Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

De vraag naar een Chief Resource Officer

De vraag naar een Chief Resource Officer

De vraag naar een Chief Resource Officer

We moeten ‘real time’, ‘open’ en intersectorale data verzamelen, analyseren en publiceren. Daarnaast stel ik voor dat iedere gemeente een ‘Chief Resources Officer’ aanstelt als bronnenbaas voor haar slimme voorraadstad!

Er ligt de komende twee decennia een enorme opgave op het bordje van de bouw- Installatie en vastgoedsector. Denk alleen al aan het oplossen van het energievraagstuk van de gebouwde omgeving of de mogelijke problemen die ontstaan door grondstoffen schaarste. Daar komt dan nog bij dat ontwerpers, engineers en bouwers nog steeds grote moeite hebben om de waarde van duurzaam gezond wonen en werken ook echt in de praktijk waar te maken. Dat moet beter. Al een aantal jaren is daarom het motto van Building Holland (Re) Building the Future. Het bouwen van een nieuwe toekomst in samenwerking met innovatieve partners die zoeken naar maximale waarde voor eigenaren en gebruikers van vastgoed.

Sinds de eerste industriële revolutie is de welvaart in de westerse wereld exponentieel toegenomen. Een welvaart die zich vooral kenmerkte door bezit. We bouwen huizen, zetten ze vol met spullen, gebruiken ze, en we danken al die spullen net zo makkelijk weer af. Hetzelfde geldt voor gebouwen: voor de crisis zijn enorme kantoorkolossen gebouwd, waarvan er nog veel leeg staan, of die alweer zijn afgebroken. De bouwstenen voor al die gebouwen en spullen halen we uit de grond en gooien we na gebruik weer weg. Dat moet anders, vooral als je je bedenkt dat de bouwsector verantwoordelijk is voor 40% van het afval in Nederland. En het kan anders. We moeten waarde toe voegen aan wat we gebruiken en stoppen met het maken van spullen en bouwen van gebouwen om ze vervolgens waardeloos te maken. Talloze technische innovaties en nieuwe verdienmodellen (waarbij de focus op gebruik ligt in plaats van op bezit) helpen ons daarbij.

Wat betekent dit concreet?

Dat we gebouwen niet langer afbreken, maar uit elkaar schroeven en de onderdelen gebruiken om elders weer in elkaar te schroeven. Een gebouw kan zo ook meegroeien (of krimpen) met economische fluctuaties. Gebruikte producten en materialen upcyclen we tot nieuwe producten of materialen. We kijken bovendien anders naar bezit: we kopen niet langer een wasmachine, maar wasbeurten of licht in plaats van armaturen. We moeten in een hogere versnelling. Dat vereist een totale omslag in ons denken en handelen waarbij we met elkaar de stip op de horizon van de circulaire samenleving verder binnen handbereik brengen. Daarmee zetten we een beweging in gang van nationaal belang die de circulaire samenleving als einddoel heeft. Building Holland ondersteund de ontwikkeling naar een circulaire economie en draagt graag bij om het gedachtegoed verder uit te dragen. Dat doen we onder andere door onze achterban te informeren en te enthousiasmeren om met circulariteit aan de slag te gaan.

Waarom Building Holland?                                                                                                                                                             

Building Holland is in staat verbinding te leggen tussen de innovators, het podium bieden aan de koplopers en het platform zijn voor de snelle volgers. Innovaties tot stand brengen is namelijk de eerste stap. Innovatie vraagt om het innemen van andere rollen door bestaande partijen. Hierbij is langdurige verbinding met netwerkpartners van groot belang. Ook het delen van een gezamenlijke toekomstvisie is daarbij essentieel. Building Holland is daarbij faciliterend. Zij is hét kennis en netwerkevent dat als geen ander weet welke vraagstukken er leven in de sector. Zij verbindt partijen om te komen tot innovatieve concepten en samenwerkingsvormen.

Europese hotspot                                                                                                                                                        

Inmiddels begint Building Holland uit te groeien tot Europese hotspot voor de bouw- Installatie en vastgoedsector. Nederland is internationaal koploper op het gebied van duurzaam en innovatief bouwen en daar mogen we trots op zijn! De sector begint steeds meer grensoverschrijdend te werken en Building Holland ondersteunt dat. In 2019 bouwt Building Holland het internationale karakter verder uit zodat alle partijen met internationale ambities tijdens hét driedaagse innovatie event ook hun toekomstige internationale business partners kunnen ontmoeten.

Voor wie is Building Holland interessant?                                                                                                                 

Building Holland brengt alle schakels in de keten samen voor kennisdeling, conceptontwikkeling en samenwerking: architecten, adviseurs, woningcorporaties, ontwikkelaars, overheid, beleggers, installateurs, ingenieurs, aannemers en toeleveranciers.

Building Holland zal de komende jaren haar activiteiten blijven richten op het versterken van alle bewegingen die innovatie stimuleren. Building Holland vormt daarbij enerzijds het podium voor succesvolle marktintroducties en is anderzijds de plek waar de toekomst van de bouw- Installatie en vastgoedsector een gezicht krijgt. De plek waar voor bezoekers de puzzelstukjes in elkaar vallen met een zichtbaar handelingsperspectief. Het resultaat is een toonaangevend netwerk van participanten en bezoekers waarmee u waardevolle lange termijn business kunt creëren!

Graag tot ziens op Building Holland 2019!

Richard Klein

Building Holland


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven