Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Packhunt.io

Packhunt.io

Packhunt.io is een radicaal nieuw software platform waarmee product, project en proces innovaties middels Digital Twins gedaan kunnen worden in verschillende sectoren, waaronder bouw en vastgoed. Door middel van de volgende generatie parametrische technologie en No Code (visueel programmeren) wordt het zelf toepassen van geavanceerde technologie een gemeengoed en toegankelijk voor iedereen: zowel grote als kleine bedrijven.

De technologie onder de motorkap maakt een zelfde stap als in het jaar 2000 zoeken via Altavista naar zoeken via Google maakte: van een beperkte database met teleurstellende zoekresultaten (Altavista) naar het gebruik van distributed computing (meerdere machines) en Big Data waar superieure zoekresultaten (Google) uitkwamen.

Packhunt.io brengt Digital Twins en parametrisch ontwerp naar de webbrowser en kan de Digital Twins aan die nodig zijn in de toekomst van innovatieve oplossingen.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Packhunt.io wordt in steeds meer verschillende industrieen toegepast om zowel bestaande concepten geavanceerder en toegankelijker te maken alsmede compleet nieuwe business modellen en producten te realiseren. Packhunt.io biedt bedrijven de mogelijkheid om digitaal te transformeren zonder enorme investeringen in programmeurs en software ontwikkelteams, zodat deze bedrijven kunnen doen waar ze goed in zijn: hun eigen markt bedienen en hun eigen kennis toepassen in hun markt.

Een voorbeeld van de impact die Packhunt.io heeft op de maatschappij is de samenwerking met het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek. Packhunt.io wordt hier toegepast als een Digital Twin platform waarmee huizen met funderingsproblemen worden gemonitord via Internet of Things (IoT) sensoren en het LoRa netwerk om te zien of ze funderingsherstel nodig hebben. Als een huis funderingsherstel nodig heeft dan is hiermee een enorme investering gemoeid (50 tot 100.000 euro). Dit is een groot probleem voor woningcorporaties in West Nederland welke portfolios vol met dergelijke woningen hebben. Middels de Code Oranje benadering, waar Packhunt.io de technologie achter is, kan de investeringsbeslissing voor deze woningen worden uitgesteld zodat eigenaren en corporaties de middelen bijeen kunnen sparen.

102

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Packhunt.io brengt geavanceerde technologie naar iedereen aangezien het webbased is (dus alleen een browser nodig) en geen geavanceerde programmeer skills benodigd om oplossingen te creëren. Dit maakt het voor iedereen toegankelijk. Technologie zoals artificial intelligence, machine learning, virtual en augmented reality en IoT zijn daarom niet meer alleen voor grote bedrijven met diepe zakken weggelegd, maar elk bedrijf kan op kleine schaal zelf beginnen te innoveren.

Onze propositie is dat dit dezelfde impact zal hebben als cloud-technologie heeft gehad voor technologie start-ups: waar vroeger enkele tonnen nodig waren om een datacentrum te huren om een technologie bedrijf te starten kun je nu met een investering van 10 cent per uur beginnen om een server bij Amazon Web Services te huren. Dit maakt dat het voor iedereen veel toegankelijker is om een technologie bedrijf te starten. Packhunt.io zal hetzelfde effect hebben voor mensen en bedrijven met goede ideeën voor producten, projecten en nieuwe business modellen: er is nauwelijks investering in technologie meer nodig om dit van de grond te tillen.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

De technologie voor Packhunt.io is niet alleen toepasbaar in de bouw, maar toepasbaar in vele andere industrieën. Hierdoor is het voor White Lioness technologies, het bedrijf achter Packhunt.io, mogelijk om eenmalig te investeren in de technologie en deze tegen gemeengoed prijzen aan te bieden aan meerdere industrieën. Hierdoor vindt kruisbestuiving plaats tussen verschillende sectoren. Zo wordt bijvoorbeeld dezelfde soort technologie toegepast voor het 3D printen van perfect passende medische producten als het 3D printen van beton constructies via Packhunt.io.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Een voorbeeld waar Packhunt.io enorme impact kan hebben voor de maatschappij is het gebruik van ontwerp configuratoren om het bouwproces van huizen te versnellen, zeker gezien de huidige maatschappelijke vraag naar woningen. Met Packhunt.io is het mogelijk om de klant zelf achter een uitgebreide online configurator te zetten waarin zij zelf haar huis kan samenstellen en het complete productie- en bouwproces vervolgens door de software gegenereerd kan worden: compleet foutloos, want alle ontwerp- en productie kennis zit al in de Digital Twin ingebakken.

Dit wordt bijvoorbeeld toegepast bij aannemersbedrijf De Aanbouw Expert welke middels Packhunt.io aanbouwen aan bestaande en nieuwbouw leveren. Het complete ontwerp- en verkoopproces vindt plaats via Packhunt.io bij de klant thuis op de bank waarna alle offertes, planningen, materiaallijsten, bouwramingen, contracten, etc. compleet door het systeem gegenereerd worden. De Aanbouw Expert is zo succesvol in deze aanpak dat er nu een franchise-achtig business model is toegevoegd waarmee ze meerdere aannemers via dezelfde digitale techniek van opdrachten voorzien.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven