Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

KYP Flow

KYP Flow

Ieder project is identiek. Zeg dit en je hebt de gemiddelde projectmanager op je nek. Maar als je procesmatig naar een project kijkt, zij wij ervan overtuigd dat een bouwproces voor minimaal 90% identiek is. Daarom hebben KYP en VORM de handen in ineen geslagen en het stappenkaartensysteem van VORM gedigitaliseerd tot KYP Flow.

KYP Flow is gebaseerd op drie thema’s: Vorm, Focus en Feedback. Vorm zit op bedrijfsniveau, focus op projectniveau en feedback op persoonsniveau. We lichten dit graag toe.

Een bedrijf ‘vormt’ haar processen binnen KYP Flow tot gestandaardiseerd proces. Zo voert een ontwikkelaar altijd een gebiedsanalyse en risicoanalyse uit. Worden er altijd stichtingskosten opgesteld en maakt men altijd een bouwkosten raming. Als dit in ieder project voorkomt, dan zou je het iedere keer beter kunnen doen. In plaats daarvan wordt nu vaak het wiel opnieuw uitgevonden.

Het bedrijf heeft haar proces gedefinieerd in KYP Flow. Nu zijn projectteams in de mogelijkheid om het gestandaardiseerde proces met elkaar in te plannen, zodat eenieder weet wat, wanneer en hoe er iets moet gebeuren. De projectdeelnemers zien in de KYP Flow app overzichtelijk al hun taken onder elkaar met de relevantie informatie en hoeveel tijd ze eraan kwijt mogen zijn. Hierdoor kan de gebruiker focussen op vandaag en op de taken die nu belangrijk zijn.

Het is belangrijk om de standaard continue te verbeteren. Dit brengt ons meteen bij het derde punt, feedback. Wanneer een taak is afgerond krijgt de deelnemer de mogelijkheid om feedback te geven over de taak, hoe de taak is uitgevoerd en hoeveel uur er over is gedaan. Op deze manier zorg je er met elkaar voor dat de standaard steeds beter wordt. Feedback is de basis voor een lerende organisatie.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Inzet van slimme technologie, nieuwe producten en nieuwe werkwijzen zijn de antwoorden op faalkosten. KYP Flow betreft een slimme technologie die binnen organisaties nieuwe werkwijzen stimuleert. Door het toepassen van KYP Flow zijn organisaties in staat om hun productiviteit sterk te verhogen, waardoor er meer tijd is voor innovaties. Daarnaast zien wij dat pas afgestudeerden en nieuwe medewerkers door middel van KYP Flow vele malen sneller in staat zijn om zelfstandig projecten op te pakken.

Ook blijkt dat organisaties door het gebruik van KYP Flow hun faalkosten reduceren. De bouwsector kampt wereldwijd met de uitdaging dat verbeteringen op project A niet bekend zijn bij project B. Door het gebruik van KYP Flow is dat verleden tijd, omdat iedereen altijd de meest recente (en best mogelijke) informatie tot zich krijgt om een taak te voltooien. Tot slot leidt KYP Flow tot geen papierverspilling meer door honderden papieren stappenkaarten, lean planningen en flipovers.

94

Bij integrale toepassing van KYP Flow, is verlaging van faalkosten van 10-15% mogelijk waardoor woningen betaalbaarder worden. Uit onderzoek blijkt dat de schattingen van faalkosten uiteen lopen, maar zijn allemaal hoog. Adviesbureau BouwKennis heeft het over 11 procent van de totale omzet aan faalkosten, uit onderzoek van Nyenrode blijkt 20 procent van de opdrachtsom, McKinsey heeft het over 30 procent bij grote projecten.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

KYP Flow is een webbased programma samen met een app. Opschalen van het product is heel goed mogelijk en zijn we door de toepassing van de nieuwste technologie op voorbereid.

KYP Flow hanteert een pay-per-use principe, waardoor het ook nog steeds betaalbaar is bij minder intensief gebruik. De prijs is nu gebaseerd op 3 onderdelen: (1) aantal medewerkers, (2) aantal standaardprocessen en (3) aantal projecten.

Wat betreft het marktsegment focust KYP Flow zicht op alle procesorganisaties, organisaties die werken met standaardprocessen. Dit is dus niet branche specifiek en breder dan de bouwsector. Binnen 4 maanden na introductie zijn ruim 30 klanten KYP Flow aan het toepassen in hun organisaties. KYP Flow is direct toepasbaar binnen organisaties omdat het zeer intuïtief werkt. Het programma is vanuit de praktijk ontwikkeld, waardoor gebruikersfeedback tijdens het ontwikkelen direct is doorgevoerd.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Gelukkig wordt er steeds meer gedigitaliseerd binnen de bouwsector. Helaas liggen in veel organisaties nog steeds de dikke iso9001 handboeken, flowcharts en andere uitgeschreven processen, te verstoffen in de boekenkast. Zonde, maar begrijpelijk, dat deze grote pakken papier niet worden aangeraakt. KYP Flow helpt en brengt de processen weer naar de mensen in de organisatie. Er wordt participatie van de medewerkers verlangt en ze worden weer betrokken bij het proces en de optimalisatie hiervan.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Binnen 4 maanden hebben meer dan 30 klanten KYP Flow in gebruik. Steeds meer organisaties vragen ons uit zichzelf of wij een oplossing hebben voor standaard processen. Ja, is dan het antwoord. De timing in de markt is perfect, er is behoefte aan een sneller en beter product. 3 jaar geleden was de bouwsector nog niet toe aan het standaardiseren van hun processen. VORM liep daarin voorop en motiveert anderen om hetzelfde te doen.

KYP Flow zal er indirect voor kunnen zorgen dat het eindproduct goedkoper wordt met meer klantwaarde. De reden is omdat men niet steeds opnieuw het wiel uitvindt, maar direct gebruik maakt van de meest recente en kwalitatief beste informatie. De productiviteit zal toenemen en de focus komt te liggen op de unieke aspecten van een project in plaats van op standaard taken.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven