Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

The CADblanche framework

The CADblanche framework

CADblanche werkt met een zelf ontwikkeld framework waarmee het de engineering en configuratie van bouwconcepten voor klanten 100% kan automatiseren. Door gebruik te maken van parametrische bouwdelen kunnen ontelbaar veel mogelijke oplossingen gegenereerd worden. Vanuit de uniek gegenereerde digital twin (BIM for Production) kunnen daarna allerlei outputs automatisch gegenereerd worden. De invoer van wensen kan op elk device via een online configuratie interface. Dit opent de deuren voor een nieuw tijdperk waarbij ouderwetse processen vervloeien tot één proces. Niet meer sales, calculatie, engineering, planning, VO DO UO etc. Gewoon configureren en het model is productiegereed.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Op heel veel vlakken heeft CADblanche heel veel impact. De traditionele engineeringswijze komt te vervallen. We verankeren kennis van mensen in algoritmes die zorgen dat altijd de meest wenselijke oplossing wordt gegenereerd voor tot productie wordt overgegaan. Omdat de digital twin altijd een vaste en rijk gevulde data structuur heeft, kan deze data direct gekoppeld worden aan andere databases voor bijvoorbeeld calculatie, CO2 impact (voordat we besparen moet je eerst de referentie kunnen meten!), hoeveelheidslijsten, etc.

De kennis die CADblanche opdoet bij het inrichten van bouwconcepten kunnen we gebruiken om meerdere leveranciers te helpen om efficiënter te produceren. Iedereen maakt het immers net iets anders, maar het concept blijft vaak overeind. Er kunnen algemene bouwconcepten ingericht worden die iedereen kan bestellen maar het framework kan ook bedrijfsspecifiek worden ingericht.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Opschaalbaarheid is relatief eenvoudig. Als een bouwconcept eenmaal draait, kan een licentiehouder deze ongelimiteerd gebruiken. Het inrichten van een bouwconcept kost wel enige tijd en kunde (die wij met ons team bij CADblanche in huis hebben), maar daarna kan de kennis van het bouwconcept geoptimaliseerd worden op basis van de statistieken die ontzettend goed meetbaar zijn. Op die manier worden we allemaal slimmer.

113

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Zeer vernieuwend, al liep ik wel al jaren met het idee om dit framework op de markt te gaan zetten. Ik had in het verleden immers al een soort voorlopers geimplementeerd bij prefab leveranciers. We zien nu geen partij die hetzelfde doet. Wel via ouderwetse black-box oplossingen of juist meer in de parametric/generative design kant. Een volledig sluitend framework is echter voor de maakindustrie in de bouwsector aardig disruptive.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Een klant ontvangt van elk te produceren element een 3D Bouw Informatie Model voor de productie die altijd eenduidig met metadata is verrijkt. Alle productiedata kan gebruikt worden en uitwisseling met de klant gaat perfect en vooral direct zonder tussenkomst van personen (=foutkans). Wij komen dagelijks weer nieuwe mogelijkheden tegen. De klantwaarde is enorm op vele vlakken. Niet enkel wordt de engineering efficiënter. De data is ontzettend meetbaar, wat kansen geeft voor de toekomst.

Tevens kunnen vele communicatiemiddelen vervallen, directe machineaansturingen zijn bijvoorbeeld mogelijk. Een directe koppeling met het augmented reality platform AIR van ATOS is bijvoorbeeld mogelijk. We zien steeds meer mogelijkheden om partners in de maakindustrie aan te laten sluiten als mogelijke export modules.


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven