Hét innovatie event voor de bouw, installatie en vastgoed

11 t/m 13 april 2020

Scholen Energiebespaarlening voor versnelling duurzame schoolgebouwen

Scholen Energiebespaarlening voor versnelling duurzame schoolgebouwen

Duurzame scholen, het klinkt heel vanzelfsprekend. Maar om dit voor bestaande schoolgebouwen ook te realiseren blijkt financieel lang niet altijd even eenvoudig te zijn. In navolging van de Energiebespaarlening voor particuliere woningeigenaren en VvE’s start het Nationaal Energiebespaarfonds met een pilot: de Scholen Energiebespaarlening om scholen financieel te helpen hun schoolgebouw te verduurzamen. Er is 5 miljoen euro beschikbaar. Een mooie kans voor schoolbesturen!

Scholen Energiebespaarlening

Nederland telt ongeveer 8.000 lagere en middelbare scholen. De meeste van deze gebouwen zijn nog niet voorzien van zonnepanelen of op een andere wijze verduurzaamd. De Tweede Kamer heeft minister Ollongren opgeroepen de meest energie-onzuinige schoolgebouwen te verduurzamen. Een opgave die niet iedere school kan of wil financieren uit eigen middelen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft daarop het Nationaal Energiebespaarfonds gevraagd hier invulling aan te geven door het opzetten van een pilot. Met de Scholen Energiebespaarlening kunnen schoolbesturen tegen een aantrekkelijke rente investeren in hun schoolgebouw.

 

Met deze pilot wordt onderzocht of de verduurzaming van schoolgebouwen met behulp van een aantrekkelijke lening tot een versnelling kan komen. Voor de pilot hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Rabobank samen € 5 miljoen beschikbaar gesteld.

De Scholen Energiebespaarlening kent een looptijd van 15 jaar met een vaste lage rente. De lening kan vooralsnog gebruikt worden voor vijf energiebesparende maatregelen; zonnepanelen, isolatie van gevel/spouwmuur, dakisolatie, ledverlichting en energiemanagementsystemen.

 

Procesbegeleiding

Om voor scholen het proces van verduurzaming soepeler te laten verlopen is bij de Scholen Energiebespaarlening begeleiding vaak noodzakelijk. Als procesbegeleider helpt Stichting Schooldakrevolutie scholen bij het inventariseren van de verduurzamingsmogelijkheden en begeleidt de uitvoering van de genoemde maatregelen. Indien een school een lening wenst, bereidt de Stichting Schooldakrevolutie de aanvraag samen met de school voor. De aanvraagprocedure bij het Nationaal Energiebespaarfonds is efficiënt en eenvoudig, wat de besluitvorming bij scholen ten goede komt.

 

Meer informatie over het Nationaal Energiebespaarfonds en de Scholen Energiebespaarlening: www.energiebespaarlening.nl/scholen


permalink

Overig nieuws


Op de hoogte blijven?

Wilt u in aanloop naar Building Holland op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen
en informatie? Meld u dan aan voor de nieuwsbrief van Building Holland.

Inschrijven nieuwsbrief

Terug naar boven