Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Energieverdienmodel, win-win situatie voor alle VVE-stakeholders.

Energieverdienmodel, win-win situatie voor alle VVE-stakeholders.

Energieverdienmodel, win-win situatie voor alle VVE-stakeholders.                  

125.000 Vve,s en appartement eigenaren zijn verantwoordelijk voor 32% van de totale energiegebruik in Nederland. 50% van deze  Vve,s,  is een slapende Vve. Wat impliceert, dat zij niet vallen onder bewind van een Vve-beheerder. De Vve-leden van slapende Vve,s zijn zelf  verantwoordelijk voor het renoveren naar energie nul op de meter en vaak totaal inactief.

De belangrijkste stakeholders, die komen kijken bij energie nul renoveren van de Vve,s zijn de Vve-financiers, Vve-beheerder en Vve-leden. Voor alle stakeholders is het energie nul renoveren op dit moment niet aantrekkelijk genoeg. Er zijn nog te veel belemmeringen niet opgelost voor de Vve-stakeholders. Ondanks dat de Rijksoverheid veel stimulerende subsidies en fondsen biedt aan Vve,s is er nauwelijks een dwingende wetgeving voor het behalen van het Nieuwe energie akkoord. Zodoende heeft de energietransitie van Vve,s, nog niet een echte impuls gekregen.

Het energieverdienmodel kan een aantrekkelijke win-win situatie creëren voor alle Vve-stakeholders. Hierdoor zou de energietransitie een nieuwe impuls kunnen krijgen, die een waardevolle bijdrage kan leveren in de vermindering van de totale C0 2 uitstoot van Vve,s.

De grootste belemmering voor Vve-stakeholders  is dat energie nul renoveren = Kostenpost.

 

Vve-leden.

Voor de Vve–leden geeft het renoveren naar nul op de meter 1) Vaak te veel rompslomp en overlast.

2) De terugverdientijd is vaak te lang en maakt de investering onaantrekkelijk 3) Het is vaak lastig een lening te krijgen voor de energie besparende maatregelen. 4) Subsidies voor zonnepanelen zijn niet bereikbaar voor Vve,s, gezien deze niet valt onder wetgeving particulieren. 5) Hierdoor is ook de btw op zonnepanelen niet aftrekbaar voor Vve,s, zoals wel bij particulieren. 6) De Vve –leden van de in totaal 50%  slapende Vve,s, beschikken vaak over te weinig financiële,- en organisatorische middelen en technische knowhow om naar nul op de meter te renoveren. 7) Er bestaat nog niet een echte aanpak, wet, oplossing  of organisatie model voor slapende Vve,s.

Vve-beheerder.

De Vve-beheerder is sinds 1 juli 2007 bij de Wet Verbetering functioneren Vve,s , verplicht een reservefonds te hebben voor groot toekomstig onderhoud. Gebaseerd op een jaarlijkse reservering van 0,5 % van de herbouwwaarde van het complex. Echter de budget reservering dekt vaak niet eens, de benodigde MJOP kosten. Laat staan dat de Vve-beheerder genoeg reserves in zijn fonds heeft, voor het renoveren naar nul op de meter. Dus ook de Vve-beheerder is afhankelijk van financiering.

Vve-Financiers.

Huidige Vve-financiers zijn banken, participatie maatschappijen en fondsen. Voor financiers genereren de energie nul renovatie projecten, te weinig rentabiliteit. Daarom zijn deze projecten te weinig aantrekkelijk voor financiers. Om die rede is het vaak moeilijk voor een Vve,s om financiering te krijgen. Hierdoor is de herfinanciering van de exploitatie van grootschalige Vve-projecten nog niet opgelost. De financierings- mogelijkheden dienen te worden vergroot voor alle Vve-stakeholders.

Om de financiële mogelijkheden voor alle Vve-stakeholders te vergroten voor Vve,s , heeft www.buildingtrend.com een energieverdienmodel ontwikkeld. Het energieverdienmodel bestaat uit een combinatie van optoppen en renovatie en maakt het nieuwe energie akkoord makkelijk financieel haalbaar voor Vve,s. Door de winst uit verkoop van de nieuwe nul op de meter woningen, wordt een groot gedeelte van het renoveren naar nul op de meter kosten afgedekt van de bestaande woningen. Door de hoge rentabiliteit van het energieverdienmodel, wordt ook de terug verdien tijd extreem kort en maakt investeren voor alle Vve-stakeholders aantrekkelijk.

Opbrengsten nieuwe woning – kosten nieuwe woning = extra budget energie nul renoveren.

Het energieverdienmodel genereert in elke situatie een andere uitkomst van de investeringssom. De uitkomsten zijn afhankelijk van de volgende factoren; De locatie vastgoed waarde en bijbehorende verkoopwaarde, het gewenste energie resultaat en het aantal te renoveren verdiepingen bestaande bouw. Zelfs resultaten als break-even de kosten, zijn mogelijk met het energieverdienmodel.

Het energieverdienmodel laat zich uitstekend lenen voor rijtjes, flats en portiek woningen met platte daken. Woningtypen die veel voorkomen onder Vve,s. Het energieverdienmodel geeft ruimte aan meerdere ontwikkel scenario,s voor de Vve-leden.. Zo kunnen er appartementen of maissonetes ter bate van woninguitbreidings- wensen worden gecreëerd. Belangrijk is de toestemming van de meerderheid van de Vve-leden, om op hun dak nieuwe energie nul woningen te bouwen. Daarom is het van essentieel belang dat de Vve-beheerder en financier, het gehele energieverdienmodel als een kant,- en klaar afneembaar pakket aanbieden. Zodat de Vve-leden zo min mogelijk wordt belast met het ontwikkel,- en bouwproces. De nieuwe coördinerende rol van de Vve-beheerder tussen de Vve-leden en Vve-financiers, is hierin van essentieel belang.

Een voorbeeld van een kant,- en klaar bouwpakket wordt geboden door www.zeroready.com. Direct passief bouwen met een lichtgewicht HBS-constructie van een energie label A+++ . De HBS-constructie wordt geleverd, inclusief kozijnen met triple glas. De ruwbouw tijd is extreem kort, van een dag per opbouw. De standaardisatie van het proces, kan inefficiëntie wegnemen en de transactie kosten verlagen. Op basis bovenstaande criteria ontstaat er door het energieverdienmodel een unieke win-win situatie voor alle Vve-stakeholders. 

Vve-leden.

Het energieverdienmodel creëert de volgende win-win situatie voor de Vve-leden. 1) Het levert een directe besparing op de energie,- en toekomstige onderhoudskosten. Wat de de totale Vve,-kosten en woonlasten verlaagd, tegen meer wooncomfort. 2) De woningen worden in waarde vermeerderd, door de renovatie en het upgraden naar nul op de meter. 3) Het energieverdienmodel biedt een extreem korte terugverdientijd, tegen een aantrekkelijke investeringssom.4) De Vve-bewoner wordt totaal ontzorgd door het kant,- en klaar bouwpakket, wat de Vve-beheerder en financier aanbieden.

Vve-beheerder.

Het energieverdienmodel creëert de volgende win-win situatie voor de Vve-beheerder. 1) Er wordt door rentabiliteit van het energieverdienmodel, extra budget gecreëerd om de woningen naar energie nul te renoveren. 2)  Hierdoor hoeft de Vve-beheerder minder aanspraak te doen op het budget van de reservefondsen van de Vve-leden. 3) De woningen zijn voor minimaal 15 jaar tot maximaal 30 jaar onderhoudsvrij. 4) Door de hoge rentabiliteit van het energieverdienmodel, kan de Vve-beheerder makkelijker financiers vinden.5) De nieuwe coördinerende rol van de Vve-beheerder tussen de Vve-leden en Vve-financiers heeft als bijkomend voordeel, dat de Vve-beheerder hiervoor extra service kosten in rekening kan brengen.

www.utrechtvvebeheer.nl is de eerste vooruitstrevende Vve-beheerder in Nederland , die in samenwerking met www.energieverdienmodellen.nl een Vve-pilot gaat uitvoeren van het energieverdienmodel.

Vve- Financiers.

Het energieverdienmodel creëert de volgende win-win situatie voor de Vve-financiers. 1) Door de hoge rentabiliteit van het energieverdienmodel wordt herfinanciering in Vve,s  aantrekkelijk gemaakt. 2) Tevens is het energieverdienmodel niet alleen aantrekkelijk voor de huidige financiers, maar ook aantrekkelijk voor commerciëlere financiers , zoals ontwikkelende bouwers. 3) Door het energieverdienmodel worden de totale financiering mogelijkheden vergroot voor alle Vve-stakeholders. 4) Bijkomend voordeel voor de Vve-financier is de ontwikkeling van nieuwe nul op de meter woningen, zonder grondkosten. Hierdoor wordt veel op de totaal benodigde investeringssom bespaart.

De Rijksoverheid biedt de ISDE en SEEH subsidie aan Vve,s , voor het renoveren naar nul op de meter. Zie www.rvo.nl. Rijksoverheid zou meer dwingende wetgeving voor Vve,s kunnen opstellen, ten aanzien bereiken doelstellingen Nieuwe energie akkoord. De Wet Verbetering functioneren van Vve,s  zou kunnen worden verbreed, door Vve-leden te verplichten extra budget te reserveren in hun fondsen voor het renoveren naar nul op de meter. Slapende Vve,s zouden kunnen worden verplicht, zich aan te sluiten bij coördineerde Vve-beheerders.  Er is op dit moment geen organisatie model, wet of aanpak om de slapende Vve,s te dwingen of te activeren om te renoveren naar nul op de meter. De Rijksoverheid zou de nieuwe coördinerende rol van de Vve-beheerder kunnen activeren met wetgeving en het tot beschikking stellen van middelen. Subsidies en btw-aftrek op zonnepanelen zouden ook voor Vve,s toegangelijk moeten worden gemaakt. Zoals de wetgeving voor particulieren dat doet. Gemeente die zijn aangesloten bij het www.svn.nl, bieden nu energie besparing leningen aan tegen een zeer aantrekkelijke rente. Deze leenpakketten zouden ook geschikt kunnen worden gemaakt, voor het financieren en uitvoeren van het energieverdienmodel voor Vve,s. De Rijksoverheid moet zich beseffen, dat zonder een oplossing voorde belemmeringen van de Vve-stakeholders, die energietransitie van Vve niet op gang zal komen. Ondanks alle beschikbare Vve-fondsen en Vve-subsidies.

De wet op ruimtelijk ordening zou meer optop zones kunnen benoemen in de steden en de regels voor het ontheffings- procedure kunnen versoepelen. Voor sommige locatie,s is een ontheffing procedure nodig op het bestemmingsplan , om een extra woonlaag te mogen realiseren.

Het energieverdienmodel moet per locatie, altijd worden getoetst op de haalbaarheid binnen het bestemmingsplan, constructieve,-, financiële,- , en sociale haalbaarheid van de bewoners. Heeft u Vve of Vve-beheerder vragen of interesse in het doen van een project-pilot met dit energieverdienmodel. Neem dan contact op met Ir.Heidi.C.M. van der Wardt MBA per mail info@energieverdienmodellen.nl.

Copyright 2018 : Tekst en plaatjes  Buildingtrend – Heidi van der Wardt.

Bron feiten en cijfers : www.vvebelang.nl.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven