Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Circulaire economie is de toekomst, begin vandaag!

Circulaire economie is de toekomst, begin vandaag!

Petran van Heel werkt als sector banker Bouw bij ABN AMRO. Vanuit die functie volgt hij de belangrijkste trends in de bouw- en vastgoedsector, zoals industrialisering, nieuwe technologieën, virtueel bouwen, duurzaamheid en circulariteit. Over die trends en ontwikkelingen heeft hij een continu dialoog met klanten, relaties en stakeholders.

Duurzaam doen
Duurzaamheid is een niet meer weg te denken trend. Die in combinatie met de ontwikkelingen in de circulaire economie een enorme impact hebben op de sector. Die circulaire economie heeft zowel een technische component, als een belangrijke link met nieuwe verdienmodellen, zegt Petran van Heel. “Bij circulair bouwen gaan we anders samenwerken in de keten, andere risico’s krijgen en anders financieren. Je moet door de ketens en door de tijd heen kijken. Het gaat dan niet alleen om de kosten van nu, maar het totaal aan kosten en opbrengsten over de tijd van het project of product. Denken in life cycle analysis. Dat is niet alleen voor veel deelnemers in de bouwkolom nieuw, maar ook voor financiers. Toch zijn er meer en meer voorbeelden en voorlopers, die zich voorbereiden op de circulaire economie. De toekomst is dichterbij dan je denkt. Zeker voor een sector waar de ‘time to market’ lang is en het gebruik van grondstoffen voor een nieuw project zeer intensief.

Experimenteer met circulair
Als bank experimenteren we zelf volop met die circulaire economie. Ook met onze gebouwen. Circl is het bekendste voorbeeld. Gerealiseerd op basis van enkele circulaire ontwerpprincipes. En met frisse blik en gezond verstand. Alles wat gebouwd is hebben we ook digitaal vastgelegd. Op basis van het BIM-model van Circl is een digitaal gebouwenpaspoort gemaakt. We noemen het LLMNT. Daarmee leggen we vast wat we nu hebben gemaakt, zodat we het makkelijker kunnen terugvinden voor toekomstig hergebruik. Dat kan je uitrollen over al ons vastgoed, niet alleen over de nieuwbouw.” Het vastleggen van alle elementen van een project heeft op termijn ook een financiële impact. Van Heel legt uit: “Als de circulaire economie een verplichting wordt, trekt de circulaire vraag aan. Dan neemt ook de waarde van circulaire input (bestaande producten en materialen) toe. Als je dan je gebouwelementen real time kan waarderen – verhandelen – krijg je een andere waarde van je gebouw dan op basis van afschrijving of cashflow. Dat biedt interessante kansen, niet alleen voor de bank.”

Toekomstbestendig
Op het gebied energieneutraliteit heeft ABN AMRO zich een duidelijk doel gesteld. “Voor ons is dat Missie 2030. Hiermee zetten we vol in op verduurzaming van woningen en bedrijfsruimte waarvoor we leningen hebben verstrekt. We willen deze in 2030 naar gemiddeld energielabel A hebben gebracht. Daarnaast willen we in 2020 minimaal 100 circulaire deals sluiten, 1 miljoen ton CO2-reductie bereiken en 1 miljard euro investeren in bedrijfsmiddelen die bijdragen aan de circulaire economie. Door circulaire verdienmodellen toe te passen en te faciliteren, willen we nog meer bijdragen aan een toekomstbestendige samenleving”, vertelt Van Heel.

Samenwerking
De bank experimenteert zelf en samen met co-creators door samenwerking te zoeken met partijen die verduurzaming en de circulaire gedachte centraal stellen. Dit nieuwe eco-netwerk in de circulaire economie kom je tegen onder de naam Urban Mining Collective. Binnen dit collectief wordt een lineair verdienmodel omgezet in circulaire economie. Sloopafval bestaat niet meer, het gaat om oogsten van circulaire input uit bestaande voorraad. Die input is de basis voor nieuwe, circulaire projecten. Van Heel: “Het elkaar ondersteunen in het benutten kansen, het koppelen van producten en netwerken, dat versnelt en versterkt.”

De circulaire economie is een maatschappijbrede ontwikkeling, die al flink op gang is, maar waar volgens Van Heel nog grote stappen zijn te zetten. “Er is veel focus op energie en grondstoffen. Veel bedrijven zijn nu al meer circulair dan een paar jaar geleden. Het gaat er nu ook niet om dat je direct 100% circulair bent, maar wel dat je erover nadenkt, de kansen ziet en pakt. Dat is de route naar de toekomst. En die is dichterbij dan we denken!” Lees hier meer over materialenpaspoorten.

Dit artikel is een bewerking van een eerder verschenen COBOUW, thema: Bouw in 2040

Bezoek ABN AMRO op Building Holland 2018. Registreer hier voor gratis toegang


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven