Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

PLUSLEVEN, Gezond en Comfortabel

PLUSLEVEN, Gezond en Comfortabel

De maatschappij verandert door demografische ontwikkelingen als vergrijzing en krimp, maar ook door nieuwe manieren van leven en de veranderende zorgvraag. Daarnaast stellen het milieu, afnemende brandstofvoorraden en grondstoftekorten, ICT , smart industrie en circulaire economie ons voor nieuwe uitdagingen ten aanzien van bouwsystemen en bouwmethoden.

Vanaf 2050 moet de gebouwde omgeving in Nederland energieneutraal zijn. Dit heeft dus betrekking op alle (bestaande) huizen. Deze maatschappelijke transitie kan niet meer ingevuld worden met de gangbare bouw-, en installatietechnieken, processen, contractvormen en investerings- en exploitatiemodellen.
De hiervoor noodzakelijke transitie vergt doorbraakinnovaties, onderscheidend vermogen, ondernemerschap en andere vormen van samenwerking.

Visie
Vanuit een nieuwe start-up 4YEF (Four Your Energy Freedom) wordt momenteel gewerkt aan de energie voorziening van de toekomst. Duurzame energie, gratis en toegankelijk voor iedereen. Gezond en comfortabel wonen zonder energierekening als de nieuwe standaard voor elke huiseigenaar.
Woningen wisselen daarbij digitale pakketjes duurzame energie uit, een digitale energiemarkt dus. Zo hebben huiseigenaren optimaal rendement van hun woning en coöperaties kunnen zonder administratieve rompslomp hun woningen op de energiemarkt aansluiten en besturen. Dat is het Plusleven; toekomstbestendig, circulair, smart, energieleverend en met een gezond binnenklimaat.

Het Plusleven wordt gerealiseerd in POM-embedded woningen; Plus-Op-de-Meter. Dit zijn Smart Facility-huizen die energie leveren én opslaan zodat er altijd genoeg energie is voor gebruik en verkoop. Zo ontstaat een positief rendement voor huiseigenaren en is duurzame energie toegankelijk voor iedereen.

Het Plusleven is het antwoord op het energietransitievraagstuk en het resultaat van een samenwerking van een branche overschrijdende netwerkorganisatie. Het wordt gelanceerd op de Building Hollland 2018. Smart Facility vergroot de impact van duurzaamheid in wonen en verhoogt het rendement ervan. Maar dit is slechts de eerste stap. Met vooruitstrevende technologie creëren we een totaaloplossing voor wonen voor elke doelgroep; Smart Home waarin gezond en comfortabel wonen verdergaat dan duurzame, gratis energie. Het beslaat het volledige palet van leven en wonen.

Werkwijze
Om de nieuwe visie breed toegankelijk te kunnen toepassen is een nieuwe werkwijze ontwikkeld. Een werkwijze voor het slimmer, beter en sneller ontwikkelen en realiseren van vastgoed, de UN-Plugged formule.

De UN-Plugged formule is een werkwijze gebaseerd op circulaire economie, ontkoppeld bouwen, en het toepassen van de Active House principes. De werkwijze zorgt voor procesoptimalisatie en branche overschrijdende integrale samenwerking met als resultaat integraal ontwerpen en slim industrieel bouwen op basis van circulaire economie. Van ‘volgtijdelijk individueel werken’ naar ‘integraal samenwerken’.

Unplugged formule

Ontwerpvisie
De ontwerpvisie is gebaseerd op de UN-Plugged formule en de Trias Energetica 4.0. Kern is dat het gehele vastgoedproces circulair en smart dynamisch integraal wordt ontworpen en georganiseerd, gebaseerd op de meest actuele inzichten op gebied van ICT, bouw-, installatie-, energietechniek, ecologie, industrialisatie,- en financieringsmogelijkheden.

De Trias Energetica 4.0 gaat uit van besparen naar genieten, van voorkom energie gebruik naar wek zoveel mogelijk energie op, van duurzaamheid naar circulair en smart.

1. Zoveel mogelijk duurzaam energie opwekken;
2. Infrastructuur en installaties smart en ICT gestuurd;
3. Duurzame relevantie.

Plusleven

Een Plusleven woning is duurzaam, met toepassing van data en geïntegreerde technologieën, gericht op kwaliteit van leven. Plusleven is de NOM en de BENG-criteria al voorbij. Wij denken in Plus Op de Meter (POM Methodiek). Wij doen wat nodig is voor de toekomst en plaatsen het belang van het gebruik van de woning, als onderdeel van een smart city, boven ‘bezit’!

Stap 1
Woning ontwerpen vanuit visie van Active House. Uitgangspunten: binnenklimaat, comfort en energie zijn in balans. Hiermee staat gezondheid en comfort van de bewoners centraal.

Stap 2
Het Plusdak:

  • Esthetische industriële PV modules die ook voorzien in natuurlijke ventilatie onder de zonnecellen (Stafier);
  • constructieve lichte en isolerende industriële bouwsystemen (Kingspan);
  • energiezuinige luchtwarmtepomp met hoog rendement in combinatie met flinke boiler (Dutch Heatpump Solutions);
  • dakvenster dat automatisch opent als extra ventilatie nodig is (Velux).

Stap 3

  • slim gebalanceerd CO2 gestuurd ventilatiesysteem met warmteterugwinning (Zehnder);
  • klimaatvloeren voor optimale massabalans met integratie van distributiesystemen waardoor de vloeren fungeren als een natuurlijke accu (VBI);
  • centraal stofzuigsysteem, 100% hygiënisch voor langer vitaal blijven wonen (Stafier).

Stap 4
Schil van de woning goed isoleren: de gevels inclusief luchtdicht bouwen.

Stap 5
Slimme technologie integreren: dit maakt de woning futureproof, energieleverend en smart grid ready. Opgewekte stroom door de zonnepanelen wordt opgeslagen in een accu in de woning (4YEF Smart Facility).

Op 17 en 19 april vertelt Yvonne van der Hulst, directeur Bouwbedrijf Van der Hulst, op podium Link meer over Plus leven:
https://www.buildingholland.nl/programma#8623
https://www.buildingholland.nl/programma#8635

Bezoek Bouwbedrijf Van der Hulst én de presentaties van Yvonne op Building Holland. Registreer hier voor gratis toegang.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven