke ingrijpende veranderingen de bouw- en vastgoedsector de komende jaren meemaakt.

Foto: Hoofdkantoor Enexis Zwolle, een energieneutrale renovatie, uitbreiding en vervangende nieuwbouw. Nieman voert hierbij een kwaliteitsborgingstraject uit en is BREEAM-NL Expert. Bron: SACON

Hoe lang bent u al partner van Building Holland en waarom bent u opnieuw partner geworden?

Dit wordt het derde jaar dat we partner zijn van Building Holland. Het event is voor ons een goede mogelijkheid om persoonlijk in contact te komen met bestaande en nieuwe opdrachtgevers. De opzet met veel kennisoverdracht past ons goed en onze opdrachtgevers vinden het logisch om ons er te ontmoeten. Bovendien past de laagdrempelige opzet goed bij onze praktische cultuur. Daarnaast is Building Holland een platform waar we informeel onze kennis kunnen delen en omdat we direct de dialoog aan kunnen gaan met marktpartijen en andere stakeholders. Op deze manier geven we invulling aan ons streven om kennis te vermeerderen door kennis te delen.

Hoe ziet de toekomst van de bouw- en vastgoedsector er wat u betreft uit?

Heel divers. Er komt vanzelfsprekend aandacht voor nieuwe productie- en organisatiemethoden, ook voor renovatie van bestaand vastgoed, zoals de enorme voorraad technisch en energetisch matig presterende woningen. Maar veel belangrijker wordt de vraag of we echt in staat zullen zijn onze kwaliteit aan te passen aan het verwachtingspatroon van de consument en dat te overtreffen. Als de traditionele spelers dat niet doen, zullen we over niet al te lange tijd een ander type bedrijf van buiten de sector zien komen. Dit type organisatie neemt de beleving van de consument als primair uitgangpunt en wat die als kwaliteit ervaart, en niet de productiemethode of het aanbod van materialen. Maar zelfs als een dergelijke disruptie uitblijft, kunnen ontwikkelingen als digitalisering en domotica, prefab en montagebouw grote invloed hebben op de bestaande verdienmodellen en samenwerkingsvormen. De Nieman Groep staat klaar om haar kennis en ervaring op nieuwe manieren te delen en in te zetten.

Nieman Groep partner van Building Holland 2017

Nul-op-de-meter renovatie Flat met Toekomst
Met het Keep it Simple Renovatieconcept  biedt Nieman samen met VIOS Bouwgroep en Op Ten Noort Blijdenstein Architecten en Adviseurs  een complete en integrale oplossing voor het duurzaam renoveren van (Intervam) flats. Doordacht, doorontwikkeld en verrassend eenvoudig.

Hoe hoopt u dat Building Holland invulling geeft aan de toekomst?

Door een open houding voor nieuwe toetreders en het agenderen van relevante ontwikkelingen in de sector. Dat kunnen overigens (juist) ook ontwikkelingen zijn die nog in de kinderschoenen staan, of innovaties die in verwante sectoren of het buitenland aan het doorbreken zijn: juist die open blik biedt inspiratie en daardoor meerwaarde.

Hoe wilt u er zelf invulling aan gaan geven?

Waar mogelijk dragen we inhoudelijk bij aan discussies en leveren we content voor de kennis-events tijdens en rondom Building Holland. Ook blijven we de actief samenwerking zoeken met andere marktpartijen als we verwachten dat dit bijdraagt aan de uiteindelijke kwaliteit van de gebouwde omgeving.

Nieman Groep partner van Building Holland 2017

DC Primark met BREEAM Very Good
Tijdens werkvoorbereiding heeft Nieman een risico-inventarisatie uitgevoerd, de details gecontroleerd en advies gegeven over de luchtdichtheid. Om tijdens de uitvoering er zeker van te zijn dat de juiste keuzes gemaakt zijn en worden en om de kwaliteit te bewaken, zijn er door Nieman tevens kwaliteitscontroles uitgevoerd. De TO-eis van 1,5 m³/h.m² (strenger dan de BREEAM-eis van 2,0 m3/h.m2) werd ruimschoots behaald met een meetresultaat van 0,99 m³/h.m².

Wat heeft Building Holland u de afgelopen jaren gebracht?

Nieuwe contacten, bestendiging van oude contacten, uitwisseling van visies en ideeën en vooral ook een volle agenda in de periode erna.

Wat verwacht u op Building Holland te zien en te horen?

We verwachten actuele ontwikkelingen te zien van bepalende spelers in de sector. Bovendien hebben we ervaren dat het delen van inzichten door aansprekende personen van buiten de bouw- en vastgoedsector voor ons werkt als een ‘spiegel’ waardoor we onze adviezen praktisch kunnen verbeteren.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven