Hét innovatie event voor de bouw en vastgoed

17 t/m 19 april 2018

Factcheck: Hybride

Factcheck: Hybride

De gaslobby wil ons natuurlijk doen geloven dat hybride de weg is naar een energieneutrale omgeving en een snelle CO2-reductie. Afgelopen week kwam ik weer zo’n proefballonnetje tegen, die grif werd opgepikt door de bouwmedia. Zelfs de voorzitter van de Groene Huisvesters vond het interessant genoeg om mij uit te nodigen voor een debat over dit idee. 

De stelling was dat we binnen 3 jaar 50% CO2-reductie zouden kunnen bereiken met het toepassen van hybride warmtepompen. Dat zijn installaties die bij koude temperaturen nog gas verbruiken en bij hogere temperaturen overschakelen naar elektriciteit. Tapwater wordt altijd met gas verwarmd en isolatie van woningen zou niet nodig zijn. Bij dit soort beweringen kun je eigenlijk maar één ding doen: rekenen. De uitkomsten gaan we in deze blog eens bekijken en analyseren.

De aanname is dat een hybride warmtepomp 50% van de gasvraag voor verwarming elimineert. Of zo’n installatie daadwerkelijk het daarvoor benodigde vermogen en rendementen levert is niet duidelijk. Er is vrijwel geen data beschikbaar over de prestaties van hybride warmtepompen. Ik ga er, met enig scepsis, maar even vanuit.

Ik heb gebruikgemaakt van een rekenmodel welke ik eerder ook gebruikt heb in de discussie over het gebruik van gasketels in goed geïsoleerde woningen. Het rekenmodel is verspreid en door diverse experts bekeken. Alle commentaar is daarin verwerkt. Als referentie is een rijtjeswoning genomen met een gebruiksoppervlak (dus het oppervlak van alle verblijfsruimten) van 90m2.

Dit betreft een woning die we vaak tegenkomen in de bestanden van de woningcorporaties. Het gemiddelde gasverbruik in dat soort woningen is 2.000m3 (het lagere gemiddelde in Nederland wordt veroorzaakt door het relatief lage energieverbruik van hoogbouw). In het rekenmodel is ook een vergelijk gemaakt tussen hybride en energie-neutrale woningen met een goede isolatie. Het rekenmodel is hier te krijgen.

Uitkomsten

De woning stoot met een ‘normale’ gasketel 3.560 kg CO2 per jaar uit. De woning met de hybride oplossing verbruikt naast 1.150 m3 gas ook nog 2.254 kWh stroom voor verwarmen. Wordt dit niet gecompenseerd met zonnepanelen, dan stoot de woning 3.170 kg CO2 uit. De winst van hybride is dus nihil. 

De CO2-uitstoot van een gelijkwaardige energieneutrale woning is 595 kg CO2. Ten opzichte van een goed geïsoleerde woning zijn de energiekosten van een hybride woning 35 euro per maand hoger. De zogenoemde Total Cost of Ownership (totale investering plus kosten over de levensduur) zijn in beide gevallen ongeveer gelijk.

Hybride met solar

Een toevoeging is de claim dat hybride alleen gerealiseerd kon worden in combinatie met een vol dak zonnepanelen. Dan wordt het elektra-verbruik gecompenseerd en het resterende gaat als CO2-winst het net op. Met die redenering is inderdaad wel een theoretische CO2-winst te behalen. Zeker als je het ETS-systeem erin betrekt (sorry, maar die zijweg is iets te ingewikkeld voor uitleg).

Iedereen kan wel aanvoelen dat het nog wel even duurt voordat we een systeem hebben waarbinnen deze vlieger op gaat. Daarnaast is het sowieso de bedoeling dat zoveel mogelijk daken vol gelegd gaan worden met zonnepanelen. De CO2-winst daarvan koppelen aan het gebruik van hybride systemen betekent dat het op andere plekken niet toegerekend kan worden en er dus andere opgaven achter gaan lopen.

Tempo

Het proefballonnetje werd eigenlijk opgelaten omdat het isoleren van huizen niet snel genoeg zou gaan. Hybride plus de zonnepanelen zou binnen 3 jaar kunnen. Nou ben ik best een optimistisch persoon maar dat er echt serieus wordt gereageerd op zoveel opportunisme is redelijk stuitend.

Het tempo waarop we de energievraag verlagen wordt ook niet bepaald door de manier waarop we dat nu doen. Innovatie en industrialisatie zorgen ervoor dat de kostprijzen flink gaan dalen en er enorme volumes beschikbaar komen. Een ander alternatief is er (nog) niet.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven