Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

VBI pleit bij stakeholders voor beoordeling duurzaamheid op procesniveau

VBI pleit bij stakeholders voor beoordeling duurzaamheid op procesniveau

‘De verduurzaming van de betonindustrie dreigt tot stilstand te komen’, stelt VBI. Als oorzaak hiervan wijst de fabrikant van prefab kanaalplaatvloeren op de schaarste en de onregelmatige beschikbaarheid van de benodigde secundaire en CO2-arme grondstoffen. ‘Daardoor kunnen we op jaarbasis wel een gemiddeld niveau van duurzaamheid garanderen, maar niet per specifiek project’, zeggen VBI-collega’s Dennis Duffels, hoofd verkoop en marketing, en Thies van der Wal, manager voor duurzaamheid en MVO. ‘Wanneer opdrachtgevers, toezichthouders en certificerende organisaties duurzame prestaties per project blijven eisen, nadert het moment dat we daar eenvoudigweg niet aan kunnen voldoen. Dat zou een doodlopende weg betekenen voor onze gemeenschappelijke duurzaamheidsambities. Wij pleiten daarom voor een beoordeling van duurzaamheid op proces- in plaats van projectniveau. Dat gesprek moeten we nu branchebreed aangaan.’ Een eerste overleg met stakeholders vond recent al plaats. Onder de deelnemende partijen organisaties KIWA, adviesbureau C2N, bouwbedrijf Van Wijnen, Dutch Green Building Council, adviesbureau TRAJECT, LBP|Sight, woningcorporatie Wonion, Concrete Sustainability Council en SGS INTRON Certificatie.

Van der Wal: ‘Tot nu toe voldoen we bij de uitvoering van duurzame projecten altijd aan de gestelde eisen ten aanzien van het percentage secundaire grondstoffen, zoals betongranulaat en vliegas, maar die materialen moeten we dan ook als het ware bij elkaar schrapen. Afgezien daarvan moeten we ook telkens ons fabricageproces afstemmen op de productie van die ene partij vloeren met dat specifieke mengsel. Het resultaat is duurzaamheidswinst voor de betreffende projecten, maar afgezet tegen onze totale jaarlijkse vloerenproductie is die winst maar heel bescheiden. Wanneer we in plaats daarvan het hele jaar door gebruik zouden maken van de beschikbare secundaire grondstoffen, verhogen we de duurzaamheid van onze totale productie, en kunnen we die samen met de markt ook steeds verder verhogen. We geven dan weliswaar niet langer duurzaamheidsgaranties op projectniveau, maar wel op procesniveau.’


Door de accountant goedgekeurde grondstoffenbalans

Op dit moment geeft VBI al offertes af die gebaseerd zijn op een ‘GreenScore certificaat’, dat garandeert dat het in dat certificaat genoemde projectvolume ‘exclusief wordt gereserveerd in het contingent van het totale jaarlijkse volume aan secundaire grondstoffen dat het bedrijf verwerkt’. Van der Wal: ‘We hebben het dus niet over grondstoffen die heel ergens anders worden hergebruikt en waarvan wij de rechten hebben gekocht. Nee, het gaat uitsluitend om de secundaire grondstoffen die wij toepassen in ons eigen productieproces. De accountant gaat ons daarop controleren. In ons jaarverslag over 2018 willen we dus voor het eerst niet alleen een goedgekeurde financiële balans tonen, maar ook een grondstoffenbalans. Overigens doet een van onze leveranciers nu al zoiets. Zij vervangen fossiele grondstoffen door hernieuwbare grondstoffen en wijzen dat rekenkundig toe aan het eindproduct. Afhankelijk van de wensen van de klant varieert dit aandeel van 25 tot 100 procent, wat in een TÜV-certificaat wordt vastgelegd.’


Branchebreed gesprek Op dinsdag 4 september jl. voerde VBI over dit alles een eerste ‘stakeholderoverleg’. Een team VBI’ers ontving een tiental belangrijke spelers uit de markt op het hoofdkantoor in Huissen, variërend van organisaties op het gebied van bouwadvies, kwaliteitsborging, duurzame initiatieven en/of certificering tot een aannemersbedrijf en een woningcorporatie (zie kader). Onder leiding van Rob van Tilburg, van het Utrechtse duurzaamheidsadviesbureau Sustainalize, sprak dit gezelschap over de mogelijkheden van duurzaamheidsgaranties op procesniveau. Van der Wal blikt er tevreden op terug: ‘Al die uiteenlopende professionals beseffen dat het uiteindelijk niet gaat om het realiseren van wat duurzame projecten hier en daar, maar om een duurzaam effect op de totale betonindustrie. En dat betekent, zoals Jan Klapwijk van KIWA stelde, dat “de certificering zich aan moet passen aan de praktijk, en niet andersom”; dat is mij natuurlijk uit het hart gegrepen.’

Duffels: ‘Wij zien dit overleg als een belangrijke eerste stap, en als het begin van een gesprek dat we branchebreed willen voeren. Tenslotte hebben we als sector op 10 juli van dit jaar het Betonakkoord gesloten. VBI wil het voortouw nemen in de praktische uitvoering daarvan.’


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven