Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Self-Healing Concrete

Self-Healing Concrete

Green-Basilisk is een spin-off bedrijf van de TU Delft . Wij verkopen additieven voor beton, waardoor beton zelf herstellend wordt. Zelf-herstellend beton gaat tot 50 % langer mee, heeft geen onderhoud nodig en veroorzaakt daardoor minder overlast voor de omgeving (zoals files , afsluitingen van bruggen etc). Zelfherstellend beton vergroot de veiligheid van constructies (bruggen, tunnel, waterkeringen) doordat wapeningscorrosie niet of nauwelijks meer optreedt. Door het toepassen van zelf herstellend beton wordt de circulariteit van het beton vergroot. Basilsik is de enige in de wereld die de door haar ontwikkelde producten op de markt brengt. Wij zijn beschermd door 4 patenten (wereldwijd)

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Beton is by far het meest gebruikte bouwmateriaal ter wereld. Het is overal beschikbaar, makkelijk om mee te construeren en easy to apply. Er is echte ook een kanttekening. Beton (beter cement het bindmiddel van beton) veroorzaakt 7% van de wereldwijde CO2 productie. Daarnaast is de milieu belasting voor de fabrikage van beton (zand, grind, cement, staal en een hoop transport) groot,. Wereldwijd wordt 7,4 miljard m3 beton jaarlijks geconsumeerd. Basilsik Self Healing Concrete kan nu meerwaarde aan 740 miljoen m3 beton jaarlijks. Niet alleen een besparing op de CO2 productie, maar ook op grondstoffen en onderhoud. The total cost of ownership daalt met 30 - 40 %. .

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Momenteel vermarkten we ons product in een 15- tal landen. Opschalen gaat doordat we inmiddels een uitgebreid internationaal distributie netwerk hebben opgebouwd. Daarbij gaan we het produceren onder licentie niet uit de weg. In Japan en in Zuid-Korea zijn vergevorderde plannen (Azië is de grootste betonmarkt met 70 % van het totale volume). Opschalen kan ook doordat onze belangrijkste grondstoffen toeleverancier beschikt over een wereldwijd netwerk met oa een fabriek in Thailand.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Self-Healing Concrete is een game-changer. Niet enkel doordat we een duurzaamheidsprobleem oplossen, maar ook doordat we in de nabije toekomst (de eerste demonstrators worden in 2019 gebouwd) betonconstructies met minder wapening (staal met hoge LCA) kunnen maken én

61

betonconstructie die slanker zijn uitgevoerd (ca 4% ). Onze technologie wordt ook toegepast in de off-shore industrie voor het afsluiten van boorgaten in de bodem.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Momenteel is de klantwaarde; minder onderhoud, meer robuustheid en waterdichtheid. Maar ook minder overlast door geen onderhoud (denk aan files) .In de toekomst: langere levensduur . In de verre toekomst: hergebruik van een hoogwaardig beton (door dat er Healing Agent inzit). Door nieuwe ontwikkelingen: met minder bouwmateriaal, een kwalitatief betere constructie realiseren.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven