Hét innovatie event voor de bouw en vastgoed

17 t/m 19 april 2018

Vijf keer 'Ja!' tegen het regeerakkoord

Vijf keer 'Ja!' tegen het regeerakkoord

Zo; het heeft even geduurd, maar het nieuwe regeerakkoord is binnen. Belangrijke hoofdstukken voor de bouwsector zijn natuurlijk de ideeën die de coalitie heeft met het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tot op zekere hoogte kun je daar niet ontevreden over zijn. Omdat het natuurlijk een ultiem polderakkoord is wil ik het regeerakkoord met u bekijken vanuit vijf positieve (deze week) en vijf negatieve invalshoeken (volgende week).

Belang van besparen staat

Energiebesparing wordt door de coalitie gezien als de basis voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Na besparing krijgt het het vraagstuk van centrale energievoorziening nieuwe dimensies die tot nog toe maar slecht werden begrepen door het ministerie van Economische Zaken. Besparen gaat gepaard met aanzienlijk minder CO2-uitstoot dan wanneer dezelfde hoeveelheid zou moeten worden opgewekt met duurzame energiebronnen. Blijft overeind dat de besparingsopgave nog steeds te duur is en er dus forse innovatiesprongen worden verwacht van de bouwsector.

Belang van innovatie wordt erkend

De innovatieagenda wordt geheel ingericht langs de grote opgaven waar energie en verduurzaming onderdeel van uitmaken. De coalitie benoemt nadrukkelijk de kansen die er nog liggen in de bouwsector om, in mijn eigen woorden; “betere spullen te maken voor aanzienlijk lagere prijzen.” Daar worden ook flink wat middelen voor vrijgemaakt die hopelijk niet verdwijnen in eindeloze polderprogramma’s of kansloze experimenten. Vooral het stimuleren van industriële opschaling is op dit moment een noodzakelijke stap. Subsidies zullen vooral ingezet moeten worden om zo snel mogelijk het verschil tussen de kostprijs en de waarde van besparingsconcepten te verkleinen.

Van het gas af

Gas heeft z’n langste tijd gehad. De gaslobby heeft, voor zover het zich nu laat aanzien, weinig invloed gehad op het regeerakkoord. Gasloos voor nieuwbouw gaat versneld doorgevoerd worden wat kansen schept voor het toepassen van nieuwe technieken die ook weer toegepast kunnen worden in de bestaande bouw. Sterker nog, 2Mton CO2 besparing voor de nieuwbouwwoningen die tot 2030 gebouwd gaan worden, betekent feitelijk dat we vanaf morgen alleen nog maar NOM-woningen moeten bouwen. De bestaande bouw zal het vooral moeten doen met (hopelijk duurzame) warmtenetten of all-electric. Dat creëert duidelijkheid voor het inrichten van de in te zetten innovatieroutes.

Object gebonden lening

Wat mij betreft de silver bullit voor het verduurzamen van de particuliere voorraad. De lening zit niet meer vast aan de mensen die eigenaar zijn van de woning, maar aan de woning zelf, waardoor die makkelijk mee verhuist naar de volgende eigenaar, die net zoveel voordeel heeft van de maatregelen die de vorige bewoner heeft genomen. Heel logisch, maar toch hebben wij vanuit Energiesprong al vanaf 2013 lopen duwen op de ministeries en de ministers om dit principe in te voeren. Geen gezeur meer over terugverdientijden en geen onzekerheid meer over de waarde van verduurzamingsmaatregelen. Een erg belangrijke stap dus die ook volop opportunity’s biedt om proposities te bieden met gegarandeerde prestaties gecombineerd met slimme financieringsarrangementen.

Regio’s aan zet

Burgers moeten snel duidelijkheid krijgen over de routes die worden ingeslagen om hun straat, buurt of wijk van het gas af te krijgen. Dat kan alleen in goed overleg met woningeigenaren, gebouweigenaren, netwerkbedrijven, gemeenten, industrie en eventueel de regio’s. De kenmerken van gebieden zullen bepalend worden voor keuzes die worden gemaakt. Daardoor kunnen verduurzamingsprogramma’s gerichter opgezet worden en wordt voorkomen dat mensen investeringen doen die niet passen in die toekomstige route.

Volgende week de minder wenselijke keuzes die deze coalitie maakte:

CO2 doelen wordt spreadsheetpolitiek

CO2 opslag, nergens voor nodig

Ontbreken besparingsdoelen

Er komt weer een nationaal energieakkoord (zucht)

Corporatiesector komt er weer bekaaid af

Vijf keer 'Ja!' tegen het regeerakkoord

CO2 besparingstabel uit Regeerakkoord


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven