Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Ventilerende sandwichgevel

Ventilerende sandwichgevel

M.b.v.. gepatenteerde vacuümtechnologie produceren wij vol-vlak verlijmde sandwich elementen tot afmetingen van 13meter lang en 4 meter hoog. Vervolgens worden de elementen met minimaal materiaal toevoegingen in een geïndustrialiseerd proces voorzien van gevelafwerking en kozijnen. Eindresultaat is een vrijwel niet van traditionele gevel te onderscheiden eindproduct die gemaakt kan worden tegen substantieel lagere kosten, lagere faalkosten, beter beheersbare kwaliteit en maatvastheid. Daarnaast is het systeem substantieel goedkoper, lichter en dunner dan alternatieve pre-fab systemen als HSB en Staalskeletbouw. Dit maakt het de ideale oplossing voor de isolatieuitdaging waar we als Nederland voorstaan.

De 2e innovatie in de vormgeving van ons proces is dat wij file-to-factory in de praktijk brengen, d.w.z. dat we een scan van een bestaand gebouw met minimale engineeringsinspanning rechtstreeks converteren naar data en tekeningen waarmee we onze machines en mensen in de fabriek aansturen, alles volledig digitaal. De 3e grote innovatie en meest recente is dat we een WTW systeem inclusief kanalen (of beter gezegd we laten de kanalen weg, dit is ook weer gepatenteerd) integreren in onze gevelelementen. Dit zorgt voor besparingen in de kostprijs van een renovatie als ook een reductie in de overlast voor een bewoner.

Hoe impactvol is uw innovatie wanneer het daadwerkelijk komt tot opschaling? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Draagt het wezenlijk bij aan het oplossen van één of meerdere maatschappelijke thema’s? Lost het een probleem op voor gebruikers van de innovatie. Is de uitrolbare businesscase nu of in de toekomst circulair te maken. Draagt de innovatie bij aan goedkopere en betere bouwoplossingen (Initieel en/of TCO)?

Wij zijn al aan het opschalen en leverden afgelopen jaar voor zo\'n 500 NOM en NOM-ready renovaties gevel elementen. Gezien de sociale onrust die er is over de kosten die de energietransitie met zich meebrengt, is de impact van een betaalbaar alternatief systeem sociaal gezien gigantisch. De gevel is grotendeels circulair en tenminste recyclebaar. Er zijn daarnaast ontwikkelingen gaande om de niet circulaire onderdelen te vervangen voor circulaire delen. Naast het initiële KP voordeel is er ook een TCO voordeel in onze uitvoering met minerale steenstrips, gedurende 40 jaar is hier minimaal onderhoud nodig aan het gevelbeeld. Het basiselement is verder onderhoudsvrij.

Hoe makkelijk en op welke manier is uw innovatie op te schalen? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Is de businesscase realistisch en onderbouwd. Is de argumentatie rondom opschalingsperspectieven geloofwaardig. Is de innovatie onderdeel van of inpasbaar in grotere bouwdelen of klantproposities. Is de innovatie direct toepasbaar of moeten er institutionele kaders doorbroken worden. Is er voor de het opschalen een grote sociale acceptatie nodig en hoe complex is de actorencontext waarbinnen geschaald moet worden.

Praktijk bewijst dat het gelijk toepasbaar is. Wij zijn een belangrijke bouwsteen voor onderhoudsbedrijven en bouwbedrijven die geen eigen productie hebben, ook doordat we naast ons product veel processervices leveren die we inmiddels goed beheersen in de voor de klant moeilijk beheersbaar proces. Slechts een enkel bouwbedrijf heeft een serieuze eigen productie, waarvan een niet nader te noemen jurylid van deze challenge natuurlijk het mooiste voorbeeld is. Wat wel complex is voor de markt als geheel is het doorbreken van het energie label-denken van

175

woningbouwcorporaties. Er wordt, een uitzondering daar gelaten, gefocust op korte termijndoelstellingen (lees: behalen van labelstappen) die in veel gevallen het grotere belang "zo goedkoop mogelijk energieneutraal in 2050 ondermijnen". Gevolg is namelijk praktisch dat er veel zogeheten "regret" maatregelen worden genomen in de vorm van spouwmuurisolatie (impact is te beperkt), gevelrestauratie (is niet nodig indien isolatie voorziet in afwerking), kozijnen vervangen in niet of nauwelijks geïsoleerde gevels (moeten er bij buitenschil isolatie ook weer uit) en zonnepanelen op minimaal of niet geïsoleerde daken (moeten er alsnog weer af voor 2050). Voor hetzelfde geld als wat in de praktijk wordt betaald als voornoemde ingrepen heb je inmiddels namelijk een compleet nieuwe schil die klaar is voor 40 jaar explotatie met substantieel lagere TCO. Gelukkig voorziet het concept klimaatakkoord in een wijziging in deze wetgeving.

Hoe vernieuwend is uw Innovatie binnen de bouwsector of voor de klant? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Vernieuwingsgraad binnen de sector, het type innovatie (radicaal of incrementeel) en de mate waarin cross-overs zijn gemaakt met andere sectoren.

Onze innovaties zijn cross-overs uit respectievelijk, carroserie-markt en auto industrie. Innovaties in IT zijn grotendeels incrementele innovaties on top off the uiteraard niet door onze bedacht gebruik van BIM-modellen.

Wat is de klantwaarde uw Innovatie? Aspecten waar de jury dan onder andere naar kijkt: Mate waarin de klant de innovatie zal omarmen als onderdeel van een totale woon- of gebruikspropositie? Vergroot de innovatie het waarde perspectief van of voor de gebouweigenaar. Profiteert de gebruiker van deze innovatie. Wie staat centraal: de technologie of de klant. Zijn de marketingaspecten voldoende benoemd. Spreekt de innovatie in op kenbare klantbehoeften of op latente klantbehoeften.

Innovatie draag direct bij aan doel om woonlasten neutraal te verduurzamen. Dit is haalbaar voor gebouweigenaren van jaren 60' en 70' woningen die ook gerenoveerd moeten worden en bouwtechnisch goed genoeg zijn voor nog eens 40 jaar exploitatie. Maatschappelijk in algemeenheid draagt het natuurlijk substantieel bij aan het doel tot reductie van de CO2 uitstoot. Alleen met een gebouwschil met een Rc waarde van 7 en een luchtdichtheid van Qv-10.

Constructieweg 1
8152 GA Lemelerveld
Tel. 0546 – 565 390

info@rcpanels.com 
www.rcpanels.com


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven